Het ontwaken van het kosmisch ZELF.

Het ontwaken van het kosmisch ZELF.
 
Zoals jullie gemerkt hebben is de volle maan van 9 juni 2017 niet ongemerkt voorbij gegaan.
De maand Juni is in zijn geheel een heftige maand.
De Yang-energie, in verbinding met de Grote Centrale Zon brandt op het hoogste niveau alle koorden  en aansluitingen naar de oude tijd definitief weg. ( Door ons heen)
De Yin-energie is sinds 9 juni sterker in verbinding gebracht met een zeer krachtige kwaliteit licht. Deze wordt direct uit de hemelse Lotusvelden, via een cascade van energiepoorten overgebracht in ons Perineumcentrum.
Alle chakra’s en heilige centra in ons bewustzijn werken op hun hoogst, haalbare niveaus.
Het gehele bewustzijn staat daardoor onder druk.
Het zenuwgestel heeft veel te verwerken in dit aanpassingsbeleid.
Je kan je zeer onrustig en zenuwachtig voelen.
Trek je daar niets van aan.
Er gebeurt veel, en dat is goed.
De maand juni 2017 werkt enorm diep in op de 666-code. Waar de luciferische krachten en machten hun houvast in vonden.
De omzetting moet zich voltrekken.
Want de aarde wordt geacht aan het einde van deze maand  ( rondom de 21e) in een zeer speciale uitlijning te schuiven.
Een heel belangrijk moment.
Duizenden jaren van voorbereiding zijn hieraan voorafgegaan.
Een gekend moment in de kosmos.
Elke ziel die zijn of haar kracht hieraan kan geven werkt bewust of onbewust mee.
En het zal gaan lukken.
Dat staat al vast.
Doordat er zich in het Perineumcentrum van veel aardse zielen, sterrentrillingen bevinden, worden er in hoog tempo sterrencellen aangemaakt.
Deze cellen zijn belangrijk om het kosmisch licht te kunnen absorberen, om  te zetten naar aardse omstandigheden en de kracht hiervan te vermeerderen.
We kunnen daardoor beter meebewegen met de kosmische stromingen.
Als deze cellen weer gaan werken, dan kunnen we zeer specifieke energiestromen en codes die nodig zijn voor de evolutie van de planeet gaan aanmaken.
Op dit moment zijn er al drie groepen reflectiecellen geactiveerd. De Zonnecellen, de Maancellen en de Venuscellen.
De cellen staan op de binnenkern van deze planeten afgestemd.
Elke planeet, of groep van planeten bezitten een kosmische kern, een soort poort waardoor de stromingen vanuit het universum binnen in deze uitlijningen  het aardse lichtstelsel binnen stromen.
Als er dan op aarde zielen leven die dit licht kunnen opvangen en vermeerderen in hun bewustzijn, dan komt er op zeer korte tijd een verhoging van de energie tot stand. Omdat dit licht doorgegeven wordt aan de lichtkern van onze eigen planeet en deze daardoor opgeladen kan worden.
De luciferische krachten voelen onbewust aan, dat we op het punt staan de aarde voorbij hun macht te tillen.
De drie voornoemde stromingen komen bij elkaar in het Perineumcentrum.
Daar vormen zij met elkaar een Drie-eenheidsmodule, die tegelijkertijd een Eenheidsmodule bouwt.
Via deze vereniging gaan steeds meer kosmische conjuncties en sterrenpatronen zich met ons verbinden en kan de aardse mens in zijn eigen bewustzijn de trillingen gaan produceren  en vooral ankeren in het hart van Moeder Aarde, die nodig zijn voor de opheffing van onze planeet.
Ongelooflijk, hoe mooi en tegelijkertijd heftig is dat?
De reflectiecellen trillen elkaar aan in een kettingreactie, vanuit het Perineumcentrum.
De ene na de andere cel wordt aangetrild en opent zich. Alsof (in het geval van de Maanenergie) de cellen zich van binnenuit openvouwen tot een opkomende volle maan in ons. 
De cellen laden zich op, bouwen kracht op en als ze goed geladen zijn dan keren zij zich om naar de wereld en stralen een intense kracht uit.
Op een zeer speciale laag in ons bewustzijn kun je op die manier de getijdestromingen van de kosmos volgen en integreren.
En op dat niveau, zullen de energiecellen steeds van kleur en patroon wisselen.
Onze kosmische aura ontwaakt.
Laag na laag.
Net als vroeger.
Toen de priesters van de oude tijden, zich ook hiermee konden verbinden en de matrixen van de planeet konden opladen met hoogwaardig licht.
We komen er aan.
De priesters van de oude tijd, de sterrenzielen van de kosmos en de nieuwetijdszielen zijn één en dezelfde wezens, een Eenheid.
Oeroude  levensvormen, die binnenin hun krachtvelden de aanmaak van het nieuwe licht gaan produceren en uitstralen.
Probeer uit te zoeken welke planeet zijn meeste invloed heeft op jou, door je geboortetijd en afstemming.
Behalve de kracht van de Zon, de Maan en Venus, zijn er veel andere planeten die gevoelstrillingen reflecteren en vermeerderen.
Laten we met elkaar dat wat vanaf de aarde naar het universum uitstraalt een positieve kracht meegeven.
Zodat de binnenkernen van alle planeten en lichtstelsels weer met elkaar kunnen samenwerken.
Onthoud dit goed: De algehele gevoelstrilling van onze planeet is lange tijd niet door gegeven aan de kosmos. Dat wat uitstraalde naar omhoog, werd teruggekaatst naar onszelf. Waardoor de energie zich ongelooflijk versterken kon.
Stel je nu eens voor dat we dit verschijnsel doorbroken hebben. Dat de uitstralende negatieve energiestromen, ingehaald worden door de positieve. En dat daardoor het reflecterende vermogen van de binnenkernen van alle planeten anders wordt. In die kernen vindt een nieuwe verbinding plaats, waardoor de meerwaardes sterker zijn dan de minderwaardes.
Alles draait letterlijk om frequentie en uitzending.
De innerlijke antennes van alle planeten keren zich naar het licht. Wij zorgen er voor dat dit licht vanaf de aarde wordt aangevuld. Als de verbinding dan klopt, dan schiet er een scala van “ electrische” impulsen door de kosmos heen.
Deze impulsen laten nieuwe verbindingen groeien. De stroomdraden verbinden zich en we worden terug aangesloten op een hogere transformator. We tillen onszelf op uit de mist. De turbulentie voorbij.  Probeer de kracht van al deze stromingen positief om te zetten. Negeer het negatieve. Doorbreek binnenin specifieke planeten de ankering van strijdfrequenties en onderdrukking.
Elke planeet heeft een vermogensveld. Als dit veld aangetrild wordt en in werking gebracht dan ankert het datgene wat we uitzenden.
Ook de substanties waaruit de planeet is opgebouwd, de gassen, de grondlagen, de kern.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de uitlijning binnenin de kern van alle planeten, ons lichtstelsel en in onszelf definitief omgezet  kan worden.
Naar liefdevolle, respectvolle omstandigheden.
We kunnen dit zelf scheppen.
Als we maar willen.
En ons uiterste best doen om de golven van licht en liefde uit te zenden naar alles om ons heen.
We kunnen zelfs visualiseren dat de kracht van het positieve in lichtende snelheid de kracht van het negatieve voorbij streeft en als eerste bij de kernpoorten van de planeten en sterrenwerelden aankomt. Alleen al door daar aan te denken.
Laten we de  energetische ijzerkern in het middelpunt van de aarde ontvankelijk maken voor nieuw licht.
Kortom laten we alles uit de kast halen om onze echtheid en kracht te laten zien.
Blijf dicht bij jezelf.
In verbinding met de Bron.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email