Breaking up??

Breaking up??
No relationship has ever 'ended'. No two people have ever 'broken up'. We only ever 'break up' with our old images of each other, with outdated ideas of what should or could or might have been, with past hopes and plans, with misperceptions and illusions, with "dreams of a future that was never going to happen anyway". What we are can never be broken, and relationship never really ends.
 
~Jeff Foster~
 
Geen enkele relatie eindig ooit echt.
We verbreken nooit onze verbindingen totaal.
We be-eindigen alleen de oude verwachtingen, naar elkaar, de achterhaalde ideeen van wat kon of zou kunnen geschieden, met valse hoop en niet haalbare plannen, met dromen van een toekomst die nooit echte haalbaarheid in zich droeg.
Dat wat we ZIJN kan nooit worden verbroken, ooit kan de relatie  zich hierop verder ontwikkelen. In gelijkwaardigheid.
 
Print Friendly, PDF & Email