Gebed van een kamper.

Gebed van een kamper.
God van de Bergen
………….…………….
Schenk mij de  kracht
terug te keren naar de steden
zonder aarzeling.
De kleine dingen te doen elke dag
zonder kleinheid .
Mijn  werk te doen met opgewektheid.
En om een vriend te zijn voor diegenen
die geen bergen hebben om op terug te zien.
God van de Meren
………….……………
Schenk me uw Vrede en uw Rust.
Vrede om mee te delen aan een omgeving,
waar  iedereen haast  heeft en niet weet wat hij wil.
Rust om te brengen  aan de vermoeiden
die ik op mijn weg ontmoet.
God van de Sterren
………….……………
Geef dat ik
in de moeilijkheden en beslissingen van elke dag
een helder brein en een open geest mag behouden.
Vervul mij met zachtheid voor de eenzamen en beroofden
die ik bij elke bocht wel eens tegen kom.
en Laat mij van hier meenemen  de Gave
om Vriendschap en Liefde om mij heen te verspreiden.
God van  de Ruimte
………….…………….
Laat uw zuivere Noorden wind
alle kleinzieligheid uit mij wegblazen.
en uw Stormwind mijn zelfzuchtigheid
en grootdoenerij  verjagen.
Vervul mij met de Wijsheid en Grootheid  van uw wildernis
opdat ik die in mijn leven mag  waarmaken
in mijn Woorden Daden en Gedachten.
               AMEN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Liefs   en  ” Licht – Groet ”    van   Margreet  Tom-Stokvis   4  mei   2020
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Geschonken aan Margreet door haar in 1994 overleden zus Cornélie.
Print Friendly, PDF & Email