De Godsvonk

De Godsvonk

Stel je eens voor dat er in het centrum van je hartchakra, ter hoogte van de thymus een klein tempeltje staat.

In dit Tempeltje bewaren we de Godsvonk. De scheppende macht. Deze dient verbonden te zijn met het hart.

Als we gaan verbinden met de incarnatiecyclus helpt deze vonk ons om te integreren in het menselijk leven. Ook gebruikt deze vonk de scheppende waardes die nodig zijn om ons tot mensen te maken. Er is alleen een handicap. De vonk schept naar de waardes die deze ontmoet.

Dus als een ziel incarneren gaat in een laag afgestemde energielijn, dan moet de vonk van daaruit het scheppingsproces opstarten. Dus hoe lager de waardes zijn, hoe complexer de zielsgesteldheid van de mens wordt. Want de vonk betrekt zijn informatie uit de vooroudergeschiedenis,  en start van daaruit het wordende mensje op. Zo kun je jezelf voorstellen dat de karmalijn aangemaakt wordt en in stand gehouden, tenzij iets in dit hele proces dit alles aanraakt en verandert.

De  sterke Godsvonk die een grote groep zielewerkers  heden ten dage mee kreeg  vanuit de bron heeft er voor gezorgd dat er met veel lichtimpulsen op deze vastzittende waardes in gewerkt is.

Ze zijn losgetrild. En kunnen verschuiven.

Stel je nu eens voor dat  de Tempel van het Heilig hart op een kruispunt staat.

Aan weerszijden bevinden zich cirkels, die door het kruispunt tot een lemniscaat ( 8)  verbonden worden. Alle impulsen schieten voortdurend door de Tempel heen.

De bedoeling was oorspronkelijk dat de lichtflits, in verbinding met het hartslicht laag na laag,  lemniscaat na lemniscaat, via de kern van de chakra’s zijn heiligste licht naar beneden zou brengen en via deze impuls de scheppende krachten zou activeren.

Dat is ook lange tijd gebeurd.

Maar ergens in de geschiedenis van de mensheid is dit mis gegaan.

De Godsvonk werd naar beneden gebracht, maar de aansluiting met het hart verzwakte.

Daardoor begon de mensheid allerlei zaken te scheppen die niet vanuit het hart, dus niet vanuit schoonheid en respect geboren werden.

Daardoor werden de magnetische waardes in het onderste veld steeds zwaarder.

Het hartslicht kon er niet  goed in doordringen en trok zich naar steeds hoger gelegen gebieden terug.

De onderste chakra’s verworven zoveel kracht dat er een opstijgende zware trilling naar het Thymuschakra werd gebracht. Deze dwong de scheppende machten iets te maken via de energie van dwang en kortzichtigheid.

Dat werd een zwarte periode voor onze hele planeet.

Hoe meer de energie vanuit de onderste lagen omhoog kwam en dominant werd, hoe zwakker de liefdevolle kracht van het hart mee kon werken om er iets moois van te maken.

Ons DNA desintegreerde, ons bewustzijn werd vergiftigd en de hele planeer kwam in een neerwaartse spiraal terecht.

2000 jaar geleden is hierop ingegrepen. Omdat er op een gegeven moment geen sprake meer was van de ondergang van continenten alleen, en lichtwerelden, maar van een totale planeet.

Dat is het moment geweest dat vele zielewerkers zich via de matrix van het Christusbewustzijn mee omlaag hebben laten nemen, in een ultieme poging om deze ondergang te stoppen.

2000 jaar lang hebben zij hard gewerkt om de onderste poorten te bereiken, zodat ze daar de ergste narigheid konden ontmoeten en wegfilteren met hun liefhebbende hart.

Voor veel zielen is dat een helletocht geweest.

De Liefde die zij meekregen vanuit de Godsvonk hebben zij 2000 jaar lang in het aardeportaal overgezet, om daar vervolgens erg weinig liefde voor terug te krijgen.

 

Maar nu is dat proces klaar.

De Godsvonk wordt opnieuw ingebracht. Via het Harteportaal. De  energie van de 4e dimensie.

De zielewerkers worden opgeroepen om terug te keren naar de Tempel van hun Heilig Hart om daar verbonden te worden met de energie van de Liefde.

Daarmee starten zij hun nieuwe tijdslijn op.

De kracht van het Hart keert terug in ons celbewustzijn.

Maar dat kost tijd en energie.

Voordat de snelweg van het heilig hart weer werkt zoals deze moet werken gaan er nog jaren van hard werken aan vooraf.

 

Maar een ieder die dit begrijpt kan zich wel voorstellen, dat de Godsvonk door de trapvormige lemniscaten heen, naar beneden toe flitst en zichzelf een pad bouwt.

Tijdens dit proces kunnen er nog steeds oude waardes aangetrild worden.

Vooral bij de oudste groep lichtwerkers komen er hierdoor nog weer oude pijnen en angsten vrij vanuit de lagere chakra’s.

Herken dit en besef dat de Liefde indaalt waar pijn woont.

De Liefde wil de pijn en de echo van de pijn genezen.

De Liefde pulseert en flitst door ons heen, en we herkennen deze niet. Alsmaar weer denken we dat Angst en verdriet ons inhalen, maar dat is niet waar.

De Liefde maakt plaats om tot in onze diepste lagen in te dalen en zijn herstellende werk te doen.

 

Verbind je niet te veel met echo’s, visualiseer steeds weer dat jouw snelweg van de Liefde in werking wordt gezet. En hoe meer Liefde je daarbij kan voelen, hoe beter het is. Want als de moleculen van de liefdessnelweg gaan groeien en vooral versnellen, ruimen deze steeds beter de energie van de oude snelweg op.

 

Ik groet jullie vanuit de bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email