02-02-2020.

02-02-2020.

De heilige Graal.

 

Eindelijk is het zover. Ons bewustzijn raakt meer en meer afgestemd op de kracht van de grote scheppende Ma-energie. Een stroom van vruchtbaar licht welke op permanente basis door het universum meandert. Deze stroom bestaat uit miljoenen kleurige liefdes energiedeeltjes. In alle tinten die je wel en niet kunt bedenken. Het is een zinderende rivier van tijdsbronenergie, die vertrekt vanuit  de Grote goddelijke Vader/Moeder Oceaan van Wezenslicht.

Het mooie aan de rivier is dat deze altijd stroomt. Op sommige punten in de kosmos komen de rivieren bij elkaar en vormen zij  opslagbekkens. In deze bekkens komen verschillende tijdslijnen bij elkaar en deze splitsen zich uit in weer nieuwe  oceanen, zeeën, meren en rivieren, bronnen en watervallen. Het punt waar de Moederrivier ontspringt is enorm groots. Dat kunnen wij als aardse wezens niet bevatten, hoe groots dit is. Het is een baringsgolf van nooit eindigende weeën die permanent nieuwe lichtstromen baart. Bij dit punt ligt de oorsprong van alles. De Heilige bron van kracht is gelegen in het centrum van het Al. Ver buiten ons bewustzijn. En tegelijkertijd dicht in onze herinnering. Want ooit hebben we meegeholpen om de Moederrivier te vormen. Wijzelf hebben de energiedeeltjes aangeleverd, uit alle richtingen verzameld en vermeerderd.  Het is een punt in het universum, waar duizenden lichtstromen bij elkaar komen. Een kolkende, ziedende krachtsmassa die zich door een immens grote vaginale poort stuwt en die zich van daaruit door alle universele werelden uitsplitst. De meest heilige poort die ontstaan is en voor altijd gezegend is vanuit de goddelijke Oerkracht.

Omdat deze stroom zich door sterrenpoorten en tijdsgaten heen stort, komt zij overal. Het is heilig, etherisch water dat zich langzaam maar zeker transformeert  naar materiele waterdeeltjes die in de diverse universa aan de oorsprong van al het leven dat daar ontstaat ten grondslag ligt.

Elk waterdeeltje waar dan ook, is ooit geboren uit de schoot van de kosmische moedergodin.

Ieder lichtstelsel heeft een originele kosmische bronpoort die verbonden is met deze stroom. Voor onze wereld ligt deze poort hoog boven India in de etherische atmosferen.  Het is een cascade van bronpoorten die van hoog in de kosmos ontstaat en langzaam naar de monding van de Ganges  zich vermaterialiseert. De Oorsprong van de Ganges is direct gekoppeld aan dit oer-fenomeen.  Het is uitermate belangrijk dat de kracht van het Moederlicht zuiver door de poorten kan stromen. Zodra er ergens een verstopping of vervuiling optreedt, is de Moederbron niet meer op het hoogste niveau verbonden met de originele instroom.

Rondom onze planeet bevinden zich nog diverse etherische waterwegen, ofwel rivieren van Licht. Deze rivieren kunnen op andere niveaus ook in verbinding staan met de rivieren van andere lichtstelsels.  Op deze wijze zijn verschillende rassen van andere planetaire oorsprong doorgedrongen in de atmosfeer van onze planeet. Zij bouwden een soort schepen die zich via deze rivieren konden verplaatsen. Zij bevoeren als het ware de tijdsrivieren en hadden kennis van het afdalen binnen de cascades om af te kunnen zakken of juist omhoog te kunnen varen naar andere lichtstelsels. Ooit zijn bijv. de Sirianen via deze weg naar onze planeet gekomen. Nog zijn er in de kosmos om onze planeet heen Siriaanse sluisdeuren, die ooit gebruikt zijn door deze wezens om onze planeet te kunnen bezoeken. In Nederland ligt bijv. zo’n punt in het gebied van Leiden/Oegstgeest. Rondom deze sluispunten lagen vaak vele bronnen en kweekvijvers. Zij deden experimenten met DNA en brachten dit ook mee van hun eigen werelden om het menselijk ras te kunnen beïnvloeden.  Via deze rivieren zijn bijv. ook de dolfijnwezens en de walvissoorten binnen gebracht. Bij Hawaï zit zo’n poort, Tussen Australië en Nieuw Zeeland en ook bij Zuid-Afrika. Er zijn er nog meer.

Terug naar de Moederrivier van Alles. Deze heeft zich via de Ganges  uitgesplitst naar diverse richtingen, bijv. naar de etherische bronlagen van Egypte, Ethiopië en Engeland. De Tempels van de Hathors in Egypte lagen oorspronkelijk zowel op etherisch als materieel niveau langs de lichtrivieren. Dat was een heilige verbinding. Deze rivieren stonden onderling met elkaar in contact via sluizen en portalen. De planeet Venus droeg de belangrijkste waterdeur in de kern van haar wezen. Ook  in  Europa (Engeland)  waren er vele geboortevijvers  en later werd het rijk Avalon gesitueerd rondom  de bronvijvers van Moeder-energie.

Deze punten in het aardebewustzijn waren zeer belangrijk. Zij hielden de energetische verbindingen in stand, en zorgden er voor dat het Heilige Licht van de Kosmische Moeder vrijuit door de kanalen van de wereld kon stromen. Zodat het scheppingsplan groeien kon en  overal gevoed kon worden vanuit deze intentie.

Helaas is er door de tijd heen veel mis gegaan en zijn de stromen van Ma-kracht successievelijk opgedroogd, verminderd. Er zijn belangrijke koppelpunten gesaboteerd en afgesloten, of zelfs afgeknapt.  Daardoor kwam de aarde buiten de voorzienende, voedende stroom te staan en raakten de energiesystemen uitgeput. Dat heeft er mede toe bij gedragen dat de trilling van de planeet omlaag zakte.

In de jaren die nu achter ons liggen zijn er veel zielenwerkers naar de planeet gekomen om de invoer van de kosmische instroompunten te herstellen. Er is onnoemelijk veel werk verricht achter de schermen om de etherische waterwegen, sluizen en poorten te herstellen. Ik heb daar vaak aan mee mogen werken, net als iedereen die in deze taakstelling opgeroepen werd om de geheime codes en inscripties die nodig waren op te halen om de toegangswegen vrij te krijgen, te  doorgronden. Op deze manier is bijv. de sluiscascade boven Oegstgeest/Leiden volledig  teruggebracht naar de oorspronkelijke setting. De bronlagen werken weer, de dolfijnvijvers zijn in ere hersteld en er komt opnieuw lichtwater van de “bovenrivieren” naar de “ benedenrivieren”.

Er is veel werk verzet in zijn geheel aan alle belangrijke  kosmische toevoer water -wegen wereldwijd.  Op veel  niveaus begint ons harde werken vrucht af te dragen. En elke keer als er een herstelling gelukt is komt er etherisch bronlicht als water onze tijdslijnen binnen stromen. Vandaag mag ik melden dat we een geweldige mijlpaal hebben bereikt. We zijn er nl. op veel punten in geslaagd om het licht van de kosmische moederbron terug te koppelen aan de kapotte systemen. Misschien nog niet overal optimaal, maar er zijn nieuwe verbindingen gebouwd, bruggen, omzetsystemen gerepareerd. En dat betekent dat er vanaf nu een punt bereikt is waarop we met trots kunnen constateren dat de aarde voor een groot deel terug aangesloten is op de kosmische rivierkrachten. En dat de Lichtstroom uit de Moederschoot op een veel diepere manier ons lichtstelsel kan bevloeien. Het is belangrijk dat deze energiestromen naar de binnen oceanen van de planeet worden gevoerd. Ook dat gebeurt. De etherische binnen -zeeën en rivieren van de planeet vullen zich met hoogwaardig licht. Deze zijn verbonden met de  stoffelijke oer-bekkens van de aarde. Drooggevallen bekkens lopen vol. In deze bekkens ligt nog veel oer-zaad klaar. Dat zaad mag ontkiemen en nieuwe planten-diersoorten voortbrengen. Dan is er hoop dat de toekomst van de planeet niet langer in handen is van de mens van Nu met zijn beperkte energievoorraad.  En dat er hogere lichtzielen weer graag op onze planeet geboren willen worden, om aan de toekomst van de aarde verder te werken. We zijn er nog lang niet, maar deze mijlpaal is werkelijk van het allergrootste belang.

Ma komt terug, grootser en intenser dan ooit. Haar licht dringt door tot in elke porie van het bewustzijn  van deze planeet.

Ma zorgt er voor dat onze planeet nieuwe levenskansen krijgt en dat de toekomst van het leven op aarde gewaarborgd kan zijn.

Het vrouwelijk aspect in alles mag terug ontwaken en echtheid voortbrengen.

Ma wordt wakker en heeft ruimte nodig. Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit grootse en mooie in ons groeien mag.

Wij bestaan voor minstens 70 procent uit water. In dit water mag het heilig licht schijnen en uitstraling -waardes opbouwen.

Het Yinvat in de buik groeit en groeit.

Het wordt een beker, een vat, een heilige Graal. Waaruit het Moederlicht stroomt.

Laten we ons ontdoen van het vervuilde water in ons. Zie voor je dat er vanuit het Graalvat in de buik schoon, helder, reinigend water stroomt dat van binnenuit je hele wezen doorspoelen mag. En dat je daardoor de oude inprentingen kwijt raakt, niet terzake doende aannames en dogma’s, drama en pijn. Oermoeder, Hemelmoeder, Aardemoeder. De Heilige vrouw rijst op uit de dieptes van onze innerlijke bron en laat zich haar plaats niet meer ontnemen.

We zijn allemaal een stukje van het Al. Van de bronrivieren, van de sluispoorten, van de zeeën, rivieren en meren.  Van de kosmos en de aarde. Van de tijd en van het leven. Niets mag ons meer wegleiden naar  het moeras van de dualiteit.

Gebruik deze kans om voor eens en altijd op te staan en je bestaansrecht te waarborgen.

De DNA-verandering zet zich steeds dieper in.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email