De sleutel naar gezondheid

De sleutel  naar gezondheid

Het gevoel hebben dat je wordt bemind, dat er voor je wordt gezorgd, dat er naar je wordt geluisterd en dat je wordt begrepen is de sleutel tot gezondheid.

Print Friendly, PDF & Email