Give feelings a home.

Give feelings a home.
GIVE FEELINGS A HOME
When a feeling comes to visit – shame, sadness, anger, joy, fear – treat it like you would treat a precious, loveable child. Don't ignore it and don't smother it. Don't distract yourself and don't pretend it's not here. It has come for love.
Offer it your presence, your good attention. Breathe into its core, its heart. Listen to it. Make room for it, offer it the warmth of your being. Know it will be here only temporarily. Give it sanctuary, oxygen, kindness, a place of safety. Allow it to express, breathe, rest, and pass in peace. It is not a mistake or a punishment. It is Life.
All feelings are sacred; all of life moves through you; you are infinite in nature, and pure of heart.
– Jeff Foster
 
Als er een gevoel langskomt – schaamte, verdriet, boosheid, vreugde, angst- behandel dit dan zoals je een dierbaar kind zou behandelen. Negeer het niet en verstik het niet. Laat jezelf niet afleiden, doe niet alsof het er niet is. Het is thuis gekomen om liefde te ontvangen.
Schenk het je aanwezigheid, je goede aandacht. Adem in het centrum, het hart van dit gevoel. Luister er naar. Maak er ruimte voor, schenk het de warmte van je ZIJN. Het zal er maar tijdelijk zijn. Geef het een heilige plaats, zuurstof, vriendelijkheid, een veilige plaats. Sta dit gevoel toe zich te uiten, te ademen, te rusten en voorbij te gaan in vrede. Het is geen fout of straf. Het is het Leven.
Alle gevoelens zijn heilig: het hele leven stroomt door je heen en jij bent oneindig in je eigenheid, zuiver van hart.
Print Friendly, PDF & Email