De mantel der liefde
De mantel der liefde

Ik heb ze deze week weer veelvuldig mogen aanschouwen. De prachtige wezens van de Roze straal. De fakkeldragers van het Venuslicht. Zodra zij de werkruimte binnenkomen wordt de hele ruimte doorstraald met zulk een liefdevol licht dat de tranen...

Read more