Allerzielen 2020.

Allerzielen 2020.

Vorig jaar rond deze tijd heb ik  op de website een oproep geplaatst. Ik vroeg of jullie mee wilden helpen bouwen aan lichttrappen naar de hemel. (https://centerofthesoul.nl/2019/10/27/allerheiligen-allerzielen-2019/  )  Ik heb in  voorgaand artikel uitgelegd waarom het nodig was om dit te doen, op dat moment nog niet wetende dat de trappen in 2020 zo een belangrijke functie zouden gaan vervullen in de grote verschuiving die nu plaats vind. Ik had toen ook gevraagd om mij te laten weten waar jullie de trappen geactiveerd hebben. Ik zou daar een lijst van maken en op de website plaatsen.  Ik kreeg zoveel lijsten toegestuurd, dat het onbegonnen werk werd om dit in kaart te brengen. Wereldwijd zijn deze trappen geactiveerd en in werking gebracht. Wat een vooruitziende blik.

Er zijn nog nooit zoveel zielen over deze trappen naar boven begeleid. Duizenden mensen zijn dit jaar gestorven tijdens de grote pandemie.

Ik heb ook uitgelegd dat deze pandemie een antwoord is op de karma-uitzuivering die in de wereld plaats moest vinden.  De uitzuivering staat direct in verbinding met de ondergang van Atlantis. Daar zijn vele zaken misgelopen. En vanuit de tijd van Atlantis is de neergang van de planeet een feit geworden. Het ging zodanig mis, dat er dik 2000 jaar geleden een hulpinterventie plan is opgesteld vanuit de kosmische raad. Er moest iets gebeuren om die cyclus te doorbreken. Zoals jullie weten heb ik daar al in veel artikelen en ook webinars aandacht aan besteed.

In de cyclus van het vissentijdperk zijn de lijnen van Atlantis en het karma dat zich daaruit opbouwde flink opgeschud. Al dit karma is bijeen gevloeid in een soort van “Tijdsvat”, dat begonnen is ongeveer in het jaar 33 voor christus. Vanaf dat punt is de tijd in een soort van waterval-constructie bijeen getrokken en hebben licht en duisternis er van alle kanten hun energiestromen in verwerkt.  Alles kwam bij elkaar in dit kolkende “vat” en botste op elkaar.  Heel verwarrend ook, enerzijds prachtige stromingen, zeker qua kunst en muziek die in het vat stroomden. Anderzijds de stromen van verwarring en angst, die alles in de saus van onwaarachtigheid en misleiding wentelden. Door het oprichten van de Inquisitie ( Spanje), de veroveringen wereldwijd van de romeinen, eerst vanuit staatsbelang en handig ingepikt door de kerk om er een kerkelijk belang van te maken( Italië) is er veel onwaarachtigheid de wereld in gebracht. Ook hebben velen het leven moeten laten. Zo zijn er talloze voorbeelden waarin er getracht is om wereldwijd de vrije energiestroom van deze planeet aan banden te leggen.

De eerste en tweede wereldoorlog hebben daarbij een climax opgebouwd die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van ons lichtstelsel. In de vorige eeuw kolkte het “Tijdsvat” in zijn meest zwarte vorm. Het was er op of er onder. Gelukkig braken de lichtstromen er dwars door heen en is de macht van de zwarte tijdsstroom in het vat gebroken.  In de aanloop naar 2012 deed zich een enorme kentering voor. Er stroomde meer en meer bewustzijn in het vat, zielen werden wakker. Nu – anno 2020-  kunnen we zien dat door het verhoogde bewustzijn het karma van de voorouders zich naar de oppervlakte heeft gestuwd, als schuim op de wateren van de tijd. Dit zuivert zich nu uit door alle landen heen. Overal zijn o.a. de lijnen van de inquisitie terug te vinden, en de gevolgen van de vele veroveringen en oorlogen. In de overgang van het vissentijdperk naar het waterman tijdperk worden de gestolde, verstarde patronen meer en meer vloeibaar gemaakt. Alles is tenslotte vanuit vloeibare energie ontstaan. We zitten nu midden in die verandering.  We mogen en kunnen mee-stromen met de tijdsgeest en de waardes en normen die hierin ontwaken. Het vastgezette licht is aangeraakt tot in de kern en vrijgemaakt. Dit brengt turbulentie met zich mee in alle opzichten. De witte trappen die op voorhand waren klaar gezet om de massale uittocht van vele zielen naar het licht te kunnen waarborgen zijn dus met een plan gebouwd. Precies op tijd kunnen hierdoor velen die anders vast zouden blijven zitten in het rad van karma en –  in de verstarring-  wereldwijd vertrekken naar andere lagen. Zij komen los uit dit “Tijdsvat” en kunnen verder gaan. Misschien komen zij later terug met een hernieuwde blik, dat zou kunnen. Dan maken zij hun mensencylus  in herwonnen vrijheid af. De DNA patronen worden tot in hun diepste essenties aangeraakt. Ook de komende drie maanden zal dit het geval zijn. Het witgouden licht Van Shamballa en het gouden Jeruzalem verenigt zich en doordringt al het leven op aarde met zijn intense straling. Niemand kan hiervan weglopen, noch ontsnappen. Het collectieve veld is wereldwijd dusdanig sterk geworden dat overal de lichtdeeltjes in deze stromen ontwaken en zich verenigen tot een stralende zon. De zonnen worden geboren in de ether rondom ons, in de hoog-astrale werelden en hun licht dringt door tot diep in het aardebewustzijn. Elk mens op aarde dat bewustzijn genoeg heeft verworven zal het ontwaken van dit licht ervaren in het hart. Het hart start op in een nieuwe krachtsmodule. Dat zorgt er voor dat door het gehele lichaam heen alle lichtdeeltjes op een hoger niveau geactiveerd gaan worden. Het celbewustzijn wordt verrijkt door heldere, lichtende, liefdevolle stralingen vanuit de mens zelf. Dit najaar staat in het teken van de wedergeboorte van het liefdeswezen van dit lichtstelsel. We maken het begin er van mee. Dit jaar staat in het teken van  DE verandering. In januari is het begonnen met het heilige herstel van de laatste ceremonie op de navelstreng van de kosmische moeder. Daarna de krachtige instraling van Venus drie maanden lang waarin het fuchsia licht geboren werd dat wereldwijd in het celbewustzijn oude aansluitingen heeft opgelost. Het achtste Isis octaaf dat hersteld is in de piramidelijnen. De vrije stroom energie die ons hexagramveld heeft ontsloten en omgebouwd naar een sterker krachtveld. De 3-6-9- formule. De 6-poort vrijgemaakt en in werking gebracht. Zo zijn er eindeloos veel veranderingen aangebracht, die allemaal klaar staan om in werking te treden. En het  jaar is nog niet voorbij. We gaan door met activeren van de zielszondeeltjes tot 2 februari 2021. Pas dan zal er een iets rustiger vaarwater bereikt worden in dit “Tijdsvat”.

Het Venuslicht zal terug  instromen om dit te zegenen en te omhullen met liefdevol lila-blauw licht.

Het voertuig van de planeet wordt op cruciale punten ontsloten en verrijkt met kosmisch licht. De aarde moet door deze fase heen om de opstart naar de hogere aansluitingen te kunnen maken. Het voertuig van de aarde moet aansluiten op uitlijningen in de kosmos die pas gaan werken als het “heilig punt “ in de kruispunten van het lichtvoertuig weer werken. Kortom we zijn druk bezig om de verheffing tot stand te brengen. Dat is een krachtstaaltje van binnenuit het bewustzijn van de aardse mens, die in verbinding staat met het juiste licht en daardoor de benodigde frequenties kan losmaken en doorstroming kan scheppen in het Totaalnetwerk. Natuurlijk roept dit rondom ons weerstanden op, verwarring.  Ook boosheid is overal aanwezig. Dat is niet te vermijden. Blijf dicht bij jezelf en verbind jezelf niet met onderstromingen in dit “Tijdsvat”. Blijf in de lichtverbinding staan als een stralende zon. Voed je bewustzijn met positiviteit. Vermijd drama op alle lagen.

Stel je voor dat alle energie in jou tezamen komt, dat jij NU in dit “Tijdsvat” je eigen vat van licht en bewustzijn opent en dit uitstraalt naar de wereld in wording.

De Thymus werkt enorm hard, hierin verenigen de stromingen zich in gelijke mannelijke en vrouwelijke frequenties. Vanuit de Thymus verspreidt de energie zich in alle cellen die hiervoor toegankelijk zijn. De pranabuis vervoert het licht tot in de diepste lagen, straalt het uit in chakra’s en meridianen. Dit is voor de geest en het lichaam keihard werken.

Rust is en blijft belangrijk, jezelf in witte quarantaine plaatsen een absolute must ( straal voortdurend en op hoog niveau wit licht in de aura, ver van je afstralend, dat schept neutraliteit en demagnetiseert elke trilling die hier qua resonantie onder zit). Geloof er in dat juist jij dit kan. Vertrouw er op dat de potentie die in jou zit nu werkelijk mag ontwaken. Help mee rust en vrede in te stralen in een wereld die vol onrust zit.

 

Ik wil jullie vragen om door te blijven bouwen aan de Lichttrappen. Doorstraal hen met helder licht, wit en goud.  Zie engelen bij de trappen staan, langs de treden, er omheen vliegen. Het wordt weer “Allerzielen en Allerheiligen” binnenkort, 1 en 2 november 2020. Probeer een opstuwende energie vanaf de aarde in de trappen te verwerken, zodat zielen niet blijven hangen, maar verder gaan naar omhoog. De ultieme kans om alweer een wereldwijde doorstroming aan te brengen.

Visualiseer boven aan de trappen witte gestaltes die elke ziel met wijd uitgestrekte armen verwelkomen en omhelzen. Mannelijk en vrouwelijk. Zie dat alle trappen uiteindelijk naar een gemeenschappelijke ruimte voeren, waarin alle zielen hun plaats toegewezen worden. In die ruimte is engelenmuziek.  Er zullen sprekers naar voren treden om te vertellen over hun ervaringen. Zij zullen de zielen die aankomen troosten en bemoedigen en zo nodig zullen zij hen brengen naar de helende ruimtes om de gemeenschappelijke ruimte heen. Daar kunnen zij rusten en in de slaap der vergetelheid zakken, hun ervaringen verwerken. Ook zullen er feestelijke ruimtes ontsloten worden, waar zielen hun aankomst mogen “vieren”. Er zal gedanst worden en gelachen. De tijd tussen 21 oktober en 21 december zal benut worden om heel veel zielen in het licht te voeren. Niemand zal hier tegen zijn wil zijn. Sommigen zullen nog wel hun lessen moeten leren om tot inzicht te kunnen komen, om hun bewustzijn te kunnen openen. Dit alles staat klaar voor de wereld. In ongelooflijke oneindige liefde en ook geduld zal er een compassiestroom geschapen worden, die door alle energiewerelden heen gaat stromen. Deze zal ook op de aarde gericht worden, om alle mensen in de Mantel van Compassie te kunnen hullen.

Als je er behoefte aan hebt kan je die mantel uit de stroom vissen, met intentie creëren en om je heen slaan wanneer je daar behoefte aan hebt.

 

We gaan weer een belangrijke fase in lieve mensen, blijf sterk, blijf liefdevol, blijf trouw aan jou.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email