Lief lichtlichaam van mij
Essentie van mijn Goddelijkheid als mens
Word in mij wakker
Kom tot leven in mijn cellen en organen
Verbind me met het veld van eenheidsbewustzijn
waar ik deel vanuit maak
Leid me
Naar het bewust ervaren van mijn Goddelijkheid als mens
In verbinding met Hemel en Aarde
Met alle mensen, dieren en planten
Met alle wezens en mineralen
Die samen met mij de Schepping vormen
Als één organisme zijn wij samen God!
Amen
 
Michael Flower Power.
Print Friendly, PDF & Email