Authentieke kracht

Authentieke kracht

Open jezelf voor liefdevolle gedachten.
Want het is de angst die het gedrag van de ander uitlegt, als laten we zeggen , beschuldiging.
Handel vanuit authentieke kracht.
De ander die door de angstige delen van je persoonlijkheid gezien wordt als aanstichter van een negatieve emotie, heeft in feite niets met jouw angst te maken.

 

Gary Zukav

Print Friendly, PDF & Email