Onderken wat in JOU is.

Onderken wat in JOU is.
Werkelijke genezing geschiedt van binnenuit: vanuit jezelf. Genezing vanuit jezelf is een bewustwordingsproces waarbij inzichten je aanzetten tot daadwerkelijke stappen in de omgang met jezelf, met anderen en met de gebeurtenissen in je leven.
Vanaf het moment dat je een begin maakt met het opruimen van al je “moet-programma’s”, van je (nog) niet bewuste innerlijke onvrijheden, stel je jezelf en daarmee ook je leven en je lichaam en alle energie in welke vorm dan ook, ter
beschikking!
Wanneer je je gevoelens wilt opruimen is er maar één oplossing! Je zult moeten leren om je gevoelens toe te laten en ook om ze zelf naar buiten te brengen, in plaats van dat je lichaam dat doet middels een ziekte of via lichamelijke problemen.
Sta toe om geraakt te worden zodat je je gevoelens kunt beleven. Alleen op die manier komen ze naar buiten. Doorleef wat je meedraagt, hoe moeilijk dat vaak ook is. Probeer niet langer te ontkennen wat er in je is. Heb de moed om de mens die je bent in volle omvang te beleven. Hierin ligt de kracht voor jouw persoonlijke groei en ware genezing besloten!
 
© Huub Verlinden & Jes Jansen
Fragment uit een boek 
OntMoet Jezelf
Print Friendly, PDF & Email