21 april 2019.

21 april 2019.

 

Ook deze datum is weer belangrijk in tijd en ruimte. Een markeringsmoment.

Vandaag worden onze gouden wortels diep geankerd in het hartenveld van Moeder Aarde.

Stel je diep beneden jezelf een schitterende paradijstuin voor. En Moeder Aarde die daar zorgend rond loopt.  Waar zij loopt laten haar voetsporen lichtende afdrukken na. In de tuin zijn duizenden bolgewassen geplant. Mooie, grote gouden bollen, die in de   etherische Aardegrond aanwezig zijn. Uit de bollen groeien gouden wortels naar het Lichthart van de Aarde en boven de grond worden de eerste sprietjes zichtbaar die het nieuwe vruchtbeginsel vormen.  Vanuit de buikkern, het Essentie- punt , jouw Ikbenpunt is er een stevige, gouden wortel naar beneden aan het groeien. Die zich dwars door  jouw Aardester  heen, dwars door alle g, etherische grondvelden die zich daaronder bevinden heen naar beneden toe werkt. En vandaag bereikt deze gouden wortelverbinding de gouden bol die zich in de paradijstuin bevindt.

De gouden wortel dringt tot diep in de bol door en prikt zich vast. De bol en de wortel versmelten met elkaar. Een grote vreugde wordt zichtbaar in het hart van Moeder Aarde zelf. Duizenden van haar aardekinderen zijn er in geslaagd het nieuwe vruchtbeginsel te vinden. Overal beginnen de gouden bolknollen op te lichten  en te “zoemen”. Elke bol “zoemt” zijn eigen lied van hereniging. Het bollenveld wordt een zoemend veld van pulserende, lichtgevende impulsen.

Vanuit de bolknollen werkt er zich een sapstroom van voedzaam licht naar boven toe. Het is alsof onze buikkern dit oppompt en omhoog haalt uit de aarde zelf. Deze voedzame stroom wordt door alle chakra’s heen gebracht, met alle cellen verbonden en van daaruit met ons levend weefsel, onze waterhuishouding, ons bloed, onze adem.

Ons lichaam haalt voor het eerst sinds lange tijd een groeizame stroom licht omhoog naar het Nu en daardoor worden we innerlijk meer en meer versterkt.

Als je dan terug denkt aan het beeld van de Naamsbloem die we in het vorige artikel hebben verbonden met ons Bronpunt, dan zie je bijna voor je dat deze frequentie tot groei en bloei wordt gebracht en dat er in ons bewustzijn een schitterend proces opstart. Het  kleine bloemetje in de kern maakt zaad aan en slingert dit door ons bewustzijn heen.    Door alle chakra’s en energiepoortjes die we hebben. De ranken groeien mee omhoog naar het licht. Zij stuwen zich dwars door de fontanel naar boven, door alle lagen van energie , door ons Hoger Zelf heen en hoog daarboven barst de bloem open in glorieuze pracht.

Jouw naam zingt het uit. Je maakt kenbaar dat je leeft, dat je er bent. Zodat de Vader-Moeder God daarboven in de Bron zijn/haar hemelse kinderen terug ziet open stralen, die diep in het aardeproces verborgen zaten.

Moeder Aarde, Vader Hemel en wij als het zaad er tussen in barsten open in jubelende kleurenpracht. IK BEN een wonderschone bloem in het hart van de tijd. En ik ontwaak vanuit mijn diepste essentie, verbind mij met de nieuwe groeikracht in de paradijstuin en groei boven mijzelf uit in lichtende liefdevolle straling. Zie dit beeld voor je. Alsof het zaad van eeuwen wakker wordt en jou met de nieuwe winden naar de toekomst waait. Voel je diep geworteld in jezelf. Voed jezelf met datgene waar je blij van wordt. Met dat wat jou dient.

Zorg er voor dat “onkruid” in welke vorm dan ook geen vat meer op jou krijgt. Niet vanuit de buitenwereld en niet vanuit jouw binnenwereld.

Houd je gouden snoeischaar bij de hand en haal elke onkruidgedachte weg, knip, snoei, groei en bloei. De nieuwe lente is begonnen.

De volle maan van deze tijd geeft ons kracht en laat het zaad groeien. Het zorgt ervoor dat jouw talenten ontwaken. 21april, de kracht van de volle maan en vooral onze nieuwe verbinding hierin. Het plaatje klopt weer. De groeicyclus is rond.

 

Ik wens jullie een schitterende VIER-tijd toe.

 

En groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email