Valentijn.

Valentijn.

 

Morgen is het Valentijnsdag. Een op het oog gecommercialiseerde vorm van aandacht schenken aan het thema Liefde. Toch is het niet vreemd dat er juist in de maand februari een trilling door de wereld waart, die de kracht van Liefde activeert. Als jullie mijn artikelen aandachtig gelezen hebben dan hebben jullie ook opgemerkt dat ik ieder jaar rond deze tijd ( vanaf 2-2) aandacht besteed aan het thema liefde. Dat is niet toevallig. Kosmisch bezien valt er vanaf die tijd een straal van Liefde door de kernpoorten van vele planeten. Het is niet alleen een trilling die de aarde voeden kan. Het is een beweging die door de kosmos zindert en ook de Aarde aanraakt met zijn intentie. Het is een vruchtbaarheidsstraal die vooral opgevangen kan worden  via onze Hartepoort en van daaruit doorgegeven wordt aan de Yin-poort. Als  die Yin-poort sterker wordt, dan kan er dus meer liefdeslicht worden aangemaakt. Aangezien we jaar na jaar groeien in deze verbinding en de velden sterker worden kunnen we drie maanden lang, tot diep in de maand mei de Liefdesstraal opvangen, vermeerderen en uitbouwen tot een heilige kracht in onszelf. Deze kracht staat uiteraard op het Hoger Hart chakra en het Perineumcentrum geschakeld. Dat zijn de heilige poorten waarmee we liefdeslicht kunnen verbinden en vermeerderen. Deze twee poorten staan sacramentaal met elkaar in verbinding. Het is dan ook een wonder dat we er in geslaagd zijn om deze straal opnieuw te initiëren. Dit jaar dieper en wijdser uitstralend dan ooit tevoren. Door alle tijden heen hebben volkeren gevoeld dat dit een speciaal moment is. Er zijn veel verschillende vieringen rondom dit thema ontstaan. De naam Valentijn is ontstaan in de Middeleeuwen. Waarschijnlijk naar aanleiding van het feit dat er 14 martelaren stierven, die daarna heilig zijn verklaard. Later is die heiligverklaring ingetrokken door de kerk, maar de namen van deze martelaren zijn ergens in geschriften bewaard gebleven. Zo zie je dat de Liefde als zij opstaat wel weggewerkt kan worden, maar nooit sterft.

En dat is waarom we altijd weer door alle tijden heen ons best doen om de Kracht van Liefde te laten bestaan. Zonder Liefde is heilig leven niet mogelijk. Liefdeloosheid zorgt er voor dat compassie en empathie ook uitdoven.

Laten we er voor zorgen dat de dag van Valentijn, een heilige dag blijft. Een Ankerdag in tijd en ruimte. Waarop we de zuivere, pure liefdestrillingen opvangen als nectar die in een schaal gegoten wordt. Laten we symbolisch de nectar uitgieten in het Grote Yinvat van Moeder aarde en laten we vooral ons niet gek laten maken door wat er in de wereld over dit heilig licht wordt gezegd en wat er van gemaakt wordt.

Laten we onze ontvankelijkheid benutten en in de Straal van eindeloze Liefde datgene opvangen wat wij en de wereld nodig hebben.

De aarde staat kosmisch gezien weer hoger in de universele orde dan eerst. We kunnen onze verbinding met andere lichtstelsels vieren. Omdat we weten dat Liefde de eerste voorwaarde is om tot schoonheid te komen.

 

Ik wens jullie een stralende Valentijn.

 

Tineke van der Giessen.

 

Print Friendly, PDF & Email