Herzien van relaties.

Herzien van relaties.

Ik  ( Jennifer Hoffmann) heb elke week contact met duizenden mensen, en velen vragen zich af waarom momenteel zoveel relaties aflopen, zowel tussen vrienden, partners als echtgenoten en families. Iemand schreef: ‘Families breken uiteen nu’; iemand anders schreef: ‘Al mijn vrienden scheiden’, en vroeg: ‘Gaan we naar een tijd zonder relaties?’.

Helemaal niet. In feite zijn we de weg aan het schoonmaken, zodat we relaties hebben vanuit de ziel in plaats vanuit karma. En ook al lopen niet alle relaties af, toch zijn er veel aan herziening toe, en zullen ze ofwel veel sterker verder gaan, ofwel aflopen, met afwerking en afsluiting van het karma.

Er was een tijd waarin het eren van familiebanden niet in vraag kon worden gesteld, en het huwelijk duurde tot de dood, wat er ook achter gesloten deuren gebeurde. Tijden zijn veranderd, en dat is goed, omdat sommige families en huwelijken echt verschrikkelijk zijn. Maar deze banden lopen op een diep level, veel dieper dan we beseffen, omdat ze gebaseerd zijn op karma en zielscontracten, healingdoelen, beloften en verplichtingen die we vele levens lang in stand hebben gehouden. Met het einde van het karma, wat een van de doelen en potentieel is van dit leven, wordt elke relatie die gebaseerd is op karma herzien, en kan ze losgelaten worden of opnieuw begonnen met een nieuwe energetische verbinding.

Hoe graag we allemaal de perfecte familie of relatie zouden willen, hebben heel weinig mensen die, maar dat hangt af van hoe je ‘perfect’ definieert. Ik denk dat we allemaal relaties willen met mensen die liefdevol zijn, en die ons vriendelijk en respectvol behandelen. Ondanks wat we geloven, is het echte doel van familie een zielengroep samenbrengen op een manier die healing aanmoedigt en vergemakkelijkt, door het creëren van zulk een krachtige verbinding dat healing wel moét plaatsvinden. Met familie hebben we bepaalde verwachtingen over gedrag, en ook al kan iedereen ervoor kiezen vriendelijk, eerlijk en liefdevol te zijn, toch kiezen sommige mensen ervoor dit niet te zijn. Omdat we zulke sterke verwachtingen hebben over wat een familie zou moeten zijn en doen, denken we dat er iets mis is met ons, wanneer ze niet die dingen doen die we verwachtten, of denken we dat het aan ons is om dat in orde te brengen of te healen.

Dezelfde dingen gelden voor huwelijken of lange relaties van allerlei aard, ook relaties met onze kinderen (ze hebben ook karma met ons). Veel van onze verwachtingen zijn gebaseerd op wat we geloven, gebaseerd op het soort verbinding, in plaats van vanuit het begrijpen van de healende aard van karmische cycli. Bijvoorbeeld, omdat ze mijn familie zijn worden ze verondersteld lief te zijn tegen mij en van mij te houden. Of, omdat het mijn echtgenoot is, verwacht ik van hem dat hij attent is en me steunt. Of word ik verondersteld een liefdevolle, ondersteunende, respectvolle en verbonden relatie te hebben met mijn kinderen (dit is een van de moeilijke, en er zijn ook breuken tussen ouders en kinderen).

Maar wat ons samenbracht, was een gedeeld karmisch pad en healingdoel, niet een belofte om altijd gelukkig samen te zijn met hen. Dit betekent niet dat alle familiebanden en huwelijken nu hoeven te eindigen. We hebben nu een kans om uit het karma te stappen en nieuwe standaarden te plaatsen voor verbindingen voor onszelf. Als we relaties willen die vreugdevol, liefdevol, respectvol, vriendelijk en vervullend zijn, dan moeten we verbonden zijn met mensen die die energieën kunnen belichamen en dat niet verwachten omdat we verwachtingen hebben van dat gedrag van bepaalde mensen gebaseerd op een label dat gelinkt is aan een verbinding.

Het vraagt alleen maar de bereidheid van één persoon om uit het karma te stappen, opdat het karma zou stoppen, en om een nieuw pad voor die relatie te creëren. Als de andere mensen die ermee te maken hebben dat ook zo zien, dan is er een nieuw paradigma gecreëerd, en kunnen we nog lang gelukkig zijn samen. Maar indien niet, dan komt er afsluiting en loslaten, en kunnen we ons richten op het aantrekken van mensen die op het level dat we wensen met ons verbinding kunnen maken. Waar je ook in je leven een kloof bemerkt, er is altijd een kans om het te herbekijken, om een nieuwe energie-standaard te zetten voor die verbinding, zodat ze losgelaten of vernieuwd kan worden op een hoger level.

We zijn de bekrachtiging van de nieuwe tijd, of hemel op aarde, van de nieuwe aarde paradigma’s. Het is waarop we nu focussen en de herziening en afsluiting die we doen, die ons in nieuwe paradigma’s van zijn zal brengen en in relaties met hogere frequentie energie gebaseerd op zielsfamilies in plaats van op karma gebaseerde menselijke families, en met partners die met ons verbinding kunnen maken in onze heelheid in plaats van onze healing, en die ons kunnen liefhebben, respecteren en eren, omdat ze ons verlangen delen naar die energieën, en die met ons op die manier verbonden zijn.

Jennifer Hoffman.
Print Friendly, PDF & Email