Volle maan oktober 2017

Volle maan oktober 2017
Volle maan 5 oktober 2017
 
De volle maan tussen september en oktober, is altijd de belangrijkste.  Ze is de meest ronde en lichtgevende maan, die je toelaat het maximum te oogsten. Tegelijkertijd is ze ook de maan van het feesten, want hopelijk heb je een rijke oogst zodat je kan feesten en delen met je familie.
 
Een volle maan maanfase verwijst ook altijd naar de kracht van de moeder, meer bepaalt naar het hoogtepunt van je ervaring. Wanneer je door een ervaring gaat, ben je er altijd de moeder van en het hoogtepunt is de bewustwording van wat jij baarde of in de wereld bracht..
 
Baar jij jezelf of geef jij gestalte aan je kleine ik?
 
Bij de volle maan 5 oktober 2017 ligt te klemtoon op het ervaren of het bewust worden van wie je bent.
 
Het eerste wat me opviel is dat de maan in het onderschepte ram teken in het 12de huis staat. Een onderschept teken kan zijn energie nergens kwijt.  In deze maan is de as ram-weegschaal onderschept. Ram, het individu en de rauwe agressie tot overleven is hier geremd door de invloed van de dromerige vis, die er liever zijn voeten aan veegt dan duidelijkheid te scheppen. Dat zorgt ervoor dat jij in de illusie blijft van arme ik of klein menske in plaats van je het goddelijke wezen (12de huis) te weten, dat je in wezen bent.
 
Je vind niet echt balans of tegenwicht in de weegschaal (relaties, partnerschap) waardoor je blijft hangen in het idee van afgescheiden zijn van de ander. Dat kan ervoor zorgen dat jij vaak het idee hebt altijd alles te moeten dragen/weten/oplossen. Deze onderdrukte kracht van ram-weegschaal, toont hoe de mens zich collectief laat verdrukken door het lager denken, waardoor jij jezelf wegcijfert. En als je dan toch eens voor jezelf opkomt, is het meer in een soort van ontploffen dan een bewust nee zeggen van je kracht en almacht.
 
Oplossing is jezelf en de ander weer te leren zien als evenwaardig, verbonden en onderdeel van elkaar ivp kritiek op elkaar te geven. Zoveel mensen proberen zich beter te voelen of meer waard door de ander de grond in te boren.
 
 
 
Je zelfexpressie bepaalt de oogst die je kan binnen halen
 
Dat wat jij uit of via je gedachten de wereld in stuurt, is wat zich zal manifesteren. Mars en venus tonen je hier de beste weg. Ze staan conjunct in maagd, 5de huis dat wil zeggen dat je je creativiteit best gebruikt om schoonheid in de wereld te brengen. Laat los het je gelijk willen halen of het jezelf willen bewijzen. Zet je daadkracht of dat wat je in je mars hebt in om venus (schoonheid) in de wereld te brengen (5de huis).
 
Maagd zegt je om eerlijk te zijn over je motivatie en dat je pas echt creatief zal kunnen zijn als je eerlijk bent met jezelf. Kijk naar het waarom van je handelen, waarom doe je wat je doet. Doe je iets om erkenning/waardering/gunsten te krijgen? Of doe je de dingen omdat je ze leuk vind en ze een meerwaarde zijn zonder meer, voor de ander?
 
Probeer je handelen altijd(mars) te laten dragen door meerwaarde (venus) zonder iets terug te verwachten. De kracht van venus is schoonheid, gemak, het mag leuk zijn, zachtheid, vreugde & harmonie. Als je handelt vanuit je hart zal je de wereld altijd verrijken, handel je vanuit je geest zal je de wereld verarmen.
 
Machtsmisbruik of misbruik van liefde, wordt aan de kaak gesteld
 
Het conjunct van mars en venus werkt intravert (onbewust) uit. Maar er zit extra druk of belichting vanuit de zijde van Pluto. Pluto die staat voor bewustwording, de massa, plotse transformaties,  zal de valse,  zalvende mantel van alles-voor-de-lieve-vrede aan de kaak stellen. Collectief worden mensen onder de knoet gehouden onder het mom van de lieve vrede. Dit machtsmisbruik zal pluto collectief aan de kaak stellen. Deze valse mantel der liefde zorgt ervoor dat de mens een fout beeld heeft van liefde.
 
Liefde is allesbehalve lief en zwak. Ware liefde is krachtig en sterk en weet dat de wet van liefde altijd zal zegevieren. De liefde hoeft zich niet te bewijzen, ze is. En vanuit deze volheid behoudt ze haar almacht. Nooit zal ware liefde zich verkopen of verkwanselen.  Ware liefde weet dat al wie zondigt tegen de almacht, zichzelf uiteindelijk zal vernietigen.
 
Ware liefde zal nooit meeheulen of meelijden met het drama van de ander, ware liefde blijft eerlijk en heeft respect voor elk pad en elke keus, want ze weet dat keuzes gedragen door liefde meer liefde zullen opwekken en dat keuzes gedragen door niet-liefde (angst/gebrek) uiteindelijk de bedenker ervan zal vernietigen.
 
Het fabeltje van de lieve vrede
 
Disharmonie kan je nooit overschrijven met de lieve vrede, want het lieve houdt hier een oordeel in en oordelen onderdrukken altijd. Disharmonie kan je wel via vrede transformeren tot harmonie. Dat is dan een handelen vanuit acceptatie ipv uit onderdrukking. Vrede is harmonie en niet noodzakelijk lief.
 
Soms is een vernietiging nodig om de vrede te herstellen. Deze vernietiging is altijd een zelfvernietiging en kan nooit door de ander uitgevoerd worden. Daarmee bedoel ik dat enkel mensen kunnen vernietigd worden in wie onvrede heerst. Mensen in wie vrede heerst kunnen nooit iets aangedaan worden door een ander.
 
Wie kiest voor vrede vanuit het hart zal meer van dat terug krijgen. Wie kiest voor het pad van onvrede, vol doornen zal zoveel doornen terugkrijgen zodat zelfvernietiging vanzelf intreedt. De mantel van de lieve vrede ziet er misschien glanzend mooi uit doch de binnenkant zit vol doornen en zal diegene die eronder zit doorboren. Wie de mantel der liefde draagt heeft de mantel van de lieve vrede niet nodig.
 
Deze maan helpt je je interesses en belangen vanuit persoonlijke onmacht te transformeren naar een weten of bewustwording van almacht. Mars, heer of heerser van ram, staat samen en sluit een pact met venus heer van weegschaal. Deze eendracht spreiden ze ten toon in het 5de huis, het huis van creativiteit en zelfexpressie.
 
De belangenconflicten collectief en in je persoonlijke leven, zullen opgelost worden op het moment dat elk zijn eigen verantwoordelijkheid zal opnemen. Dit dient te gebeuren op een bescheiden wijze wat wil zeggen dat jij je persoonlijkheid loslaat en weer handelt als een volwaardig, volmaakt goddelijk wezen ivp als een hielenlikker van de ander.
 
Saturnus staat vierkant met mars/venus dus dit werkje van eerlijk kijken naar jezelf en je motieven kan heel confronteren zijn. Vandaar dat het kan aanvoelen als een harde dobber of hard labeur, maar het zal zeker de moeite lonen om van je ego van zijn troon te stoten en je weer open te stellen voor de ander en het leven vanuit je hart.
 
Het 12de huis, het begrijpen en omarmen van je almachtige ik
 
Het 12de huis is het meest onbegrepen levensgebied gelinkt aan de vissenenergie (christuskracht). Dit huis laat je zien hoe jij jezelf ziet, hoe jij met je kracht en almacht omgaat, of jij verantwoordelijkheid neemt vanuit een zelfmanifestatie als goddelijk, almachtig wezen.
 
Het is een heel moeilijk huis of thema, omdat velen het zien als het huis van afzondering. Dit is een typisch menselijke kijk want idd in dat huis kan je niet anders of je persoonlijkheid opgeven en weer opgegaan of éénworden met het geheel. Je weer versmelten met je originele kern nl de almachtige bron van alle leven.
 
Wie dit huis vanuit een persoonlijke visie duidt zal verwijzen naar eenzaamheid en afzondering, terwijl een persoon die zich dit huis al eigen gemaakt heeft zal begrijpen dat het hier gewoon verwijst naar het loslaten van je enge kleinzielige persoontje. Spelen in/met dat huis, is het verwerven van het weten en begrijpen hoe de kosmische wetten werken. Dan kan je vanzelf alle lagere denken en de persoonlijke verlangens die daaruit voortvloeien loslaten. Je hebt namelijke begrepen dat volmaaktheid de enige constante is in het leven.
 
Volmaaktheid als enige constante en levensstatus
 
Wanneer jij van jezelf denkt dat je onvolmaakt bent, zal jij als intact en volmaakt schepper de toestand van onvolmaaktheid, volmaakt weergeven. Het kost je evenveel energie om leuke dingen te scheppen als pijnlijke dingen. Maar wat je ook schept of weergeeft, het is volmaakt in zijn weergave. Wie zichzelf als slachtoffer ziet, zal een volmaakte weergave daarvan scheppen in zijn realiteit.
 
Wees je bewust van de volmaaktheid van het leven, geef je daaraan over en schep dan vanuit je hart ivp uit je hoofd.
 
Isabelle Lambrecht.
Print Friendly, PDF & Email