De Toon is gezet.

De Toon is gezet.

 

 

We zijn als collectief bewustzijnsveld  de laatste weken enorm gestegen in trilling en Boviswaardes.

Dat betekent dat we uit kunnen reiken naar nieuwe velden, waar we in mogen “draaien”.

En dat draaien bedoel ik eigenlijk letterlijk. Stel je voor dat de kosmos gevuld is met energiespiralen, die in elkaar draaien en uit elkaar, maar op een subtiele wijze toch met elkaar verbonden blijven. Ze laten elkaar niet los. Ze kunnen soms ver uit elkaar spiralen, zowel in de breedte als in hoogte en diepte, maar ze blijven verbonden met elkaar en vormen ondanks de beweging toch een Eenheid met elkaar.

Alle energiestelsels zijn met elkaar verbonden via deze Spiraalbewegingen.

Jullie weten dat de kosmische energie van ons aardegebied ook uit spiralen bestaat. Ik heb daar de laatste jaren veel uitleg over gegeven, betreffende het samensmelten en verbinden van spiraal Toon 6 en spiraal Toon 9.

Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om deze verbinding te helen. Toon 9 is diep in de kern van Toon 6 gedraaid en dat betekent dat beide spiralen weer verbonden zijn en met elkaar samenwerken. De verbintenis is van ongelooflijk groot belang. Want deze verbinding zorgt er voor dat er verheffing kan plaatsvinden op alle lagen. Er vindt hierdoor een herordening van waarden en normen plaats.

Toon 9 en toon 6 -spiralen werken  weer door elkaar heen. Ze bewegen zonder elkaar te verliezen van binnen naar buiten en van boven naar beneden. De brugverbindingen werken, de synapsis tussen alle velden in worden geactiveerd  en hersteld en dat zorgt er voor dat het collectief bewustzijn in staat is om hoger uit te reiken naar de kosmos.

De samensmelting van dit fenomeen is  een wonder.  Het volgende wonder gaat er uit bestaan dat we in een hogere kosmische spiraalordening terecht komen. Zie voor je dat de kosmische spiralen die van belang zijn voor onze evolutie uitreiken naar ons.  En dat de punt van zo’n spiraal zodanig dichtbij is gekomen dat we onze evolutie spiraal er in kunnen “ haken” De bovenste top van onze spiraal in de onderste punt van zo een kosmische spiraal.  Het wonder bestaat er uit dat we er als collectief  in geslaagd zijn om deze punten naar elkaar toe te brengen. De kosmische spiraal is wat het is,  deze heeft een gelijkmatige uitzwaai door alle eeuwen heen. Maar de aardespiraal moest omhoog gebracht in trilling en uitzwaaimogelijkheden om die onderste top te kunnen aanraken en erin samen te smelten.   De ontmoeting tussen deze twee punten is een kansenraam dat zich maar eens in de  duizenden jaren voordoet. Het is dus met recht een wonder dat we dat aanhaakpunt hebben kunnen “ vangen” in tijd en ruimte. Dat betekent ook dat we langzaam maar zeker dieper omhoog draaien in die kosmische spiraal. En dat we daardoor hulp krijgen. De boven-spiraal laadt de aardespiraal op met goud en andere kosmische energietrillingen. Zodat we permanent doorstraalt worden met dit licht. De groep zielenwerkers die nu op aarde is en daarvoor bedraad is kan deze trillingen ook daadwerkelijk in het bewustzijn ontvangen en vermeerderen. Het is dus zeer belangrijk dat deze groep weet waarom de komende maanden zo belangrijk gaan zijn. Net aangesloten in de onderste punt gaan we alle energievelden draai na draai omhoog werken. We zitten nu in Toon 1 gebied, en gaan aan de slag om onszelf naar het hoger gelegen gebied in Toon 2 te krijgen. De bedoeling is dat we dit rond 2-2-2019 hebben gedaan. Om vervolgens via 3-3-2019 ( in zijn geheel een 3-3-3-portaal) naar 4-4- 2019 door te schakelen. Het Toon 4 gebied is heel belangrijk. Pas dan begint onze nieuwe beweging vorm te krijgen. Toon 1, 2 en 3 vormen de opmaat naar Toon 4, en als we toon 4 te pakken krijgen dan gaan we ergens komen. Via Toon 4 halen we de energie van kosmische lichtliefde op, de samensmeltende factor om alles in Liefde omhoog te brengen. Van daaruit is het belangrijk dat we 8-8- 2019 gaan halen.  Dat wil niet zeggen dat alle andere portaaldagen niet belangrijk zijn, ze zijn allemaal even belangrijk. Maar van Toon 4 naar Toon 8 is een verdubbelende sprong. En van hieruit klimmen we sneller omhoog in de kosmische lichtspiraal. Je moet vooral niet denken dat we als aardespiraal van NU volledig in de kosmische creatiespiraal opgenomen gaan worden, dat kan niet. Onze trillingen zijn daar nu nog niet sterk genoeg voor. Als je alles in perspectief zou kunnen zien, dan zie je nog steeds dat wij als lichtstelsels onszelf in de onderste punt aan het inwerken zijn. Maar vergis je niet in het belang hiervan.  Het is nl een Quantumsprong vooruit. En van daaruit is het mogelijk om steeds verder door te klimmen. Ook zal er nog steeds veel storing zijn op het omhoog klimmen. De wereld is nog niet als geheel afgestemd op de nieuwe Toonsoorten.  Ik wil jullie zeker niet ontmoedigen, maar dit gaat tijd kosten. De draaibewegingen van de spiralen zelf zijn gigantisch. Elke slinger heeft tijd nodig, van links naar rechts, van boven naar beneden. Daar gaan generaties overheen.

Maar dat we er in geslaagd zijn om TERUG aan te sluiten is om te jubelen.

In plaats van steeds verder af  te zakken de diepte in naar 2D- niveau gaan we eerst alle 3D -lagen in ere herstellen. De mensen die Nu leven krijgen de kans om dit te gaan doen. Ook al zullen ook zij nog gehinderd worden in het uitvoeren hiervan en kost dit tijd, het heeft zeker kans van slagen. Er staan veel zielen klaar die langs de spiraalladder naar beneden komen om onze plannen te ondersteunen. Nieuwe lichtzieltjes waar nog geen naam voor gevonden is. Maar ze zijn onderweg. En ook zij zullen ons helpen met de uitzuivering en herinstallatie van planeet Aarde.

Niet denken dat alles overmorgen in orde is, dat kan niet. Dit heeft allemaal tijd nodig, gigantisch veel tijd. Maar doordat we inhaken in de gouden kosmische spiraal gaat de tijd wel versnellen en zal alles in een stroomversnelling gebracht kunnen worden.

Er zij licht…en het is echt waar.

Wat hebben we hard gewerkt om tot hier te kunnen komen, wat hebben we veel moeten veranderen door onze zielenlichamen heen. We hebben veel collectieve constructies moeten ontmantelen, die in de verkeerde toonsoort gebracht waren. 2000 jaar lang hebben we gewerkt en gewerkt en gewerkt, totdat we er bij neer vielen. We laten los wat in de verkeerde toonsoort staat, want er is haalbaarheid in het omvormen van die toonsoort door het collectief bewustzijn van de nu op aarde levende mens heen, die dat aan gaat pakken.

De zielen die op grote schaal karma met elkaar hadden opgebouwd gaan elkaar helpen en tot bewustzijn brengen. De karma-afwikkeling van deze planeet komt in een immense versnelling. Ik raad jullie aan  om op verre afstand hiervan te blijven en je er niet mee te bemoeien. Er is nu haalbaarheid voor het gehele menselijke ras als men de juiste keuzes gaat maken. Wij bouwen door aan de nieuwe Toonsoort, de ladder die ons omhoog voert uit de densiteit van de trage materievelden. Let goed op jezelf, maak de juiste keuzes, zorg er voor dat je emotionele en fysieke  gezondheid zich snel gaan herstellen. Ook daar komen de middelen nu voor beschikbaar.

Ik zal mijn best doen om jullie te voorzien van nuttige tips en ook simpele technieken die ons snel naar de haalbaarheid gaan brengen. Houd de website in de gaten. Wat ik kan vinden aan nieuws en dat zal zich vnl. gaan richten op simpelheid, zal ik publiceren. De eenvoudigste manier om ergens te gaan komen. Zonder dat je al te veel gedoe en moeilijkheden op je nek gaat nemen. Want het kan echt heel simpel zijn. Als je dit durft te zien en de moeilijk haalbare doelstellingen van de oude tijd los gaat laten, dan gaan we de komende maanden snel in trilling stijgen. Heerlijk, ik heb er zin in. Doen jullie mee?

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Heelheid heet.

Print Friendly, PDF & Email