7-7-7

7-7-7

 

Een groep – speciaal voor dit doel op aarde gekomen zielen- begint deze zomer aan de afronding van een speciale missie. De missie was en is er op gericht om de energie van deze planeet licht – en liefdevoller te maken. Gedurende de komende drie maanden (begonnen op 7-7-7 -) gaan er grote veranderingen plaats vinden in de databank van ons lichtstelsel. Dit kan gebeuren omdat er conjuncties plaats vinden in de kosmos die ons helpen hierdoor heen te komen. Met daarbij de grote verwevenheid van de Venus-poort en de Leeuwenpoort als de allergrootste hulpkracht. De trilling van onze Aarde is de laatste tijd enorm gestegen. Ook al lijkt het aan de oppervlakte niet zo, het is toch een feit. En juist vanwege die verhoging komen er versluierde patronen los die zich naarmate de zomer vordert, steeds stralender gaan presenteren. Met name in ons DNA-veld gebeurt van alles. Er komen klanken en kleuren vrij die lange tijd niet zicht/ hoorbaar waren. De groep die hiervoor verantwoordelijk is bestaat uit zielen die met Meester Jezus mee naar beneden gekomen zijn meer dan 2000 jaar geleden. Zij zijn met hun speciale klankpoorten en lichttrillingen diep afgedaald in het celgeheugen van deze wereld en hebben alles wat op – on- resoneert opgezocht en omgezet in hun collectieve veld. Met Meester Jezus als de grootste intermediair in het toonveld van dit gebeuren. Er is dus in vrij korte tijd enorm veel onlicht omgezet naar licht. En juist in deze tijd kunnen we dit grote licht gebruiken om de tijdsgeest om te buigen. Een zielswezen dat al zijn/haar poorten gebruikt om het licht te laten schijnen kan een enorme actieradius opbouwen, zowel fysiek als energetisch. En kan op die manier invloed uitoefenen op alle zichtbare en onzichtbare lagen. Om dit te kunnen doen moeten we goed begrijpen dat wat omgezet is in het zielshart van deze werkgroep ook echt weg is. Alle trillingen beneden 5d of vals 4d zijn omgezet naar licht. Dit was het moeilijkste van alles. Want natuurlijk hebben zij de meest moeilijke patronen en energielijnen uitgekozen om in te werken. Het is dus van het grootste belang dat we niet blijven hangen in oude echo’s en trauma. De herinnering is er wel, maar de energie die daarbij hoort is weg. Een ziel die op dit punt aangekomen is heeft zoveel licht in zichzelf dat hij/zij alle pijnpunten kan oplossen binnenin zichzelf. Niet door allerlei trajecten te doorlopen, maar simpelweg door dit in het innerlijke licht te leggen en het te laten oplossen. We maken zoveel meer liefdeslicht aan dat alles wat qua trilling lager zit dan dit, vanzelf oplost en verdwijnt. Dit klinkt bijna te gemakkelijk om waar te zijn. Maar dit komt omdat we geleerd hebben dat niets vanzelf gaat en we altijd hard moeten werken om iets te bereiken. Geloof er niet meer in, maar gebruik je meesterkracht om jezelf te trainen in deze meesterkrachten. Het onlicht rekent er op dat we om blijven kijken en blijven twijfelen en huilen om helaasheden. Dit heeft echter geen zin. Alles wat we hebben gedaan en meegemaakt, hoorde bij het zielswitwasprogramma van deze tijd. Familielijnen met heftig karma, verknipt DNA. We hebben het opgezocht en alles bij elkaar getrokken en in het licht gebracht. Waardoor de karmalijnen losschieten en we met behulp van het zomervuur de stigma’s en trauma’s er uit filteren. Daardoor zijn we niet langer de hekkensluiters van deze tijd, maar de eerstgeborenen. Dat is wat er deze zomer gebeurt. We worden eerstgeborenen, bevrijd van de karmische lasten en inmengingen. En maken een nieuw startpunt. Een evolutiesprong van jewelste gaat daar uit voortkomen. Je hebt nu echt geen tijd meer om in het verleden te blijven hangen. Ons verleden zet zich om naar kracht in het Nu. Vanuit dit Nu gaan we toekomst creëren. We zitten echt op een andere tijdslijn. Dat wat zich op lagere parallelle tijdslijnen in het Nu afspeelt is voor ons niet meer van belang. Het is belangrijk dat het licht dat we nu gaan genereren naar de andere tijdslijnen doorstraalt en bewustzijn op gang brengt.

Wij hebben alle lijnen en lagen die van belang zijn voor deze kwantumsprong opgeruimd en opgelost. De astrale werelden zijn zo goed als weg. Met wat uitzonderingen hier en daar. Duizenden zielen zijn vanuit die lagen naar quarantaine velden overgebracht en krijgen daar een nieuw inzicht mee voor hun toekomstige geboortes. Wij niet, wij zijn hier in het hart van deze tijd. Met als ijkpunt het NU. Onze energielichamen kunnen weer vrij reizen en worden in deze tijd sterk aangetrokken tot de heilige, gewijde ruimtes in de Sphinx van Gizeh. Daar wordt het Moederlicht vanuit de bronvelden vrijgemaakt en in ons DNA gereset. Voordat de Leeuwenpoort open gaat op 26 juli is er dan al heel wat voorbereidend werk gedaan. En kan er in augustus het Vaderlicht in al zijn glorieuze witgouden glorie aan toegevoegd worden. De Isis frequentie wordt hersteld. De klankportalen in de piramides aangekoppeld en in werking gebracht. Dit gaat alle leylijnen beïnvloeden. De Avalonpoorten gaan op een nieuwe laag open, de lemurische energie wordt wakker en komt naar ons toe in al haar lichtende liefde.

Sta jij klaar om dit toe te laten?

Blijf jij hangen in de echo’s van het verleden of zet je energetisch definitief de stap naar het nieuwe ?

Er hoeft alleen maar bereidheid te zijn en overgave, zodat je los kunt laten wat niet langer van jou is.

Je kan dit….want in jouw DNA liggen de codes die hiervoor nodig zijn klaar.

We hebben met elkaar een enorme prestatie geleverd.

De pijnkronieken van dit deel van het universum zijn bevrijd van hun inhoud.

Je hoeft er niet langer deel van uit te maken of hierover met mensen in discussie te gaan. Het is wat het is.

De aarde gaat het pad van heling op en herstel. Het is niet meer te stoppen.

Ik groet jullie vanuit het hart van de tijd.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email