Daar waar de zon van de Liefde nooit ondergaat.

Daar waar de zon van de Liefde nooit ondergaat.

Als je erin slaagt niet meer afhankelijk te zijn van de fysieke aanwezigheid van hen die je lief hebt, zal je voorgoed je liefde en je vreugde behouden. Je zult niet meer onderworpen zijn aan de omstandigheden, omdat je in de enige wereld leeft die werkelijk echt is: je innerlijke wereld waarmee jij één bent. Zodra je je innerlijke wereld verlaat, voel je dat de mensen en de dingen jou ontsnappen, je bent aan de gebeurtenissen overgeleverd.
Weet jij hoe lang de persoon die jij lief hebt bij je zal blijven? Nee, misschien gaat die er na een dag al vandoor. Doe daarom je best om je bewustzijn in de verheven regionen te brengen, waar de omstandigheden geen enkele macht over je hebben, daar waar de zon van de liefde nooit ondergaat. Verhef je tot het licht van die eeuwige zon. Zolang zij die jij lief hebt binnenin jou zijn, kan geen enkele kracht ter wereld ze bij je weghalen.

 

– Omraam Mikhaël Aïvanhov –

Print Friendly, PDF & Email