De zonnevlecht.

De zonnevlecht.

 

“Wanneer je onrustig, verward of geïrriteerd bent, kan je voelen hoe die gemoedstoestanden een weerslag hebben op je zonnevlecht, alsof er krachten uit je wegvloeien die zich versnipperen. Men kan de zonnevlecht vergelijken met een vat dat het levende magnetisme bewaart en wanneer dit verstrooid wordt, verliest de mens het vermogen om zich te concentreren en te handelen. Iedere vorm van ongerustheid, ieder gevoel van onbehagen, heeft een negatieve invloed op de zonnevlecht, die dan samentrekt en zo plots haar energie verliest. Ben je daarentegen rustig, kalm en opgeruimd, dan voel je dat de zonnevlecht zich ontspant en uitzet, als een straling of een bron die klaterend ontspringt.
De zonnevlecht is het reservoir van de levenskrachten, de accumulator van alle energieën en als je weet hoe je haar dagelijks kunt vullen door je te verbinden met de vier elementen, met de zon en met de sterren, dan zal je in jezelf een bron voeden, die nooit zal ophouden met je te heropladen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Print Friendly, PDF & Email