Luister vanuit de stilte.

Luister vanuit de stilte.
 
Be present. Be here. 
Feel your feet on the ground,
your belly rising and falling.
Be open and receptive 
to the life all around you.
The sounds, smells, tastes.
Feelings rising unexpectedly.
A tingling in the belly.
A contraction in the throat.
Heaviness in the head.
An old sadness coming to visit. 
Stay curious as the moment dances.
Listen. Listen with your entire body. 
Hear yourself. Hear the other person. 
Hear the silence in between the sentences.
Let the silence linger a little while longer.
There's no rush. There's no 'better' moment to get to.
Silence doesn't always need to be filled.
Be a little more naked. A little slower.
Know a little less what you're about to say.
Be a little less prepared, a little messier,
a little more willing to expose your vulnerable heart.
Be surprised at your own responses. 
Don't numb yourself with the same old stories.
Stumble if you need to. It's okay. You are held. 
Let your words emerge from silence and return to them.
Notice if you're talking just to avoid the silence.
Notice if you're regurgitating a story you've told before.
Notice if you're trying to impress, or win love.
Or avoid being seen for who you really are.
Friend, in silence we truly meet.
Genuine understanding is beyond mind. 
Love is wordless; needs no more words.
Listen to the silence; it is volcanic.
– Jeff Foster
 
Wees aanwezig, in het Nu.
Voel de grond onder je voeten.
De ademhaling in je buik.
Wees open en ontvankelijk
voor al het leven om je heen.
De geluiden, geuren, smaken
gevoelens die onverwacht omhoog komen.
Een scheut in de buik
samentrekkingen  van de keel
zwaarte in het hoofd.
Een oud verdriet dat je komt bezoeken.
Wees er nieuwsgierig naar als het moment zich voordoet.
 
Luister, Luister met je hele lichaam.
Hoor jezelf, hoor de ander.
Hoor de stilte tussen de zinnen.
Laat de stilte nog wat langer duren.
Er is geen haast, geen "beter" moment om naar toe te gaan.
Stilte hoeft niet altijd opgevuld te worden.
wees een beetje meer  zichtbaar, een beetje trager
minder gefocust op wat je wilt zeggen.
Wees een beetje minder voorbereid, wat rommeliger
een beetje meer bereid om je kwetsbaar hart te tonen.
 
Wees verbaasd over je reakties
maak jezelf niet murw door steeds dezelfde verhalen  te aanvaarden
stotter een beetje als het niet anders kan
dat is oke, je wordt gezien.
Laat je woorden vanuit de stilte ontstaan
en er naar terug keren.
Merk het als je praat om stiltes te vermijden.
Merk het op als je hetzelfde verhaal al weer eens vertelt.
Merk het op als je indruk probeert te maken, of liefde te winnen.
Of dat je vermijd om gezien te worden zoals je werkelijk bent.
 
Vriend, in de stilte ontmoeten we elkaar in oprechtheid
vanzelfsprekend begrip gaat de " mind " voorbij.
Liefde is woordeloos, heeft geen woorden nodig.
Luister naar de stilte, het is vulkanisch.
 
Jeff Foster.
 
 
Print Friendly, PDF & Email