Iets om over na te denken.

Iets om over na te denken.
Er is één groep lichtwerkers die vindt dat we moeten kijken naar al het kwaad dat voortkomt uit de Deep State, Illuminatie, negatieve ET’s enz. Laten we deze groep ′′ Kamp A′′ noemen.
Dan is er een andere groep die vindt dat we ons helemaal niet moeten focussen op de negatieve agenda.
Door dit te doen zijn we simpelweg de negatieve agenda aan het empoweren, daarom is het het beste om onze focus op alle dingen positief te houden, zodat we alleen de ideeën die ons helpen om de utopie te manifesteren die we graag willen creëren. Laten we de tweede groep ′′Kamp B′′ noemen.
Laten we verduidelijken dat we ons voor deze post alleen richten op degenen die al een spiritueel ontwaken hebben meegemaakt en we verwijzen niet naar iemand die momenteel in het 3D dualiteit-paradigma zit.
De meesten in Kamp A geloven dat diegenen in Kamp B een slechte dienst doen, door een oogje dicht te knijpen voor negatieve aspecten van de realiteit. Ze geloven dat ze hun ‘head in the sand’ steken door niet bereid te zijn om te kijken of te praten over alle verontrustende waarheden die de laatste tijd zijn opgedoken. Degenen in Kamp A geloven dat diegenen in Kamp B de donkere agenda dienen door de negatieve realiteit te negeren.
Ze geloven dat de enige reden dat dingen zo slecht zijn geworden op deze planeet is omdat we simpelweg onwetend waren over wat er zich afspeelde achter de schaduwen tot nu toe in de geschiedenis van onze planeet.
Zij geloven dat om een einde te maken aan de Duistere regel en deze cyclus van tirannie te doorbreken, we collectief moeten kijken naar alle negativiteit die nu opduikt, hoe moeilijk het ook mag zijn. Ze geloven dat we door naar de Donkere agenda te kijken de plannen van de Cabal uit de schaduwen halen en in het licht.
Aan de andere kant geloven degenen in Kamp B dat degenen in Kamp A, die het voortdurend hebben over de negatieve agenda van de Dark Ones, dwaas handelen als pionnen voor de donkere agenda. Zij geloven dat hoe meer we praten en de negatieve agenda promoten, ook al is het met de bedoeling om de samenleving een wake up call te geven, we voegen in plaats daarvan meer macht toe aan het plan van de Cabal.
Verwijzend naar het oude adagium ′′waar je je op focust groeit ′′ – dus waarom focussen op het negatieve, we moeten ons alleen focussen op het positieve zodat we de hemel op aarde kunnen creëren die we wensen te zien.. 🏳️‍🌈
Naarmate de frequentie van onze planeet stijgt, moet alle duisternis natuurlijk opduiken. 2020 verwijst naar heldere visie en dit jaar staat in het teken van dingen helder zien. Of je je nu identificeert met de ideologie van Kamp A of Kamp B, één ding is zeker: de enige manier om de hemel op aarde te creëren die we wensen, is als we allemaal verenigd zijn en samenwerken aan deze gemeenschappelijke visie.
De zeer verdeeldheid die deze twee ideologieën creëren is het dienen van de Dark agenda die voornamelijk gebaseerd is op het creëren van verdeeldheid en vervolgens het creëren van meer verdeeldheid.
De Cabal hebben verdeeldheid gecreëerd door ons voortdurend tegen elkaar op te zetten en ze hebben er uitstekend werk aan geleverd. We moeten beide ideologieën verenigen door te komen tot een besef dat we allebei in hetzelfde team zitten en ook dat we allemaal werken aan het gemeenschappelijk doel van eeuwige vrede op aarde en de vrijheid van de mensheid uit de klauwen van slavernij.
Er is een groot plan dat op onze planeet wordt uitgevoerd. De sterrenzaden en lichtwerkers spelen een belangrijke rol bij het ontvouwen van dit goddelijke plan. Ieder van ons heeft een unieke rol te spelen in deze zich ontwikkelende. Er zijn er die op dit moment nodig zijn om hun frequentie zo hoog mogelijk te houden zodat ze de heilige blauwdrukken en Galactische codes kunnen blijven verankeren die op aarde worden gedoucht vanuit onze Central Sun, Alcyone.
Dit zijn de mensen die bij Kamp B horen en ze kennen hun rol heel goed en doen het goed door de negativiteit die opduikt te vermijden. Ze richten zich op het verhogen van de trillingen van de planeet door hun gedachten positief te houden en hun gedachten helder te houden van elke negativiteit.. 🏳️‍🌈
Hierdoor kunnen ze hun eigen trillingen blijven verhogen zodat ze de 6D Geometrische lichtcodes kunnen verankeren die de ‘Hemel op aarde’ sjablonen voor Nieuwe Aarde dragen.
Degenen in Kamp A spelen een even belangrijke rol door het werk aan te nemen om naar de donkere agenda te kijken en het in het openbaar bewustzijn te brengen door hun waarheid te delen. Door het licht van bewustwording te werpen op de bedrog van de Cabal, onthullen ze de ware verborgen vijand die niet meer in staat is om achter de schaduwen te opereren..🏳️‍🌈
🚩 De donkere agenda is machteloos zodra deze in ons bewustzijn wordt gebracht.
De donkere agenda vertrouwt op de onwetendheid van een slapende bevolking omdat ze de toestemming van de massa nodig hebben om de Wet van Vrije Wil te eerbiedigen.
Ze kunnen niets doen zonder onze toestemming, dus injecteren ze via de Mainstream Media zaden van bewustwording in onze onderbewuste geest. Als de bevolking bewust wordt gemaakt van hun plannen verliezen ze hun macht over ons. Zo is het belangrijke werk dat de lichtwerkers van Kamp A uitvoeren hard nodig om een einde te maken aan de waanzin die we voor onze ogen zien.
Wat wij als lichtwerkers moeten realiseren is, dat beide ideologieën even nodig zijn en dat we het vinger wijzende en het schuldspel dat gaande is, moeten stoppen.
We moeten beseffen dat beide kanten even nodig zijn en beide een integrale rol spelen in de Hemelvaart (ascensie) van deze Planeet. Welke ideologie je ook kiest om je te identificeren, het is volledig jouw keuze. 🌹 Er zijn er die dag en nacht werken met mediteren en hun lichamen reinigen om hoger licht in onze planeet te verankeren.
Deze rasterwerkers spelen een essentiële rol in de Hemelvaart omdat ze zich gedragen als knooppunten die de Ley lijnen en energienetwerken van onze planeet activeren. Zonder hen zou de Hemelvaart bijna onmogelijk zijn.
Deze mensen zijn het tegengif tegen de donkere agenda om deze Hemelvaart te stoppen door de negatieve energie van angst, chaos en verwarring te gebruiken.
Dan zijn er die nodig zijn om in hun krijger-archetype te staan en onbevreesd naar de Donkere agenda te kijken en het te onthullen voor iedereen om te zien.. 🏳️‍🌈
Zoals we weten dat de Mainstream Media een psychologisch wapen is dat de Cabal gebruikt om hun bedrog te verspreiden en de bevolking te beheersen. De Truth Sharers zijn het tegengif tegen de mainstream media en werken samen om de massa’ s wakker te maken door ze een andere versie van de realiteit te laten zien waar ze zich anders niet bewust van zouden zijn.
🌹 Laten we deze dag vooruitgaan, alle divisies opzij zetten en elkaar erkennen als de dappere krijgers van het Licht die kwamen om Vrijheid, Welvaart en Vrede op deze planeet voor de komende eeuwen.. 🌹
Laten we onthouden dat we allemaal kinderen van God zijn, de enige echte schepper van alles wat is en God wil niets anders dan zijn kinderen zien liefhebben en elkaar respecteren.
🌹 Laten we niet vergeten dat de enige weg vooruit is samen.
Wat doen we het goed mijn lieve broeders en zusters. We naderen het eindspel van dit omgekeerde 3D spel van dualiteit en we staan op het punt om een gouden eeuw van de mensheid te betreden waar onze beschaving nieuwe hoogtes bereikt boven onze verbeelding.
Laten we deze momenten laten tellen. Laat ons samen staan.
Voor samen zijn we ONSTOPBAAR 🏳️‍🌈🌹🚩
– Siman Ra Melchizedek

 

Print Friendly, PDF & Email