Meestergetallen in de tijd.

Meestergetallen in de tijd.
10:10 uur
 
10:10: Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen vragen je jouw gedachten te veranderen. Vraag om hulp van de Engelen om je gedachten te ondersteunen in de deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan!
 
11:11 uur
 
11:11: Houd je gedachten goed in de gaten en richt je volledig op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Let op je gedachten en woorden, want dat zul je manifesteren.
 
 
12.12 uur
 
12:12:
 
Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.
 
2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.
 
13.13 uur
 
13:13:
 
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.
 
3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.
 
14.14 uur
 
14:14:
 
Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.
 
4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.
 
15.15 uur
 
Getallen van de engelen
zelf alle engelen getallen kunnen opzoeken? Klik op het plaatje voor meer info. Deze handige gids biedt een interpretatie van de getallen 0 tot 999 en zal je helpen om de tekenen te leren begrijpen.
15:15:
Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.
 
5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.
 
16.16 uur
 
16:16:
Al je materiele behoeften worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.
 
Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.
 
17.17 uur
 
17:17:
 
Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen orn je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.
 
7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.
 
18.18 uur
 
18:18:
Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.
 
8 Financiële overvloed komt nu op je pad .
 
 
19.19 uur
 
19:19:
 
Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.
 
9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.
 
20.20 uur
 
20:20:
 
Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.
 
0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.
 
21.21 uur
 
21:21:
 
Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.
 
1 We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.
 
22.22 uur
 
22:22:
 
Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.
 
2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.
 
23.23 uur
 
23:23
 
De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.
 
3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.
 
00.00 uur
 
00:00:
 
De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.
 
Doreen Virtue.
Print Friendly, PDF & Email