Lichtgeschenkjes
Lichtgeschenkjes

Deze bijzondere gebeurtenis wil ik jullie niet onthouden. Ik heb iemand ontmoet die al vanaf de geboorte zonder dat zij dit zelf weet geschenkjes uitdeelt. Hoe gebeurt dit? Een bepaalde laag in haar bewustzijn is heel geleidend en mediamiek. De...

Read more
De Zonnekinderen

Op een dag werd Het Gouden Oog van Vader Zon wakker. Hij besefte dat hij op zijn eigen manier in zijn dromen HET LICHT HAD GEZIEN. Hij wekte het Goddelijke Moeder Hart die in de kern van zijn wezen woont en vroeg of aan haar hetzelfde visioen was...

Read more