Lief mens

Lief mens

Lief mens, Als je jezelf eens kon zien zoals ik je zie…. ik zie hoe mooi jij bent en hoe waardevol. Ik zie jouw bijdrage aan deze wereld…zie hoe je werkelijk bent. Ik zie jouw grootsheid in positieve zin en zie krachten in jou die je zelf niet voor mogelijk houdt. Ik zie jouw prachtige aura en jouw liefde voor de wereld en iedereen om je heen. Ik zie jouw Ziel, jouw echte IK. Maar ik zie ook jouw pijn en jouw dagelijkse worstelingen. Ik zie hoe moeilijk je het hebt in deze wereld in de overgang naar de nieuwe tijd. Ik zie de hardheid van de buitenwereld waar je onder lijdt en voel hoe je geraakt wordt tot in het diepst van je Ziel, telkens weer. Ik zie hoe je je dan terugtrekt in jezelf, terug in je eigen veilige wereld. Ik zie hoe je je emoties wegduwt…ze niet toestaat er te zijn in de hoop dat ze vanzelf oplossen ergens diep in je….ik zie hoe je ze projecteert op anderen, op de buitenwereld.

Lief mens, ik ben hier gekomen om je te zeggen dat je al jouw emoties mag toestaan om er te zijn. Stop ze niet weg in de duisternis van jezelf….laat ze jouw licht niet doven. Jouw emotionele landschap is uniek, net als je lichaam en je vingerafdruk. Het heeft maar één doel en dat is om jouw ziel te laten groeien, stralen en als mens een vervuld leven te leiden. Daarvoor mag je op de aardeschool een aantal klassen doorlopen, waarbij iedere emotie een andere klas is. Je kunt niet zakken voor de aardeschool, maar je kunt wel dezelfde klas een aantal keren doorlopen, net zolang tot je de betekenis van je emotie geleerd hebt. Weet dat emoties in jou ontstaan en niet buiten jou. Ik zie hoe je je emoties zoals woede of jaloezie projecteert op degene of de omstandigheden die in eerste instantie de oorzaak hiervan lijken, maar weet dat je dezelfde emotie al vele malen eerder ervaren hebt en je je al vele malen precies zó gevoeld hebt. Wees alle situaties en mensen dankbaar voor het feit dat ze jouw opmerkzaam maken op jouw emoties en probeer niet anderen te veranderen omdat ze emoties in jouw aanraken of aanwakkeren.

Emoties kunnen heftige pijn in jou veroorzaken en wijzen jou erop dat er in jou iets geheeld mag worden zodat jij de mogelijkheden waar je in dit leven voor hebt gekozen optimaal kunt gaan benutten. De buitenwereld is een grote spiegel voor jou en proberen de buitenwereld te veranderen is alsof je probeert je spiegelbeeld te veranderen….je kunt bijvoorbeeld nog zo boos zijn op je spiegelbeeld, maar als jij niet verandert dan verandert je spiegelbeeld ook niet. Wees je bewust van je innerlijk en doorleef je emoties, voel ze en ervaar wat ze jou te zeggen hebben. Jij mag groeien in dit leven en groei is een innerlijk proces. Groei begint bij het accepteren dat niet andere mensen jouw emoties veroorzaken, maar jijzelf….dit besef is de basis en kern van spirituele groei. Dit is de basis voor de groei van je ziel en voor je hele mens-zijn. Lief mens, ik hoop dat je jezelf mag gaan zien zoals ik je zie, dat je voor jezelf mag gaan voelen wat ik voor jou voel….je bent een engel op aarde…gekomen om het mooiste deel van jezelf aan de wereld te tonen en verbonden in oneindige en onvoorwaardelijke liefde met de Bron.

 

Een engel

Print Friendly, PDF & Email