Allerheiligen/Allerzielen 2019.

Allerheiligen/Allerzielen 2019.

 

Vanaf 1 november 2019 komt er een grote uittocht op gang. Een verplaatsing door alle astrale ruimtes van de aarde. Deze verschuiving is immens. Dit komt doordat er de laatste jaren een steeds grotere infusie van hoogwaardig licht opgebouwd is, die almaar heftiger  door het aardeportaal trilt.

De energie schijnt, straalt en trilt door alle lagen van bewustzijn heen en maakt zaken die vast zaten in de tijd los.

Dit geldt ook voor de energie die sinds jaar en dag rondom begraafplaatsen aanwezig is.

Vaak vind daar een opstopping plaats van energie, zeker als deze begraafplaatsen ontstaan zijn in moeilijke tijden zoals oorlog, hongersnood en tijdens andere trieste geschiedenisverhalen, of uit een lange lijn van familiegraven bestaat.

Ik ga jullie hulp vragen bij het inschakelen van overzetmogelijkheden voor de vele zielen die dit jaar vrijgemaakt worden van hun verleden, familiebanden, kerkelijke verplichtingen en andere langdurige verplichtingen die het hen moeilijk maakten om los te komen van de plaats waar men gestorven is. En zeker als dit ook de plaats is waar men geboren is. Veel zielen komen nl. door hetzelfde portaal als waar zij de aarde verlaten hebben, ook weer terug in het leven. Hoe zwaarder, ouder en meer verplichtend de familievelden worden, hoe sterker men terug getrokken wordt naar dezelfde familielijnen, plaatsen en landen. Het is soms moeilijk loskomen van de waarden die zich zo sterk in het bewustzijn geweven hebben. De onderlinge koorden werken als treklijnen.

Dit jaar waart er een zeer sterke witte trilling door de velden. De trillingen komen van de Shamballa-velden. Transparante, witte steden in de hoogste astrale lichtwerelden.

De trillingen zijn afgedaald naar het Gouden Jeruzalem, dat astraal gezien iets lager ligt en dichter bij de aarde dan de Shamballa-velden. Van daaruit wordt ook het goud ingeweven. De goud-witte straal van kracht en hemelse vrede zorgt er voor dat er door de speciale hulpzielengroep die nu op aarde is, een sterk ontwarrende lichtstraal geboren wordt. Deze straal schiet alle kanten uit, door alle velden van tijd en ruimte. De straal maakt oude verbindingen los.  Verstoppingen in het wereldbewustzijn mogen opgeheven worden. Er mag doorstroming ontstaan. Dat houdt in dat op vele plaatsen tegelijk zielen opstaan uit hun astrale dood en dat zij tot bewustzijn mogen komen op de plaats waar zij wakker worden. Als zij tijdens dit ontwaken de behoefte voelen om verder te mogen trekken, dan moet er ook een mogelijkheid zijn om dit te kunnen doen.

Daarom roep ik iedereen op die voelt dat hij/zij hieraan mee kan en wil  werken.

Wat kunnen we doen?

Energetisch levende mensen zoals wij, bezitten een vloeibare aura. Deze aura past zich gemakkelijk aan, aan de diverse omstandigheden in het leven.  Het deel dat ziels gebonden is, is vrij en daardoor kneedbaar.

Als we een intentie in deze vloeibare massa zetten, wordt er een etherische vorm gemaakt, die bruikbaar is voor diverse doeleinden.

Ik vraag jullie dit keer om voor je te zien, dat er van onder je voeten, breed uitwaaierend naar opzij en naar boven een witte, marmeren trap zich opbouwt. Stel je echt voor dat deze trap zich openvouwt en  er stevig en helder uitziet. Zowel links als rechts staat er op iedere trede een stralende lichtengel, met een lichtje/lamp/kaars in de handen.

Als dit je lukt, stel je dan voor dat deze trap in staat is, zich door te blijven vermenigvuldigen naar boven, tot aan de poorten van de gouden stad Jeruzalem, of nog verder omhoog naar Shamballa.

De trappen slingeren eindeloos door naar boven, en breken dwars door alle  astrale/ etherische lagen van de aura van de planeet.

Bouw op de plek waar jij woont deze Allerzielentrap. Je kan dit doen vanuit je huis of je tuin, of een plek in de buurt die jou aanspreekt. Je kan dit doen op begraafplaatsen en in kerken. Eigenlijk kan je met deze sleutelfrequentie zoveel trappen activeren als jij wenst.

Ga er op uit en zet in bos, hei, veld, stad en zee de Allerzielentrappen neer.

Zoveel mogelijk.

Zodat in de omgeving waar een ieder woont die dit leest, deze trappenlijnen ontstaan en er een overzetplaats wordt geschapen voor de duizenden zielen die verder mogen gaan. Jij zelf hoeft je niet met de zielen te bemoeien, je hoeft ze niet de trap op te dragen, niet omhoog te brengen. Ga niet in verbinding. Dit is een andere manier van helpen, die zo neutraal mogelijk mag geschieden en niet met  onze emoties doorspekt hoeft te worden. Tenzij het een voor jou dierbaar familielid, vriend of vriendin is. Als je in die gevallen wel de behoefte voelt om een stukje mee te gaan, dan mag dat.

Houd er rekening mee dat je zelf maar tot een bepaalde grens de trap op kan klimmen. Omdat anders de afstand naar jouw leven te groot zou worden.

Zo bouwen wij vanaf de aarde, vanaf de diepste punten van de aarde waar we bij kunnen als levend mens op aarde, de hemeltrappen op.

Je hoeft je niet te beperken tot je woonomgeving. Je kan jezelf nl. ook verplaatsen in gedachten naar gebieden/steden/locaties waar je in dit leven geweest bent. Door intentie alleen al, zet je de sleutelfrequentie over in de blauwdruk van jouw aanwezigheid van ooit. Dat kan dus over de hele wereld zijn. Waar ben je geboren, waar komen je voorouders vandaan, welke plaatsen heb je bezocht.

Op deze manier maken we de mogelijkheden voor de uittocht bijzonder groot.

Het werkt grenzeloos, niets houdt ons tegen.

Is dat niet prachtig.

De trappen zullen blijven werken tot ver na kerstmis, dan zijn zij op hun sterkst.

Maar ik hoop eigenlijk zij ook daarna blijven bestaan en vele zielen zullen helpen de weg naar het licht te vinden.

Werk je mee?

Probeer als het je lukt eens op een briefje te schrijven op welke plaatsen je de trappen hebt geaktiveerd.

Hopelijk stuur je mij dan in januari een mailtje, dan zal ik daarna in kaart brengen waar we wereldwijd met deze intenties hebben gewerkt.

Alvast dank daarvoor.

 

Ik wens ieder een stralende uittocht en groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email