Schud het af.

Schud het af.
Het is werkelijk aan jou om te bepalen hoe je je voelt.
Je hebt een natuurlijke vibratie, en die wordt bepaald door hoe je ziel zich voelt.
Dit is de heldere trillingsfrequentie die een baby uitstraalt.
Deze vibratie wordt echter ondergesneeuwd door de emotionele en mentale vervuiling die je in je leven oppikt.
Je kunt die overigens op elk gewenst moment van je afschudden en weer gaan stralen.
Je kunt er onbewust voor hebben gekozen om aandacht en een goed gevoel over jezelf te krijgen door jezelf als slachtoffer te zien, omdat jou onrecht is aangedaan of omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent.
Deze onbewuste keuze zorgt er voor dat je op een lage persoonlijke vibratie blijft functioneren. In de mate waarin je jezelf aan ideeën vasthoudt, laat je je door mensen, plaatsen en gebeurtenissen met nog lagere vibraties verder naar beneden trekken. 
Of je zadelt mensen met een van nature hoge vibratie op met de taak jou een beter gevoel te geven.
 
Penny Pierce.
Print Friendly, PDF & Email