Volle maan en 8-8-2017

Volle maan en 8-8-2017
 
 
In de wicca wordt deze aankomende volle maan de graanmaan genoemd, omdat je de eerste graantjes kan meepikken van je oogst van dit jaar. Deze maan duidt dus op mogelijke overvloed en tot wasdom komen, of iets dat zijn bestemming bereikt. Je krijgt nu inzicht in de processen of thema’s die je dit jaar doorlopen hebt, want aan het oogsten gaat eerst het planten, voeden en rijpen vooraf. Ideaal dus voor jou om stil te staan bij je oogst en je bewust te worden van de rode draad die dit jaar werkzaam voor je was.
 
Sluit dit aan bij je gestelde doelen van het begin van dit jaar of merk je dat er een andere richting werkzaam is in je leven? Kijk dan nu welke vruchten je BEWUST kan plukken. We kennen allemaal het gezegde: je oogst wat je je gezaaid hebt. Probeer dus het waarom van je vruchten te begrijpen, zodat je snapt waarmee je in essentie bezig bent.
 
Volle maan in Waterman
 
Waterman is een kei in het brengen van vernieuwing en originaliteit en zorgt daarmee voor een bevrijding. Het staat ook voor je ware ik en je idealen, ontdaan van alle drama van je emoties. In dit teken word je mens, omdat wijsheid en visie centraal staan. Je bent vanuit de Leeuw, waar emoties en drama hoogtij vieren (kinderlijk egoïsme), gerijpt tot een volwassen mens. De volwassen mens begrijpt dat het leven draait om het ervaren en beleven van dingen. Hierdoor begrijp je ook, dat elk oordeel nutteloos is en dat het leven perfect is zoals het zich in elke seconde uitdrukt en tot manifestatie brengt. Vrijheid en gelijke rechten en een acceptatie dat alles er mag zijn.
 
Maximaal van deze energie profiteren doe je door de dingen neutraal te observeren en van een ander oogpunt te bekijken. Doe echter niet te hard je best, wees gewoon je excentrieke unieke zelf en communiceer eerlijk, dat is de beste manier om emotioneel bereikbaar te zijn voor de ander.
 
Omdat de Zon vanuit Leeuw op het maantje schijnt zal ze je met andere ogen naar jezelf laten kijken. Je zal je eigenheid en unieke zelf beter kunnen zien en waarderen.
 
Maansverduistering
 
Een verduistering zorgt gek genoeg voor een versterkingsfactor waardoor het systemen kan ‘opblazen’ en resetten. Het zorgt ervoor dat je je niet meer kan laten verblinden en afleiden door je ogen. Nee, met een verduistering komt de info direct binnen in je systemen.
 
Omdat de maan de thema’s van je overtuigingen en conditioneringen, veiligheid, jeugd en moeder aanraakt, kun je je bij een maansverduistering plots diep verdrietig en verlaten voelen. Dat komt omdat je dan contact maakt met thema’s opgeslagen in je DNA, dus zowel huidige kindertijd als oude wonden uit vorige levens, waardoor jij je onveilig en niet gekoesterd voelt. En dat het heel diep zal gaan deze maand is een feit, want je hebt zowel een maans- als een zonsverduistering, respectievelijk 7 augustus en 21 augustus.
 
Leeuwenpoort
 
Daarnaast bereiken op 08/08 de Sirius frequenties een piek, via de Leeuwenpoort (die actief werd op 26 juli). Deze bundeling van krachten zal een lange nawerking kennen. Maar alles is erop gericht om je in contact te brengen met je authentieke zelf, je te laten leiden door je hoger zelf en om al je fake handelen los te laten.
 
Je zal merken dat het je moeilijker en moeilijker zal vallen om in de pas te lopen en te doen wat ‘goed en juist’ is. Je zal in opstand komen tegen alles wat je beperkt en domineert; relaties en werk die je verstikken, zal je niet meer tolereren. Je kunt je hierdoor wel gedesoriënteerd en verloren voelen, maar vat moed: onze zielen en gidsen zijn hard aan het werk om ons te helpen.
 
Dat houdt ook in dat als je je kop in het zand steekt, of weerstand biedt tegen deze flow, je ziel je een handje zal helpen. Dat kan dan via een plots ontslag of een ongeval of ziekte. De keus ligt 100% bij jou! Meestromen en handelen vanuit acceptatie van het proces zal voor wonderen zorgen in je leven.
 
Mondiaal
 
Ook mondiaal zullen we zien dat dominant en manipulatief gedrag de nodige klappen zal krijgen. En omdat de VS een machtspositie inneemt op aarde, zal deze bij de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017, geraakt worden. De huidige leider van de VS, de heer Trump, zal de volle lading krijgen op zijn Mars en Mars staat voor oorlog, daadkracht, actie en dominante mannelijkheid.
 
De Zon staat dan in Leeuw en dicht bij de vaste ster Regulus, wat kan duiden op de dood of ondergang van een leider. Heel benieuwd hoe dit zal uitwerken. Dat er veel in beweging is sedert 2012 kunnen we niet meer negeren en het zal nog zeker duren tot 2024.
 
Uranus retrograde
 
Let wel, omdat Uranus retrograde is, zal er een blokkade zitten op de vernieuwingen. Dus forceer niks, laat je niet overspannen, want Uranus is ook gekoppeld aan het zenuwstelsel. Dus stress en overspanning loeren om de hoek als jij de vernieuwing zal willen doordrukken, of als je te hard vastklampt aan oude waarden en zekerheden. Energie werkt altijd in beide richtingen.
 
Verantwoordelijkheid
 
Vanaf juli 2017 tot ergens in 2020 kunnen we rekenen op een intense periode en de mogelijkheid om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Dat wil zeggen dat je je bewust zal leren worden van je intentie of het waarom van je handelen. Handelingen en keuzes, gedragen door liefdeloze of machtsbeluste intenties zullen niet meer werken en zelfs als een supersonische boemerang werken.
 
Buitenbeentje
 
Voor de lichtwerkers is er ook goed nieuws. Waarschijnlijk heb jij je ook lange tijd een buitenbeentje gevoeld en misschien net als ik ooit gedacht dat je op de verkeerde planeet geboren bent, nou, je mag er op rekenen dat je meer en meer gelijkgestemden zal aantrekken. Mensen uit je zielenfamilie en tweelingzielen zullen elkaar weer makkelijker kunnen ontmoeten.
 
Er is momenteel een zeer grote nood aan een terug samenkomen met tweelingzielen en veel mensen verwarren leden uit hun zielenfamilie met tweelingzielen. Met iemand uit je zielenfamilie is er een zeer grote herkenning en ook een thuiskomen, maar met een tweelingziel is er dat tikkeltje meer, namelijk: een versmelting. Je stelt niks in vraag en je forceert niks, omdat je toch één bent met die ander.
 
Besluit
 
Het is een hectische maand waarin alles sterk uitvergroot wordt. Hak géén knopen door en forceer niks. Gebruik deze krachtige energieën om je intenties en passies te ontdekken en te begrijpen. Alles stuwt je nu in de richting van authenticiteit en pure liefde die onafhankelijk en sterk maakt.

 

Isabelle Lambrecht

Print Friendly, PDF & Email