Nieuwe maan in stier.

Nieuwe maan in stier.

Vandaag om 13u49 is er Nieuwe Maan in Stier. Dit is zoals altijd een soort nieuwe start, na al die schoonmaak en dat loslaten na de vorige Volle Maan. Maar vooral de grote shift van Uranus die van Ram naar Stier gaat, en daar blijft tot 2026, zet zijn stempel op deze Nieuwe Maansperiode. Tot 2026 zullen we dus volop bezig zijn met alle grote veranderingen, die zich de vorige jaren aankondigden, en die zich ook nu duidelijk laten zien, stilaan tot stabilisatie te brengen. We vinden onze plek, letterlijk en figuurlijk, en zowel op relatie-, werk-, familie-, vriendschaps- als spirituele groepsvlak bewegen we de komende jaren steeds duidelijker naar bepaalde dingen toe, en van bepaalde dingen weg. Hierdoor zullen we ons uiteindelijk in een setting (locatie, relatie, groep, vriendschappen) bevinden van waaruit we heel lang zullen functioneren, die mooi afgelijnd is op wie we écht zijn, die ons steunt en waarin we heel veel liefde, steun, vreugde en bewustwording kunnen delen. Afgelopen maanden is ons hierrond heel wat getoond geweest, en als je de tijd neemt voor stilte en rust zal je de komende tijd ook vast helderder zien wat er te gebeuren staat op vele vlakken. Andere planeetstanden tonen ons dat zeker nog tot oktober veel wordt losgewoeld, doorgebroken en veranderd, zodat we bijna zeker met onze neus in de voor ons juiste richting staan. Hoera.

 

Fran Tielemans.

Print Friendly, PDF & Email