Komt er ooit een eind aan?

Komt er ooit een eind aan?

No relationship has ever ‘ended’,

No two people have ever ‘broken up’.

We only ever ‘break up’ with our old images of each other, with outdated ideas of what should or could or might have been, with past hopes and plans, with misperceptions and illusions, with “dreams of a future that was never going to happen anyway”.

What we are can never be broken, and relationship never really ends.

 

Geen enkele relatie eindigt ooit helemaal

Geen enkele verbinding is echt helemaal kapot

We laten alleen de oude beelden die we hebben over elkaar los, met de niet haalbare gedachten  erin van wat wel of niet kan mag of  hoe het gelopen zou kunnen zijn als… met oude hoop, plannen, illusies en valse voorstellingen, met dromen over een toekomst die nooit uitgekomen zou zijn.

Dat wat we echt ZIJN kan nooit uit elkaar vallen, en hier op gebaseerde relaties eindigen nooit.

 

Jeff Foster.

Print Friendly, PDF & Email