Het Pinksterlicht.

Het Pinksterlicht.
 
Rondom 21 mei is het fijn om nog eens stil te staan bij de beklimming van de Tijdsberg. Zoals beschreven in het artikel “Bevrijding” en “ Het gouden Zelf”.
We schuiven iets op naar de top, zodat we straks als het Pinksterfeest losbarst met gemak de top kunnen halen.
Hoe dichter bij de top we komen, hoe meer transparant alles wordt, ook wijzelf worden transparanter bij iedere stap.
Door ons heen voelen  we de gouden stromen bewegen, de roodkoperen stroom van de liefde en de geelgouden stroom van de wijsheid. De stromen zijn mooi in elkaar verweven en naarmate we hoger klimmen, versnelt de innerlijke beweging in deze stromen meer en meer.
Bij de top aangekomen volgt er een periode van gewenning, alles in ons moet klaargezet worden voor het Pinksterlicht.
Dit jaar is het Pinksterlicht een Withete lichtvlam, geboren uit de harten van alle zielen die in de stad van de hemelse vrede wonen “Shamballa”.
Zoals wij naar de top van de berg klimmen, zo dalen zij af naar beneden, naar ons.
Het is de bedoeling dat iedere ziel die een lichtvlam kan produceren deze in de Tempel van haar/zijn eigen hart meedraagt naar beneden, ofwel omhoog. ( Wij dus).
Tijdens de Pinksterdagen komen alle dimensies bij elkaar en zullen zij in elkaar overvloeien, verbonden door lichtspiralen. 
De lichtspiralen zijn als trappen die in en door elkaar heen bewegen.
Er vinden ontmoetingen plaats op deze trappen, delen van ons aller bewustzijn raken  elkaar en ontsteken in Heilige Liefde.
Al deze energie wordt gebundeld en in Eén heilige vlam samengesmolten.
Tijdens de Pinksterdagen wordt deze vlam naar het aardse leven gedragen en zullen wij als lichtdragers de taal van Shamballa in onszelf overgedragen krijgen.
Voordat dit gebeurt, zal de Witte Vlam, samensmelten met de roodgouden en geelgouden stromen, daardoor komen deze trillingen in een bovenaardse zieleverhitting terecht en zal er een immense versmelting van lichtdeeltjes plaats vinden. Dit  komt  tevoorschijn in onze nieuwe blauwdruk als een krachtslaag die ongekend is voor de nu op aarde levende mens.
Deze energiestromen zullen verbonden worden met de matrixen en leylijnen van dit lichtstelsel, als brandend vuur gaat dit door alle energiepatronen van dit lichtstelsel razen en een immense ordening op gang brengen. Daardoor zal de maand juni een heftige maand worden.
Alles wat aan de omgekeerde 6-code oftewel het luciferische heeft vastgezeten gaat lostrillen en verbranden.
De matrix van het Hexagoon, de hexagramstructuur krijgt een enorme lichttrilling te verwerken.
Voor ons betekent dit dat de verbinding naar dit geometrisch veld juist geheeld gaat worden, de honingraatstructuur hersteld zich in al onze celkernen.
Dit bevordert de opslag van licht.
Valse illusies worden aangepakt en verwijderd.
Wereldwijd komen er zaken aan het licht die in de verbroken structuur van het hexagonisch veld hebben gewoekerd en overleefd.
De onderste steen komt boven.
Zorg vanaf dit moment dat het getal 6 voor jou een heilig getal wordt.
Niet bang zijn voor dit getal.
Zie voor je dat jouw structuur tot in de basis ontworteld wordt en opnieuw geformeerd.
In echtheid.
Gerechtigheid zal geschieden.
De wereld gaat nog even door een heftig moment.
Maar diep in ons wezen komt de waarheid aan het licht.
De waarheid die Liefde heet.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
Print Friendly, PDF & Email