Het gouden skelet.

Het gouden skelet.

Lang geleden -toen we vertrokken vanuit de werelden van de Grote centrale Zon- gingen we stralend op weg. Ik bedoel dat letterlijk. Wij bezaten toen nl. een gouden basisskelet. Elk atoom, elke molecuul in dat skelet bevatte een lichtende zonnekern. Het hele skelet was in staat om lichtkracht te absorberen van kruin tot teen.  En dit ook uit te stralen. De lichtkracht die vrij gemaakt werd als we door de kosmos reisden was enorm. We schoten als zonnestralen door het universum en waar we landden begon het licht te schijnen. Ieder deel van het universum dat opstart, elke planeet die geboren wordt uit de goddelijke gedachte wordt eerst bezocht door de Zonnezielenwezens. Zij zijn nl. in staat om de geleidende kracht die nodig is om licht te bouwen en in het licht andere frequenties te vervoeren op te nemen in hun gouden skelet. Elk wezen dat neerstrijkt op een nieuw te vormen lichtselsel absorbeert sterrenstof en planetenstof in zijn/haar skelet en weeft daar vormkracht in. Vormkracht die nodig is om te kunnen overleven binnen de omstandigheden die daar heersen.  Vormkracht die rondom het skelet het  “ fysieke” planetaire wezen helpt bouwen zoals dat in die werelden vereist is.   Als de planetaire partikeltjes in de zonnekern schieten dan maakt de kern daar levensstof van.  Levensstof dat nodig is om iedere planeet die ontwaakt te bevolken met levende wezens, aangepast aan het milieu van die werelden. Als een Zonneziel-wezen een lange kosmische reis heeft afgelegd is zijn kernwezen aangevuld met miljoenen partikeltjes gekleurd licht. Een heel scala aan scheppingsmogelijkheden.

Op deze wijze zijn we ooit ook begonnen aan de scheppende formules voor ons lichtstelsel.  We reisden naar dit deel van het universum en begonnen een nieuw lichtstelsel te bouwen. Met de aarde als hoofdplaneet daar middenin.  Alleen al de opbouw heeft miljoenen jaren geduurd. Eerst vormden we de rasters , de geometrische velden. De verbindingen daartussen in. We deden dit met zonne -atoomkracht. Hiermee bouwden we hoogwaardige lichtleidingen die zich enorm ver in het universum  uitstrekten. We kregen hierbij hulp van de sterrenwezens die we al eerder hadden geholpen met het bouwen van hun zielsplaneten. Zij voegden hun kennis en energie hier aan toe.

Daar de aarde uit geheel ander levensstof gevormd moest worden dan de andere planeten, werd er de tijd voor genomen om dit proces te laten “worden”.  Er zijn verschillende prototypes gebouwd die later weer ontmanteld zijn. Maar toen er eenmaal een basisopzet klaar stond, werd de aarde gevormd. De vormkracht werd aangestuurd door sterrenenergie, sterrenstofdeeltjes. Uit de andere planeten werden delfstoffen gewonnen die omgezet werden naar Aardelicht. Vanuit Aardelicht werd dit omgezet naar scheppingslicht.  De Zonnezielenwezens zorgden er voor dat zij in dit wordingsproces aanwezig waren. Zij lieten in hun gouden skelet de deeltjes energie inweven die de aardekracht in zich mocht gaan dragen. Dat is een heel moeilijk proces. Binnenin de vormkracht van de zonnezielenwezens werden energiedeeltjes ingebracht die structuur aan de aarde moest gaan geven. Onderling zijn deze wezens altijd met elkaar verbonden, zoals nog steeds het geval is in de basiszonnematrix van deze planeet. Want als de zonnezielenwezens wegtrekken valt het lichtstelsel uiteen.  Binnen deze matrix ontstond voorzichtig het leven. En toen de legendarische woorden “ ER ZIJ LICHT” uitgesproken werden, was dat het moment waarop de zonnezielenwezens hun energie compatibel hadden gekregen met de aardestof en dwars daar door heen het licht konden uitstralen. Toen werd de kosmische zon op aarde geboren. Kosmos en aardeziel verenigden zich en het uitbouwen van het scheppingsproces werd een kwestie van tijd. Heel veel tijd natuurlijk.

Waarom benoem ik dit proces? Omdat ik degenen die van oudsher bij dit zonnezielenvolk horen op wil roepen. Ik wil jullie vragen om de zware deeltjes aardelicht die de overhand hebben gekregen in jullie skelet los te laten. Er waart momenteel door de wereld een tsunami van licht. Dit licht spoelt door ons heen en ontdoet ons van overtollig “ stof”. De gouden fontanel in de hersenbrug wordt wakker. Deze betrekt direct uit de kosmos hoogwaardig licht en vervoert dit door onze Pranabuis. Het stroomt de chakra’s in, het stroomt de energiebanen in. Dit licht vermengt zich met ons hele wezen. Adem, bloed en waterhuishouding. Het spoelt door ons skelet heen en maakt alle zware deeltjes los. Al deze deeltjes worden naar beneden afgevoerd. In de aardester diep onder je voeten bevindt zich ook een “ fontanel”. Deze loost zijn lading direct door naar het gouden zonnemeer diep in de aarde. Dit meer neemt alle vervuilde en te zware deeltjes in zich op en gaat deze omzetten naar hoogwaardig licht. Op 21 december zal dit schoongemaakte licht omhoog stijgen om de kernkracht in onze cellen aan te vullen. Zoals ook vanuit de kosmos schoon licht hierin zal stromen. De komende maanden is het purgeren, het loslaten en omvormen van oude lichtdeeltjes een prioriteit. Dit is ook niet meer  stoppen. De zonnezielskracht op aarde is zo sterk geworden dat het de overhand neemt. De aarde zal zich massaal ontdoen van aangekoekte stromingen en patronen. Een totale blauwdrukwassing. Mocht je het gevoel hebben dat je bij het Zonnezielenvolk behoort, besef dan dat je volop in werking wordt gebracht. Neem daar aktief aan deel, in de zin van intenties en visualisaties die je toepast om het gouden zonnevuur, of het gouden zonnewater door je heen te laten branden/stromen. Spoel je botten. Vooral schedel, schouder en bekkenbeenderen bevatten veel oude opslag. Laat het los. Vorm jezelf om. En zie voor je dat ieder atoompje in je skelet een draaiend zonnetje wordt.  Absorbeer het licht en straal het uit.  We vormen met elkaar de gouden dageraad. Ieder van ons is een zonnestraal uit de bron die in dit lichtstelsel het scheppingsproces positief kan beïnvloeden. Herinner je reis, je doel, je wezen. Ga voorbij het denken van Nu en zie dat wij met elkaar de nieuwe dageraad aan doen gloren. Totdat de straling van dit licht glorieus wordt en duizenden kilometers ver het universum in kan stralen. Als dat lukt dan zijn we er in geslaagd om tot in ons merg, ons bot en onze ziel het Licht terug te brengen op aarde. Het nieuwe scheppingsmoment. ER ZIJ LICHT.

21 september 2019. Een gedenkwaardig dag op de kosmische lichtkalender.

De opmaat is begonnen.

Dit hele proces vergt enorm veel van je krachten. Neem op tijd rust, ontwijk mensenmassa’s en drama. Omgeef je met zaken die positiviteit uitstralen en besef voor eens en altijd dat jouw specifieke aanwezigheid op aarde in deze tijd geen toeval is. Je bent nodig. Je Bent. Omdat Jij, Jij bent en altijd zal blijven.

Ik  groet jullie vanuit de Bron die Licht heet.

Print Friendly, PDF & Email