Begiet je innerlijke waardes.

Begiet je innerlijke waardes.
Bewerk, bezaai en begiet iedere dag je innerlijke aarde en vraag je niet af of de anderen zich rekenschap geven van je werk.
Als je dit werk nauwgezet uitvoert, zal iedereen op een dag verplicht zijn om het te erkennen en te waarderen want de wetten zijn waarachtig.
 
Stel je een tuinier voor, die zopas een buitengewone, unieke zaadkorrel in de aarde heeft geplant.
Hij is er zo tevreden over en trots op dat hij wil dat iedereen op de hoogte is; telkens als er bezoekers komen, haalt hij daarom de zaadkorrel uit de aarde om hem te tonen met de woorden:
"Zie je? Ik ben het die deze geplant heeft.
Kijk maar goed, binnen enige tijd zal het een bijzondere boom zijn met heerlijke vruchten waarvan jullie zullen kunnen eten…"
Natuurlijk zal het vlug afgelopen zijn met die arme zaadkorrel.
 
Je lacht?
Toch is dit hetgeen veel spiritualisten geneigd zijn te doen.
Zij graven uit wat zij nauwelijks geplant hebben, opdat de anderen goed zouden weten welke prachtige boom zij bezig zijn te doen groeien, en dat is de beste manier om hem te doden.
Je moet het zaad niet uit de aarde halen, je moet wachten tot de boom vanzelf verschijnt, vruchten begint te dragen en iedereen hem ziet.
 
 
Omraam Mikhael Aïvanhov
Print Friendly, PDF & Email