Het gouden zelf.

Het gouden zelf.
 
Lees het artikel “bevrijding” van 5 mei jl. nog eens door en laat dit  tot je doordringen.
Zie nog steeds voor je hoe je in een diepe laag van jezelf bezig bent om uit te rusten, je meerwaardes te polijsten en samen te laten smelten met de nieuwe NORM.
Je hart klopt rustig, je laat jezelf door niets van de wijs brengen en blijft voor je zien hoe je aan het ompolen bent naar een nieuwe versie, vanuit je oude zelf, beweeg je door naar je gouden zelf.
Alle energiedeeltjes in je celbewustzijn worden omgezet naar hogere waardes.
Let er daarom goed op dat je jezelf in je persoonlijkheidslaag niet druk maakt om wat anderen doen of zeggen.
Besef dat de liefde voor jezelf nu voorop staat en vermijd het om frustratiecellen aan te maken.
Elke keer als je jouw liefde onderuit laat halen door anderen, maak je frustratiecellen aan. In een bepaalde laag van ons bewustzijn wordt er dan meer en meer energetisch Tin aangemaakt. En hoe mee liefdesdeeltjes onderschikt raken aan de frustratiecellen, hoe meer Tindeeltjes je produceert. Denk aan het thema “Tinnen soldaatjes”. Je bewustzijn wil vechten en anticiperen op wat de energie aan de andere kant van jouw liefde uitzendt. Vooral de Galpoort is daar zeer gevoelig voor.
Stel dat jouw Koperdeeltjes, die liefde geleiden daardoor te zwak worden en dat het Tin hen opneemt, zodat er een bronstrilling ontstaat. Bronsdeeltjes in ons systeem zorgen er voor dat we gemakkelijk aangepast raken aan de omstandigheden om ons heen, wat op zich niet slecht is, maar te veel Bronsdeeltjes overschaduwen de eigenheid en daardoor raken we onszelf kwijt.
Een overschot aan frustratie kan tot zo een grote aanmaak van Tin leiden dat je kortsluiting krijgt in je hersenen, je cellen en je hart. En hoe meer kortsluiting er gecreëerd wordt, hoe meer tindeeltjes er worden geproduceerd, dat brengt je in een staat van zodanige opwinding dat je dingen kan gaan zeggen/doen die beschadigend zijn op welke manier dan ook. Het stressgehalte groeit enorm en dat breekt de broodnodige lichtdeeltjes af, die we nodig hebben om stress te kunnen overleven.
Het omringende ijzer wordt getriggerd en begint zijn krachten er mee te verbinden, en ook looddeeltjes kunnen deze energiestroom meteen proberen te “ framen” waardoor je vast komt te zitten in je eigen beklemmingen.
Een oude truc van de schaduwwereld om ons “ klein” te krijgen en vooral te houden.
Maar door steeds weer afstand te doen van frustratie, ga je de aanmaak van Tindeeltjes afbouwen. De Koperdeeltjes in je systeem krijgen de kans om zich te vermeerderen en daardoor komt je hartekracht weer in een normale productie van energie.
Het is heel lastig uit te leggen, maar dat wat het meest getriggerd wordt in ons bewustzijn zorgt er voor dat andere zaken mee gaan resoneren en dat is niet altijd zo handig. Ten zij je probeert in een staat van rust te blijven, waardoor je Gouden Zelf kan ontwaken.
Tijdens de periode van rust worden al je rood- en geelgouden metaaldeeltjes op een nieuwe manier geordend, en met elkaar in verbinding gebracht. Het Antimonium in ons, zorgt er voor dat we zo snel mogelijk vanuit de strijd naar de overgave kunnen ompolen.
Terwijl je ligt in de groene weiden van je berg, net onder de top, wordt je hele wezen doorstraald vanuit het licht van de Bron.
Dat geeft een immense vervulling, een ongelooflijk goed gevoel.
Zie jezelf daar liggen en besef dat je langzaam maar zeker vanuit de koude naar de warmte wordt omgesmolten, rustig en liefdevol.
Dag na dag groeien de deeltjes naar elkaar toe en vormen een homogene massa met elkaar.
Eind mei komt daar de withete vlam van Shamballa bij. Deze raast door ons heen in een laatste ordening, tot aan de omkering eind Juni 2017, als al onze chakrakernen omgedraaid zijn en licht uitstralen.
Het wordt nog heftig genoeg in Juni, dus gebruik de maand Mei, om in je kern te blijven, in je rust en vermijd  “Tinaanvallen”.
Met andere woorden, maak je niet druk, laat de wereld maar doen en laat elke poging tot het aanzetten van een Tinaanval mislukken door er jouw waarheid en liefde in te laten schijnen, zodat je sneller doorziet wat Echtheid is.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet 
Print Friendly, PDF & Email