De Leeuwenpoort 2017.

De Leeuwenpoort 2017.
 
We werken al geruime tijd toe naar een diepere verbinding met onze eigen essentie.
De echte essentie die AL het leven doortrilt heet Liefde.
Liefde is de energie die werkzaam wordt in ons bewustzijn.
Ook de lichtdeeltjes die de essentie van Liefde kunnen dragen worden wakker.
De nieuwe goud, zilver en koperdeeltjes die via het Perineumcentrum aangemaakt worden, kunnen een diepere vorm van liefde geleiden en installeren.
Het prachtige fenomeen doet zich voor dat via ons onderste chakra er een aanmaakbeleid ontstaat, dat door al onze chakra’s, op alle niveaus de lichtpartikels activeert, die deze essentie kunnen vervoeren.
De nieuwe Drie –Eenheid, die in ons buikcentrum is ontstaan geeft voortdurend flitsen af.
Het goud van de nieuwe Yang ( zon), het zilver van de nieuwe Yin ( maan) en het rose van de begeestering van de Venustrilling via het hart, zijn samengesmolten in warmte en passie.
Door deze nieuwe verbinding dalen we dieper in ons bekken in, in ons lichaam.
De maand juli staat in het teken van deze indaling.
En het is belangrijk dat we ons hierin niet laten storen door interne of externe factoren die geen liefde en respect in zich mee dragen.
Ook de volle maan van deze maand, draagt er toe bij dat onze Yin-kracht dieper in de Yang daalt en deze neemt meteen de kracht van het hart mee.
Met andere woorden: De harte- wortels dringen diep door in onze Yinpoort, zij groeien uit naar alle kanten en de gouden Yang-zonne- energie geeft hen een draagvlak.
Dit proces is niet te stoppen.
Bij hen die er klaar voor zijn voltrekt deze transfiguratie zich tot in de diepste lagen.
Het DNA- wordt hierin meegenomen, de hersenen ondergaan een diepe verandering en ons zenuwgestel ook.
Stel je eens voor met de krachtigste intentie die je hebt, dat je er in slaagt om vanuit jouw diepste kern een machtige rose-gouden poort te bouwen.
Alle lichtdeeltjes die hiervoor nodig zijn vinden elkaar, en uit elke chakrakern, uit iedere lichtcel stuur je zoveel licht dat er rondom jou zich een holografische lichtpoort openvouwt.
Doe flink je best om dit te “ zien”.
Blijf deze poort kracht geven en stel je voor dat de poort steeds groter om je heen komt te staan. Steeds verder van je af straalt.
Jij staat in het midden van deze enorme Hartepoort en je voelt je veilig.
Want om de poort heen staan  machtige leeuwen en leeuwinnen. Met hun gouden vachten en manen zien zij er indrukwekkend uit. Zij kijken naar buiten, van jou af. En zorgen er voor dat er in de lichtpoort rust ontstaat. Zij zijn de wachters van dit machtige spektakel.
Hun aura’s stralen in een gouden zonnegloed.
Tijdens de cyclus van deze maan(d) zal de Yin-poort openstralen in haar schitterende Lotusbloei.
Elke Lotus  die open straalt, bewortelt zich via de hartewortels door de gehele poort.
De kleuren en geuren die wakker worden zijn ongelooflijk .
Hartverwarmend om te zien.
En in ons, door ons heen voltrekt zich dit proces.
De Liefde wordt opnieuw geboren.
En deze ruikt naar rozengeur-maneschijn-bronlicht.
De energie die hieruit wakker wordt zet zich als een buffer tussen alle astraliteiten in.
Want liefde is de diepste bescherming die er is.
En alle sub-matrixen en illusiewerelden in ons lichtstelsel die niet op Liefde zijn gebaseerd verliezen daardoor hun bestaansrecht.
Blijf dicht bij jezelf, blijf in de Poort.
Laat je niet afleiden door mooie woorden die uit zgn. hogere lichtwerelden komen.
Er zijn vele schijnwerelden om ons heen.
En de enige die de waarheid spreken, zijn zij die werken vanuit het hart.
Voel je geen liefde, maar manipulatie of mindcontrol programma’s, haak dan af.
Dat voel je heel duidelijk in je thymusveld, het centrum van het Hoger Hart, jouw waarheidsmeter.
Doe liever niets, dan iets dat niet de waarachtigheid en de liefde in zich draagt.
Iedereen kan dit voelen, als men maar durft.
Ik wens jullie een mooie Transfiguratiemaand.
Voelbaar tot in alle cellen.
Laat je gouden Zelf in vertrouwen dit begeleiden, door tegen je oude Zelf te zeggen dat alles goed is. 
Stop met de oude Zelf vertaalprogramma’s en luister meer en meer naar de aanwijzingen van het gouden Zelf.
 
Soms moet je jezelf geen zorgen maken,
Je niets afvragen en niet twijfelen.
Soms moet je gewoon durven vertrouwen,
Dat alles goed komt.
 
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email