12-12-2018.

12-12-2018.

 

 

Deze maand gebeurt er veel. Niet alleen wordt  het nieuwe licht in onze energetische ruggengraat steeds helderder, maar van hieruit gaan er ook signalen naar onze cellen. Elke cel in ons bewustzijn bevat codes. Deze zijn energetisch opgeslagen in het cel-geheugen. Via dit geheugen nemen we de energie mee van onze voorouders. Want bij aanvang van ons leven wordt ons bewustzijn voor een deel gevormd door de energie die vanuit de voorouderlijnen wordt doorgegeven. Voordat er nog maar sprake is van een fysieke gesteldheid, bouwen we een energetische gesteldheid, die informatie bevat. Vanuit de voorouderlijnen, vanuit de kosmos, vanuit ons eigen levensveld. Via dit veld komen de vormkrachten op gang die onze menselijke gestalte opbouwen. De opstart van dit veld begint energetisch ter hoogte van de milt, daar zit een zgn. opstartspiraal die zich naar de buik verbindt met een vormspiraal. De conceptspiraal ziet er bij ons in dit leven uit als een spiralende NEGEN, die van hieruit doorloopt naar de buik en uitmondt in een spiralende ZES. De mensen die voor deze opstartmodule hebben gekozen, zijn hierdoor automatisch verbonden met hun werkopdracht op aarde. Toon Negen in Toon Zes brengen en herstellen wat er mis is gegaan. Precies in het midden van deze twee spiralen hoort een chakraatje te draaien, die de twee spiralen met elkaar verbindt. Zodat wat er in het conceptvat wordt klaargezet doorgegeven kan worden aan het Vormvat in de buik . De zielen die nu al 2000 jaar op aarde zijn om de evolutie te helpen, zijn hun leven begonnen met informatie uit het oude concept en hebben gebruik gemaakt van de vormkrachten van de voorouders. Zo werd het voor hen mogelijk om energetisch via die oude module ook terug te werken in de tijd en terug te bewegen naar alle punten waarop die vormkracht geboren is geweest.

Alles bestaat uit magnetische waardes.  De normen en waardes die onze voorouders hebben gevormd, worden middels het DNA ook doorgegeven aan kinderen en verder nageslacht. Zo kan een zinnige of onzinnige norm zich vermeerderen en zich steeds verder uitbouwen. En helaas zijn daardoor de onzinnige normen de boventoon gaan vormen. En dat was jammer, want daardoor werd alles in ON en MIN gebracht, waardoor de trilling van ons lichtstelsel schrikbarend snel zakte. Veel geslachtslijnen gingen daardoor een neerwaartse lijn vertonen. Het is de taak van de zielenwerkers op deze planeet geweest, om de energie van ONMIN te doorbreken. Al 2000 jaar flitsen zij in en uit de geslachtslijnen, om de daar heersende norm aan te pakken en te demagnetiseren.  Maar als men een vaststaand patroon wilt ontmantelen, stuit men direct op weerstand en wordt er verwacht en vooral ge-eist dat men zich aan deze norm aanpast. Daar aanpassen aan ONZIN niet de sterkste kant is van een zielenwerker ontstond er een rebelsheid, een soort gevecht die in eerste instantie door de voorouders gewonnen werd. We konden immers nog gemakkelijk weggewerkt worden uit de familie door gedwongen het klooster of het leger in te moeten gaan, door uithuwelijking, heksenverbrandingen, sexueel misbruik, veel slaag of andere patronen die hierop aansloten. Deze 2000 jaar hebben veel van het geduld en het uithoudingsvermogen gevraagd, want net zoals het Onkruid niet vergaat, vergaat ook het Lichtkruid niet. Eenmaal uitgezaaid in tijd en ruimte popt het overal op. Leven na leven, onvermoeibaar.

Ook in dit leven hebben veel zielenwerkers de aloude strijd ondervonden in hun leven. Niet op hun gemak binnen de familielijnen, de norm die daar heerste niet willen accepteren en hierin veel tegenwerking ondervonden. Maar ik wil dat gevoel omdraaien, zodat dit uitgeklaard kan worden. Veel mensen ontlenen aan een vaststaande norm hun veiligheid en houvast, zeker als deze norm door  de eeuwen heen steeds dieper ingeprent is geraakt. Met allerlei emotionele woekeringen daar om heen. Waardoor de norm sub-normen gaat scheppen en de bedrading hiervan zich steeds maar  wijdser uitbouwt. En dan komen wij weer binnen. Met onze gouden demagnetiserende krachten en het hierin automatisch ingebouwde “ waarom” beleid.  We accepteren geen DAAROM meer, of “omdat ik het zeg”. We schudden aan de wortels van het normbesef en dat brengt iedereen in de war. Dit is het laatste leven dat de hiervoor aangestelde zielenwerkers doorbrengen in deze cyclus. We hebben 2000 jaar flink geschud en zijn zelf door elkaar geschud. Maar we hebben ons ook afgeschud en zijn buiten de norm gaan staan.  We hebben ons eigen levensveld gebouwd en door dit veld beginnen de gouden golven te rollen op energetisch vaak vergeten kusten. Het “Waarom” echoot door de tijd en schudt voorouderpatronen door elkaar. Het “Daarom” wordt ontmanteld en buiten werking gebracht.  De wereld staat energetisch letterlijk te trillen op zijn grondvesten.

Al dat onzinnige gedoe heeft er voor gezorgd dat ons DNA “ besmet” is geraakt door ONMIN. En dat heeft er voor gezorgd dat alles in de diepte werd getrokken. We gingen verkeerde lichtmetaaldeeltjes aanmaken, omdat we door grote stressperiodes heen moesten leven. Het Oude ijzer bijv. in ons systeem staat direct geschakeld aan stress en het verlagen van onze weerstand. En als onze weerstand zakt komen er zieketekiemen om de hoek loeren, zoals virussen die zich te goed willen doen aan dit heerlijke voedsel. En daardoor worden we steeds maar zwakker en zieker. Daarom is het ook zo belangrijk dat we het Perineumcentrum ontsloten hebben en weer hoogwaardige lichtdeeltjes aanmaken. Waardoor we de laatste twee jaar al een begin hebben kunnen maken met het voorwerk voor de nieuwe opstartspiraal die onder het stof lag van de oude Blauwdruk.

In de oude blauwdrukspiraal zat een scheur, tussen de twee spiralen in.

Links ter hoogte van de dikke darm. Dit punt is verbonden met voorouderenergie. Aangezien onze voorouders veel hebben meegemaakt konden parasitaire systemen en zieketekiemen gemakkelijk binnen komen en ons vreselijk ziek maken of mensen op ons pad aantrekken die de energie van onderdrukking, ziekte en/of uitbuiting in zich mee droegen.

Maar nu wordt het tijd dat dit punt zich sluit.

Neem er de tijd voor om dit punt te vinden in jezelf en sluit het af door er veel goud in te brengen. Er hoort op dat punt een mooi gouden zonnewieltje te draaien, een chakraatje. Dat beide spiralen met elkaar verbinden mag. Zie voor je dat in de miltpoort een gouden NEGEN spiraal wakker wordt en dat deze NEGEN zich doorschakelt naar de gouden ZESspiraal in de buik en dat het  zonnewieltje in het midden draait en opglanst in een gouden gloed. Zo brengen we  de scheppingscode voor de nieuwe Blauwdruk op gang. De Gouden Formule gaat werken. En de oude formule lost op. De echte zielenwerkers van deze planeet hebben deze mogelijkheid in zichzelf klaar liggen. Waardoor ze een doorstart kunnen maken in dit leven. Het nieuwe Conceptvat en het nieuwe Vormvat worden geboren en gekoppeld aan elkaar. Dit is een lichtsleutel die wereldwijd duizenden mensen gaat optrekken naar een hoger lichtniveau. Deze sleutel kan niet oneigenlijk gebruikt worden. Deze is er of deze is er niet. Dat hangt van je geboortetaak af. En we worden momenteel massaal opgeroepen om in de nieuwe geboortegolf mee te gaan. De voorouderlijnen trillen en schudden, we schieten los uit de magnetische codes van Onmin. We zijn vrij. De golf tilt ons op naar hogere gebieden, ver van dogma en drama. We mogen ons eigen leven vormgeven en in het besef staan dat ons werk er op zit. Voor een deel dan. In de oude tijdspoorten hebben we niets meer te zoeken. Er zullen ook daar mensen zijn die doorschakelen naar hogere frequenties, maar NIET via de gouden Lichtsleutel die in ons bewustzijn klaar licht. Zij zullen hun groeiproces af mogen maken binnen in die cirkel en hopenlijk veel anderen mee omhoog trekken, totdat ook zij uiteindelijk voor de Gouden Deur van Lichtende Liefde staan. En hierin hun keuzes mogen maken. Dat proces is van de wereld. Het voorwerk is gedaan. We hebben ons werk grondig aangepakt. 2000 jaar lang zijn we als gouden duiven uitgevlogen in de tijd en in vele – magnetisch zwaar beladen – nesten geland. We hebben de nesten opgeschud en verandert  van binnenuit. Dat valt niet uit te leggen met je verstand. Dat weet je. En als je weet, begrijp je ook dat er voor jou geen weg meer terug is. Je mag verder gaan. Wij gaan samen verder in de tijd en werken door om een setting van licht te bouwen waar vele zielen tot in de verre toekomst van deze planeet mogen binnentreden. Kijk niet om, bevries niet op je tijdslijn, laat los…. laat los. Doordat we lineair de  doorstart maken is het moeilijk om de echo’s van onze herinneringen niet te horen. Ze zijn als de Sirenes, ze zingen hun vals gezang en lokken ons terug naar de oude kusten van tijden waar wij niet bij horen, nog willen zijn. Laten we met elkaar een Gouden Zangstuk maken, dat doorklinkt in alle lagen, zodat iedereen op zoek gaat naar een beter en veiliger land waar vrijheid en liefde bovenin het vaandel mogen staan.

We gaan voorwaarts, met het licht van de Bron verbonden.

Huil niet om wat je nooit gehad hebt of naar verlangd hebt en niet gekregen. Het was er niet. Ga niet terug naar wat je zo diep doorvoeld hebt willen verlaten. Wij zijn speciale zielen, die naar de aarde gebracht zijn in speciale tijden van verandering. Wij zijn de verandering zelf, dwars door de beweging van leven en sterven, van verlaten en terugkeren, van waarom en daarom laten we nu uit elke cel van ons bewustzijn de beklemming los.  We verlaten de kooi van benauwdheid en vliegen door naar de vrije ruimte.

Vergelijk jezelf niet met anderen, het kan niet. Jij bent Jij. Een boodschapper van licht.

Een heilige strijder voor het Levende Leven zelf.

Ik weet dat we moe zijn, soms gebroken, maar we herrijzen uit de as van dat wat WAS.

Deze maand vind  wereldwijd de initiatie plaats van alle zielen die dit in zich mee dragen.

De Gouden Formule.

Van hieruit schakelen we door naar de Paastijd, waarin onze herrijzenis definitief een feit zal zijn.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Leven heet.

Print Friendly, PDF & Email