Vrouwenkracht

Vrouwenkracht

 

De kracht van de vrouw is

die van kwetsbaarheid,

zichzelf ontdekken, haar 
mogelijkheden ontplooien

Ze heeft contact met de 
wilde wijze vrouw…
met de Godin in zichzelf.

Ze blijft niet langer verborgen

achter haar sluier.

Ze hoeft niet langer

alles voor iedereen te zijn.

Ze zal steeds meer een

stuwende kracht zijn,

haar eigen ruimte innemen.

Ze zal naar voren stappen

en haar stem laten horen

want ze is zich bewust

van haar Goddelijke missie.

Ze begrijpt en vervult

haar spirituele rol binnen

haar eigen wereld en daarbuiten.

Er zal ruimte voor haar komen,

erkenning en begrip.

In het zich verdiepend

bewustzijn is ze een strijdbare

vrouw met visionaire kracht.

Zal ze de toegangspoort

zijn naar de nieuwe dimensie.

Annelies van Rheenen©

Print Friendly, PDF & Email