Entiteiten of Intelligenties?

Entiteiten of Intelligenties?

 

Sinds eind december 2020 zijn er veel mensen in een hoger energieveld beland. Daar hebben ze  ook heel hard voor gewerkt. En het viel helemaal niet mee om in deze velden te arriveren. Vooral omdat er op de drempel van de oude tijd nog zoveel “gedoe” plaats vond. En op “gedoe” komt “ gedoe” af. En met dit “gedoe” bedoel ik specifiek de wezens die onder de noemer Entiteiten vallen.  Entiteiten is een verzamelnaam voor alle niet fysieke wezens die tot het Onlicht behoren. Dat kunnen overleden zielen zijn die vanwege de een of andere frustratie de weg naar het licht niet kunnen vinden, waardoor ze blijven aankleven op de aardewereld zelf. Maar dat kunnen ook astrale deelpersoonlijkheden zijn van mensen die langdurig in een bepaalde laag afgestemde emotie blijven hangen. Wat men aandacht geeft, voedt men, dus deze deelpersoonlijkheden kunnen in de astrale werelden vormkracht ontwikkelen vanwege de voeding die zij krijgen. Zo krijgen zij een verschijningsvorm,  en worden zij bijna tastbaar.  Zij houden er van zich te groeperen, omdat dat hun kracht versterkt. En versterkte kracht is heftige kracht.

Beide groepen zijn herkenbaar aan hun gedrag. Ze hebben de neiging om dat wat zij zelf niet goed uitgewerkt hebben af te reageren op de wereld zelf. En dat  gebeurt eigenlijk altijd vanuit een zeer negatieve houding.  Is boosheid de algehele noemer in zo’n entiteitengroep dan zullen zij de gelijkwaardige energie opzoeken in meer mensen op aarde en hun kracht toevoegen aan het al bestaande gedrag van die mens zelf.

Dat zie je ook veelvuldig gebeuren, zeker nu. Groepen entiteiten verzamelen zich rondom aardse groepen die laag afgestemd zijn en vallen aan. In de Middeleeuwen was de trilling over het algemeen laag. Vanuit die tijden stamt dan ook het begrip spook/geest of entiteit. Het was in die donkere tijden niet moeilijk om als dolende ziel dicht bij de aarde te blijven, er in zelf geschapen realiteiten te blijven wonen of een middel te vinden om je wensen alsnog aan de achtergeblevenen kenbaar te maken, of om hun simpelweg de stuipen op het lijf te jagen.  Hoe lager de trilling, hoe meer entiteiten er aan de aarde bleven plakken. Ze waren weg, maar eigenlijk waren ze niet weg. Vaak keerden ze door geboorte ook weer terug naar dezelfde plek die zij verlaten hadden en zo hielden zij zowel op aarde als in de astrale lagen hun werelden in stand. Gelukkig maar dat veel lichtwerkers in deze tijd hun krachten hebben gebundeld en duizenden astrale velden hebben uitgeruimd en in trilling omhoog gebracht, zodat de “aanplakkers” letterlijk het veld hebben moeten ruimen. Veel van deze wezens zijn verdwenen. Toch zijn er op aarde nog steeds laag afgestemde velden, waardoor er nog altijd entiteiten kunnen zijn. Deze groep staat echter niet meer in verhouding tot de groep deelpersoonlijkheden die op astraal niveau uitgegroeid zijn tot  bijna fysieke persoonlijkheden.  Er is niet veel voor nodig om deze zielen aan hun schepper te binden. En kracht te  laten ontwikkelen. Net zijn we af van de “ laag astralen” en de mensheid creëert alweer een andere sublaag waarin dit soort wezens tot leven komen.  Zij voeden zich wereldwijd met angst, frustratie, slachtofferschap.  Een tijd om van te smullen dus voor hen.

Louter ook vanuit dit perspectief gezien, roep ik jullie al jaren op om weg te blijven van de dramavelden, waarin dit soort wezens zo veelvuldig aanwezig zijn.  Gelukkig zijn er velen doorgegroeid naar een hoger bewustzijn. Helaas zullen  deze wezens  altijd aanvallend, gemeen en tekortgedaan blijven reageren, zodat ook degenen die “verhuisd” zijn,  er nog last van houden als zij niet uitkijken. Daarom is het heel belangrijk om in je licht en kracht te blijven staan en eventuele zwaktes in jezelf te herkennen en naar het licht te brengen. Sta jezelf niet toe om een speelbal te zijn voor deze lagere wezens.

In plaats daarvan kunnen we ons omringen met “Intelligenties”. Het woord zegt het al. Deze wezens handelen niet uit onbewustzijn maar uit bewustzijn. En ook onze hogere emoties kunnen dus als Intelligenties gevoed worden vanuit ons bewustzijn. Vroeger werd een Intelligentie gezien als een gids die wel naar het licht kon gaan, maar er voor koos om mensen op aarde te helpen tijdens hun leven op aarde. Gelukkig maar, deze mooie wezens hebben schitterend werk verricht achter de schermen en zij hebben een heleboel wezens van onlicht van ons afgestraald. Zoals we weten, leven wij  nu niet meer in de Middeleeuwen. We zijn het jaar 2021 ingegaan en daarom kunnen we ook van onszelf verwachten dat de Intelligentie in ons bewustzijn sterker is dan het onbewustzijn. We kunnen snappen dat de verworvenheden die we hebben bereikt niet meer weg kunnen vallen door externe omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen hooguit lastig zijn, maar ze verhinderen ons niet om door te groeien in bewustzijn. Intelligenties zullen nooit met de emotie van boosheid of frustratie in welke vorm dan ook werken. Intelligenties werken met de kracht van vertrouwen, hoop, liefde en eigenheid. Hoe sterker je staat in jezelf, hoe minder entiteiten je aantrekt.

Je kan jezelf wel voorstellen dat er de laatste jaren een enorme strijd  geleverd is in jezelf, om te zien waar je aandacht naar uit kan gaan. Je hebt veel “Entiteiten”  ontmoet en opgenomen in je lichthart, waar zij op konden lossen tot energie  en in een herbruikbare vorm weer tevoorschijn konden komen. Bijvoorbeeld om er Intelligenties van te maken. Laten we stellen dat jij er in geslaagd bent om Intelligenties te vormen i.p.v. Entiteiten. En dat je nu gebruik kan maken van wijsheden en bewustzijnsvormen waar je lang naar hebt gezocht. Met andere woorden, de mensen die de lagere velden hebben verlaten zijn er in geslaagd om hun demonen te verslaan en hen om te vormen tot lichtkracht. Daarom zijn zij ook die velden voorbij en hebben de entiteiten van de wereld weinig vat op hun bewustzijn. De groep die daar sterk in staat is nog klein.  De groepen die nog steeds met hun demonen werken trekken de laag trillende schijn- vormen in veelvouden aan. En daarom vallen zij ook met zoveel geweld en kracht aan. Je kan hen niet over het hoofd zien. Toch vraag ik jullie om aan de zijlijn te gaan staan. En niet mee te doen met dit zinloos geweld. Het leidt nergens naar toe. We moeten zorgen dat we op deze groeperingen licht afstralen, zodat zij omringd worden door “Intelligenties” die op hen in kunnen werken en hun redelijkheid tevoorschijn kunnen halen. Dit jaar gaan we veel van deze groeperingen zien, die enorm de aandacht vragen en dit van de media natuurlijk ook volop krijgen.

Daarom vraag ik iedereen met klem om hier afstand van te houden en te nemen. Vorm jezelf er geen mening over. Die heb je natuurlijk wel, maar je hoeft hem niet in te zetten. Blijf rustig en straal het gouden licht de wereld in. Doe niet mee met angstpatronen, frustratieoproepen van welke aard dan ook. Geef je heilig licht alleen aan de wezens die het goede naar de wereld kunnen brengen. Omring je met Intelligent leven. Zeer herkenbaar aan hun liefdevolle houding en het vertrouwen dat zij uitstralen. Misschien ook al herkenbaar in jou? Laten we er met elkaar voor zorgen dat de “Entiteiten van deze tijd’ oplossen in het gouden licht, zodat deze deelpersoonlijkheidsvelden oplossen en wegvallen in de tijd. En ja, dat is alweer werken in de astrale werelden. Maar vanop afstand. Maak niet de fout om in die werelden zelf te duiken. De trekkracht en misleiding kan erg groot zijn.

Hoera, we zijn dus de Middeleeuwen voorbij. Laten we er dan dus vooral niet energetisch in blijven steken. Laten we elkaar tonen dat we sterk staan in het licht van bewustzijn en de oude patronen zeker niet gaan herhalen of voeden. Richt je op dat wat je al verwezenlijkt hebt, waar je Nu staat en besef dat dit alles glorieus overeind blijft staan en als jij hierin gelooft en voedende energie er in blijft steken. Je bent niet afhankelijk van datgene wat zich afspeelt in Onlichtvelden. Straal je licht vooral af op al die mensen die heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. De grootste massa eigenlijk. Alhoewel dat soms niet zo lijkt, omdat de entiteitswezens alle aandacht opeisen. Negeer deze wezens en blijf rechtop staan in JOUW ZIJN.  Je kunt het, je wilt het en je doet het. Jouw eerste stappen op het gouden pad zijn gezet. Laat je niet misleiden door de mist hier om heen. En voel je dat er op enigerlei wijze een “Entiteit” contact met je zoekt, wees dan zo intelligent om hier niet op in gaan.

Zo halen we de ‘Entiteitsferen” weg en bouwen we de “Intelligentiesferen” op.

Wat heerlijk als we over een tijdje kunnen zeggen dat deze kwaliteiten het bewustzijn hebben om ons door de nieuwe tijd heen te loodsen. Geboren uit onze eigen hoop, liefde en vertrouwen. Hiermee begrijpen jullie dat het fenomeen “Gids” zoals dit voorheen ons bekend was grotendeels weg gaat vallen. Als je al een tijd denkt: ik zie nooit meer een gids, ik krijg geen antwoord of leiding, dan klopt dit. We worden meer en meer in ons eigen meesterschap gezet. In onze kracht. Al deze termen behoren eigenlijk tot het oude systeem.

Welkom in de nieuwe tijd. Welkom in jezelf.  Verwelkom jouw hogere aspecten met liefde en begrip. Maak er “Intelligenties” van.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email