Het goud-atoom.

Het goud-atoom.

De alchemisten zeggen dat je, om goud te maken, bij aanvang minstens één goud-atoom als zaad moet hebben, want in de natuur kan niets zich zonder zaad voortplanten. Het alchemistische proces is dus vergelijkbaar met de groei of de vermenigvuldiging van een zaadje. Een graankorrel begint met een aar te geven, en vervolgens op een dag een heel veld! Op dezelfde manier kan een goudkorrel zich, voor wie het geheim kent, tot in het oneindige ‘vermenigvuldigen’. Ook wij bezitten deze goudkorrel, de goddelijke kiem die de Schepper ons heeft gegeven. Aangezien Hij deze aan ons heeft gegeven, heeft niets of niemand de macht om hem van ons af te nemen of ons hem te doen verliezen. Wij moeten ons echter van het bestaan van deze kiem bewust worden en hem opwekken, tot leven brengen, opdat hij zich kan ontwikkelen tot een boom …, een tempel …, het nieuwe Jeruzalem …, het Christuskind … Men heeft zich van zoveel beelden en symbolen bediend om deze werkelijkheid te vertolken!
Alle menselijke wezens bezitten dit zaad, en de dag waarop zij zullen weten waar en hoe het te zoeken om ermee te werken, zullen de woorden ‘leven’ en ‘verrijzenis’ werkelijk betekenis voor hen krijgen.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Print Friendly, PDF & Email