We hebben zon nodig.

We hebben zon nodig.

 

Alle schepselen, planten, dieren en mensen hebben de energie van de zon nodig om te kunnen leven.
Zij ontvangen deze energie echter niet rechtstreeks, maar nadat zij werd geabsorbeerd, getransformeerd en herverdeeld door de aarde.
Vanuit dit gezichtspunt is de aarde even belangrijk als de zon. Wanneer je je blootstelt aan de zon, ontvang je haar stralen niet rechtstreeks: voor ze jou raken, hebben zij de atmosfeer van de aarde moeten doorkruisen en het is omdat de atmosfeer van de aarde ze getransformeerd heeft, dat je ze kunt opvangen en absorberen.
Je dient erover te waken dat je jezelf altijd in harmonie brengt met de aarde, dat je haar respecteert en bemint.
Zo niet, zelfs indien je de zon contempleert en je blootstelt aan haar stralen, zul je niet zoveel weldaden van haar warmte en haar licht ontvangen: de aarde zal ze jou niet ten volle kunnen doorgeven.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Print Friendly, PDF & Email