Zegevieren

Zegevieren
 
De aanhechtingspunten voor de oude dramalichamen van pijn, boosheid, frustratie enz. zijn langzaam aan het oplossen. Helemaal weg zijn de daaraan gekoppelde energielichamen nog niet. En ook kunnen zij nog gemakkelijk reageren op de omgevingsenergie.
Je moet je voorstellen dat alles in het Eenheidsveld op elkaar geschakeld staat en met elkaar samenwerkt.
De overheersende trilling in dat veld  beïnvloedt hoe dan ook de “zwakkere” frequenties in dat veld.
Zwak betekent in dit geval..kwetsbaar…nog in opbouw.
Als er dan in de wereld om ons heen veel “storing” zit kan dit het frustratielichaam nog gemakkelijk voeden.
De opbouw van de nieuwe energielichamen is volop bezig, zij vallen nog regelmatig om door de kracht van de oude trillingen. Of worden hierdoor heftig  aangeraakt.
Tussen deze velden in staan wij. Het opruimen en tegelijkertijd opbouwen van de velden gebeurt door ons heen.
En dat is niet gemakkelijk.
Er wordt van ons gevraagd in deze ongelooflijke gebeurtenis om geen aandacht te schenken aan wat de angstlichamen voedt, maar aan dat wat de liefdes/ vreugdelichamen nodig hebben om te groeien.
Door heel dicht bij jezelf te blijven, sta je niet meer toe dat anderen jouw toonsoort bepalen en kan je uitlijnen in de nieuwe energie.
Alles wat energetisch is, is opgebouwd uit klank, kleur en geur.
De energie die in het frustratielichaam aanwezig is maakt stankcellen aan, opruiende cellen. De geur die van deze lichamen afkomt is NIET aangenaam.
Onbewust kun je dat ruiken in de mensen om je heen.
De kunst bestaat er uit, om hier geen verbinding mee aan te gaan.
Stel je voor dat jouw blauwdruk zich vult met kleuren die stralen in alle tinten van de regenboog. Elke dag een beetje meer.
Elke straal heeft een eigen klank, geur en kleur.
Hoe meer boventoonlicht er in ons energieveld houvast vindt, hoe prettiger we gaan “ ruiken”.
Zeker als we dit licht tot in de onderste chakra’s verwerkt krijgen.
Onze heilige centra spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn nl in staat om dit licht te verminderen, of te vermeerderen.
Het ligt er aan wat we hen aanbieden.
Procentsgewijs zal de trilling moeten uitstijgen boven de 50%.
Dan kunnen onze centra dit over zetten in onze energiecellen.
Zo zijn we op dit moment aan het leren om het meesterschap te verwerven over deze velden.
Onze Ikbenenergie, in samenwerking met het Hoger Zelf, in lijn met ons Kosmisch Zelf probeert steeds af te stemmen op dat wat we nodig is voor de aanmaak van nieuw licht.
De verbindende factor hierin is Liefde.
De kracht van de Venusstraal moet precies in onze thymuschakra vallen, wil deze in dit proces de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Lees de dagboodschap van 19 februari 2017 nog eens door en besef dan dat er iets “heiligs”  gebeurt in ons wezen.
De thymusvelden zijn sterker geworden in hun verbinding met de Liefdesfrequentie. 
De frequentie heeft houvast gevonden in de Tempel van het heilig Hart en wil van daaruit de regie overnemen.
We krijgen dus drie maanden de kans om dit  op te pakken.
Tot en met half mei zal de kracht van Venus in samenwerking met alles wat Liefde is, zich op de juiste frequentie in ons hart afstemmen.
En van daaruit de klank–geur-kleur gaan bepalen.
Het is dus belangrijk dat jij jezelf dit bewust bent.
Dat je elke keer terug keert naar de Tempel en keuzes maakt.
Waar laat je jezelf door leiden?
Wat wil je doorbreken?
Hoe ga je met de omgevingsenergie om, hoe reageer je hierop?
Zorg dat je jezelf niet onderuit laat halen door alles wat er gebeurt in negatieve zin.
Besef dat dit jouw kans is om te groeien.
Je zegt NEE tegen frustratie, wat het ook kost.
Je zegt Ja tegen de Liefde, zodat deze geboren kan worden in jou en de frustratie overstijgen kan.
Hierin hebben je meer zeggenschap dan dat je zelf beseft.
Door hierin bewuste keuzes te maken en jouw beleid voor jezelf uit te stippelen.
Het beleid van “ Ik wil gelukkig zijn”. “ Ik ben bereid”
Speel het spel van de omgeving niet mee als jij je daardoor slecht gaat voelen en je, je angstlichamen voeding geeft.
Durf los te laten wat jou niet meer dient.
Verlaat de toneelschool van drama en pijn en ga naar de hogeschool van Geluk.
Besef dat je alle lessen kent, alle leerstof tot je hebt genomen.
Het is geen kwestie meer van diep studeren, maar van praktisch toepassen wat je al weet.
Omdat jij, ik, wij willen zegevieren.
Niet winnen, maar zegevieren.
De geboorte van Liefde zal onze vreugdelichamen diep ankeren in ons bewustzijn.
Laat je niet misleiden door wat je denkt.
Laat je inspireren door wat je voelt.
Zo verkrijg je meesterschap over alles en kan je dit “tijdsgat” vullen en overstijgen.
De ene dag voel je jezelf misschien nog moe en slecht……je laat los.
De andere dag vindt je weer houvast.
Vraag je niet af hoe dat komt.
Je weet het. 
Je kan het en je durft het te ervaren.
 
Je bent op weg….met een hart vol geduld..voor jou.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email