Ent-iteiten en astrale velden.

Ent-iteiten en astrale velden.

Ik wil jullie vandaag attenderen op het volgende fenomeen. Jullie weten dat er op  de aarde niet alleen fysiek leven aanwezig is, maar dat er in de verschillende lagen rondom de aarde heen astrale velden zijn, waarin ook leven te vinden is. Wezens die bijv. na hun dood niet loskomen van hun aardse plekken, omdat iets hen verhindert om naar het licht te gaan.  Er  is door onze zielengroep op aarde al 2000 jaar lang gewerkt aan het ontmantelen van de belangrijkste poorten, waarlangs astraal leven of zgn. laag afgestemde zielen het leven op aarde konden beïnvloeden. We kunnen dan ook met trots constateren dat er in vergelijking met vroeger al veel minder aanhechting is voor deze zielen. Nu zijn er gelukkig ook veel zielen die in de astrale velden blijven hangen zonder slechte bijbedoelingen. Meestal bleven zij hangen uit zwakte, of vermoeidheid of emotionele laag afgestemde gevoelens.

Doordat de velden met de zgn. ” grijze zielen” (zij die niet verder trokken, maar bleven hangen rondom de aarde  steeds meer gelaagd werden en almaar verder uitgroeiden) was dat een feest voor de zielen met slechte bedoelingen. Voor hen die via de laagste lagen van de astrale werelden hun macht wilden blijven uitoefenen. Ik heb in het verleden al vaak geschreven over het feit dat sinds het verval van het oude Egyptische Rijk, duizenden zielen de weg afgesneden was naar Ra, de Bron, waardoor zij niet in staat waren om sterke Ka-kracht aan te maken, zodat duizenden en duizenden  zielen steeds zwakker in het aardse leven terug keerden. Dit is een serieuze DNA-degradatie geweest.

De Ba-werelden ( de astrale werelden) werden steeds dichter bevolkt, zielen zaten klem tussen aarde en laag astraal leven en werden in die velden ook veelvuldig aangevallen, gedwongen om zich aan te hechten aan de mens op aarde om zodoende invloed op hen uit te kunnen oefenen. In het woord Entiteit, zit het werkwoord “enten” verborgen. Enten betekent dat je jezelf aanhecht aan al bestaand leven en op die manier de levensenergie  van de voedingsbron kunt stelen en/of beïnvloeden. Soms zelfs zo sterk dat het bestaande leven naar de achtergrond wordt gedwongen en de entiteit het bestuur van het Zelf overneemt. Duizenden mensen zijn zich zelf op deze manier kwijt geraakt. En daardoor is het motto van “ vrije keuze” binnen ons lichtstelsel totaal ontwricht, want je kunt geen vrije keuzes maken als je aangestuurd wordt door dwingende factoren. Als de aanhechtende ent-iteit, dan zelf ook nog aangehecht was door lagere elementen, werd er een besturingssysteem gebouwd, waarlangs de keuzes van de vrije zielen totaal werd overgenomen. Deze elementaire gebeurtenis heeft op aarde zeer veel macht gekregen. Vandaar dat het belangrijk werd om hierop in te grijpen. We moesten dit patroon doorbreken, mede omdat het totaal tegen de oorspronkelijke scheppingsgedachte in gaat.

Door dit fenomeen zakte de trillingsfrequentie van ons lichtstelsel en zijn we “ laag “ gezonken.

Maar…we hebben hard gewerkt om dit om te buigen. En dat is ook gelukt. Zeer veel laag afgestemde poorten zijn dicht. En het lage leven dat daar heerste probeert altijd via de grijze velden grip te krijgen  op het aardse leven om hun energie te waarborgen. Daarom is het heel belangrijk dat de aarde op zeer korte tijd een quantumsprong maakt naar hogere aansluitingen. Nu we eenmaal op weg zijn, gaat het allemaal steeds sneller en sneller. Dat trekt een enorme wissel op degenen die in dit leven aanwezig zijn op aarde, want zij zijn het die het licht kunnen versterken. Zij zijn degenen die in eerste instantie afgedaald zijn in de diepte, om leven na leven omhoog te klimmen. Zij zijn het  die een spoor van licht- coördinaten hebben achtergelaten, om als de tijd eenmaal rijp is het licht “ terug aan te kunnen zetten”.  Het zenuwstelsel van deze mens staat altijd onder zeer hoge druk. Het licht gaat aan op grote schaal dit jaar. En dat schept  verwarring in de astrale velden. Omdat licht afstraalt op verborgenheden en die ook aan het licht gaat brengen. Ook omdat er veel zielen uit die grijze velden in hoog tempo buiten bereik van de heersers zijn gebracht. Er zijn in het geheim veel sluispoorten naar hogere velden ontsloten en daardoor zijn er de laatste jaren velen overgezet naar de velden van licht. Mede met behulp van de zielentrappen die we gebouwd hebben sinds Allerheiligen 2019. Jullie hebben mij gelukkig laten weten hoe hard jullie hier aan gewerkt hebben. Zo hard zelfs, dat het voor mij bijna onmogelijk is om dit in kaart te brengen, maar dat is juist fijn. Nu weten we meteen dat ze ongeveer overal ter wereld  staan en hun werk doen.

In de jaren die hieraan vooraf gegaan zijn hebben we keihard gewerkt om “ dolende” groeperingen naar het licht te brengen. Sinds ik opgeroepen ben om dit werk te doen, heb ik het schrijnende fenomeen van energetische vluchtelingen maar al te vaak moeten mee maken. Grotere en kleinere groepen van zielen die zich bij elkaar aangesloten hadden en kort gezegd: de uitgang probeerden te vinden van hun velden.  Velen van hen hadden tijdens de tweede wereldoorlog het leven gedwongen verlaten.  Een duister plan van de  meesters van de werelden van Onlicht om door de pijn en het verdriet van miljoenen  zielen  die massaal de astrale werelden binnen stroomden, deze werelden  aan hun macht te onderwerpen. Om zodoende de grip op het totale wereldbewustzijn  van hieruit steeds meer in handen te krijgen. We moesten dus heel snel ingrijpen hierop. En dat hebben we ook gedaan. Daarom zijn er veel oude tijds -zielenwerkers al tijdens de oorlog en ook vlak hierna naar de aarde gebracht. Toen was de hoeveelheid ent-iteiten ook onvoorstelbaar groot.  Waar de energie laag afgestemd is zwermen zij massaal uit.  Een zeer duistere en gevaarlijke periode. Op alle plaatsen hebben we lichtpilaren gebouwd, de energie opgeschoond tot in zeer diepe lagen, het bloed weggewassen in de aardelagen velden en steden. Energiepoorten hersteld, matrixen gezuiverd, leylijnen doorgespoeld, koppelpunten klaargezet naar buitenaardse systemen. Te veel om op te noemen. Alles om de echo van afschuw zo snel mogelijk weg te wassen uit de tijdslijn. En dat is letterlijk a hell of a job geweest. Er zullen maar weinig mensen beseffen wat de zielenwerkers voor deze planeet hebben gedaan. Vaak ook werden zij bespot en lastig gevallen, omdat de ent-iteiten wisten dat zij er waren en er alles, maar dan ook alles aan deden om hun trilling, liefst vanaf de geboorte zo laag mogelijk te houden.

We hebben met elkaar een krachtsinspanning van jewelste geleverd en die gaat niemand ons meer ontnemen, we moeten verder in het evolutieproces en de vrije keus weer Eerbaar maken.

We zijn er in geslaagd om veel  dolende groepen weg te brengen uit die velden. Zij zijn door de sluispoorten heen gegaan en werden opgevangen in hogere lichtlagen door prachtige lichtzielen, die hen allereerst naar een plaats brachten waar zij tot rust konden komen, maar die hen ook hielpen om hun trauma’s te verwerken, alvorens zij weer aan de aardse levenscyclus mochten gaan deelnemen.

Daardoor raakten de astrale velden al een stuk leger.

Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het “verheffen” van zielen op aarde zelf. Hoe meer licht een op aarde levende ziel uitstraalt, hoe slechter entiteiten kunnen aanhechten. We hebben onze zwakke plekken moeten doorlichten en erkennen, verslavingen afgebouwd, gevochten tegen illusiebeelden. Dit  is een enorm proces geweest. In de astrale velden hebben we voor-geboortelijke velden gebouwd. Vrije velden, waardoorheen  zielen die op aarde geboren gaan  worden – onbesmet door entiteiten – kunnen indalen in hun levenslijnen. We hebben helende velden gebouwd, waarin  verzwakte en zieke zielen, zowel mentaal als fysiek op krachten kunnen komen voordat zij hun verder reizen gaan vervolgen.

En nu trekken we meer en meer licht in ons, tot in onze laagste gebieden. Het kan tot in onze aardester stromen, als we onze zwaktes hebben verslagen en dan heb ik het natuurlijk niet over kleinigheden, maar werkelijk grootsheden die ons in onze greep hielden.

We zijn DNA-veranderende patronen aan het bouwen, terwijl we hier op aarde leven.

En gelukkig is er sinds 2000 jaar een karmavrije groep zielen op aarde, zeer nauw verbonden met Meester Jezus die geen karma meer heeft, maar die wel in staat was om ongelooflijk veel karma op hun eigen schouders te laden, zodat dit weggenomen kon worden uit het Aardebewustzijn. Opgeschoond . In de witte vrijheid van hun  zuivere, lichtende Liefdesharten.

En-iteiten krijgen hierdoor steeds minder ruimte om het aarde-veld te ent-eren. En vooral om dit te ont-eren.

De schaduwwereld zelf is hiermee natuurlijk niet blij. Van jongs af aan worden de Zielenwerkers hier op aarde al aangevallen en bedreigd.  Zij zijn zeer bekend met de taktieken van de enti-teiten. Dat is handig, want nu er weer meer poorten sluiten en de aura van de aarde lichter en lichter wordt, beseffen de schaduwwezens van Onlicht maar al te goed dat ze terrein moeten los laten.

In deze fase moet je dus goed opletten of er geen aanval op jou uitgevoerd wordt. Want men wil “HET terrein”, waar jij een stuk van vertegenwoordigt niet kwijt raken. Misschien ben je zelfs zonder het te weten een lichtcodedrager, en ben je heel hard nodig in de ontsluitingsfase van de komende tijd.

We zijn nogal zwak door de tijdsdeur gekropen, we zijn dus allemaal best moe. Ook hebben we nog genoeg mensen om ons heen die niet aan hun zwaktes werken, waardoor zij poorten voor entiteiten kunnen zijn.  Kijk goed uit, wie je toe laat in je leven. En zodra je vermoed dat er entiteiten in de buurt zijn, versterk je het licht dat via jou naar buiten stroomt. Ook al ben je moe, soms boos, of verdrietig, zet ten allen tijde je licht hoog aan. Zend vuurballen uit, witte bliksemflitsen, twijfel nooit of dit wel goed is, want zij die van goede wil zijn hebben hier geen last van. Licht met hoge frequenties voelt voor ent-iteiten aan als verzengende hitte , men wil zich dus graag uit de voeten maken. Omdat ent –iteiten de wacht wordt aangezegd, zitten er soms meer dan gewoonlijk bij laag afgestemde personen, die daardoor nog venijniger of gevaarlijker kunnen uithalen.

Let op extreme stemmingswisselingen bij de mensen om je heen, let er op of hun ogen helder staan. Soms kan je een grauw masker over hun gezicht zien als je helder voelend bent. Weet dat ent-iteiten meesters zijn in manipulatie. Ze hebben ook geen direct contact nodig om jou te beïnvloeden. Via de emotiekoorden tussen jou en een ander kunnen ze je innerlijke , energetische voicemail bestoken met narigheid, inclusief valse vleierijen, waardoor het kan lijken alsof je wereld instort als je buiten hun gunsten komt te staan. Let op mensen die dwingend zijn en erg dominant, men eist i.p.v. te vragen. Als je grote bijeenkomsten bezoekt dan weet je dat er altijd mensen zullen zijn met issues, misschien door drugs-of alcoholmisbruik, of gewoon door algehele zwakte.

De lagere Ent-iteitmeesters zullen nu geen kans onbenut laten om aan te vallen. Helaas klinkt dit erg dramatisch, maar jammer genoeg is het ook de waarheid. NU komt het er op aan of je sterk in je schoenen staat. Of jouw eigenheid zegeviert over de inmenging of niet. Via de voorouderlijnen en het oude DNA kan je sterke energiestralen sturen om de koorden die daar nog zitten los te maken. Stuur veel roze-goud en zonnevuur door de lijnen. Maak je los van die patronen en houd ver afstand van hen die er op uit zijn om jou te “vangen” in hun energetisch net zodat je niet vooruitkomt op je pad. Het is niet mijn gewoonte om hier zo expliciet over te schrijven, maar de tijdsgeest lokt dit uit. Ik wil benadrukken dat je  jezelf nu zeker niet door angst moet laten vangen. Jij bent altijd sterker, als je je licht maar goed gebruikt. Maak jezelf ent-iteitsvrij. Zie voor je dat zij als zwarte motten van je af kaatsen, verbrand hen met liefdesvuur, dat zal ook hen goed doen. Zij worden bevrijd van valse illusies. Dat leert je tegelijkertijd om je licht sterk te maken. Trap niet  in valse beloftes, ook de energie van teleurstelling zal zich aandienen, van falen en jezelf machteloos voelen.  Maar het kan en mag je niet deren. Eventjes misschien, maar daarna sta je op, schud je jezelf uit en leef je  verder. Dit is ons pad naar Golgotha….het laatste stukje van de kruisweg.  Ieder van ons draagt het laatste stukje hiervan met zich mee. En we smijten dat in het brandende Paasvuur van alle tijden. Zie voor je hoe aan het einde van dit pad het vuur al hoog oplaait, dat we alle offers en opofferingen die er geweest zouden kunnen zijn in het vuur gooien en een vlammenfeest van goddelijk licht opbouwen. Je hoeft zelfs niet meer te sjouwen, gooi alles  voor je uit in het vuur, dat is beter dan zwaar te moeten zuchten onder het gewicht van het kruis. Ruik de geur van Rozenhout, zie de odeur van rozenlicht uit het kruisvuur naar je toe kringelen en ruik dit liefdevolle licht. Laat je omcirkelen door dit licht en voel je gezegend door de goddelijke drie-eenheid  die naar jou uitreikt en je naar dit moment toe trekt. Het is bijna volbracht, nog eventjes doorzetten. Ons lichtstelsel gaat een ongekende trillings-verhoging tegemoet. Loop voorop, niet achteraan. Je bent er bij, als jij dat wilt.

Excuses bestaan niet meer in dit traject, je gaat of je gaat niet. En als je niet gaat, verhinder dan niemand die wel wil gaan.

De volle maan vandaag staat in het teken van de Leeuw. Heldenmoed wordt ons geschonken, zonnevuur via de leeuw zijn manen, schitterend gebrul uit de dieptes van zijn keel, maar ook de zachtheid en verzorging van de leeuwin kun je  er door heen zien. De mannelijke leeuw die op wacht staat om zijn leeuwinnen te beschermen. Op de hoogste toppen staat hij en kijkt uit over de velden. De leeuw van Juda, herrijst uit de as van de oude tijd. Het Bronlicht als dansende vlammen over zijn rug. Klaar om te springen. Mocht je angst voelen tijdens dit proces, roep dan de leeuw er bij of lees nog eens na wat ik achterliggende jaren geschreven heb hierover.

We doen het allemaal samen, alles, NU  en niet ooit.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email