Leef je vraag hier en nu

Leef je vraag hier en nu

Wees geduldig met alle onopgeloste dingen in je hart en probeer de vragen zelf lief te hebben.
Ga niet op zoek naar antwoorden die je niet kunnen worden gegeven omdat je niet in staat bent om ze te leven.
Want daar gaat het om; dat je de dingen leeft.

Leef de vragen hier en nu.
En misschien maakt het antwoord, zonder dat het in de gaten hebt, op een goede dag deel uit van je leven.

Rainer Maria Rilke.

Print Friendly, PDF & Email