Kies bewust

Kies bewust

Omdat de intentie die aan een negatieve emotie en negatief gedrag ten grondslag ligt, voortkomt uit een angstig deel van je persoonlijkheid, zal de energie van die emotie of dat gedrag terug keren.
Tenslotte zijn al je intenties energie.
En de energie die je uitstraalt komt altijd bij je terug.
Dat is de wet van actie en reactie, van oorzaak en gevolg,
Aan weke vorm van verbale agressie of boosheid je je ook overgeeft, je zult dat hoe dan ook terug krijgen.
Je kunt die vicieuze cirkel van negatieve emoties alleen doorbreken als je bewust kiest voor liefde in plaats van angst.

Print Friendly, PDF & Email