11-11-2016

11-11-2016

 

Binnenin het bewustzijn van velen, beginnen de nieuwe energielijnen te verbinden.

We lijnen uit naar een verdiepende versie van onszelf.
in deze versie zijn we niet alleen in staat om meer licht binnen in onszelf aan te maken, maar we kunnen ook de kosmische trillingen die nodig zijn om de aarde te voeden beter omzetten en daardoor sterker integreren in het aardebewustzijn.
Het aardebewustzijn wordt hierdoor verrijkt en begint vanuit die verrijking zelf ook weer lichtcellen te openen en te gebruiken, die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van onze wereld.
Hierdoor ontstaan er verschillende matrixen die geschakeld staan op het bewustzijn van de mensheid op aarde.
Grofweg gezegd zijn er drie matrixen die de overhand hebben.

De matrix van de groep die wakker is en weet waarom men hier op aarde is. De matrix van de groep die wakker aan het worden is en de matrix van de groep wiens bewustzijn nog slaapt.

Er zijn overlapbewegingen binnenin deze drie matrixen, waardoor zielen die veranderen, over kunnen stappen naar de matrix die het beste bij hen past.
Dit gaat eigenlijk vanzelf. Als de trillingen binnenin een persoon zich verhogen dan wordt deze persoon automatisch doorgeschakeld naar hogere frequentielagen. Hoe meer licht we vanuit de hoogst afgestemde matrix door kunnen schakelen naar de lagere matrixen, hoe sterker de verschuiving van zielen wordt binnenin dit Drie-eenheidsveld.

En dat is mooi.

Dit jaar gaan we het beleven dat de hoogste matrix, geïnitieerd en geankerd wordt binnen in ons bewustzijn.
Dit zal veel mensen op aarde goed gaan doen. Want hun hersenhelften komen beter in balans, hun emotiepatronen van drama lossen steeds meer op en hun innerlijke kracht groeit.
De laatste drie maanden van dit jaar ( 2016) staan in het teken van die verlossing en verandering.
Velen worden bevrijd van hun innerlijke aansluitingen die er lange tijd voor gezorgd hebben dat men gevangen bleef in een bepaalde matrix en geen uitweg kon vinden.

Deze laatste maanden van dit jaar gaan velen het pad van ascentie op.

Het licht dat geboren wordt, is een doorgeeflicht.

Dat wat ontwaakt in de één, wordt doorgegeven aan de ander.

Belangrijk is wel dat de zielen binnenin de hoogste matrix elkaar vinden en op elkaar afgestemd raken. Zodat de trilling in deze matrix hoog blijft en liefdevol.

De behoefte om elkaar daarin te ontmoeten ontstaat vanzelf en wordt geleid door de innerlijke kracht van de ziel.

Binnenin dit veld worden pulserende trillingen geboren, die in de aanloop naar de kerstperiode vooral het Yin-veld zullen voeden en aanvullen.

De engelen brengen in deze tijd afscheiding aan tussen mensen van ongelijke afstemmingen. Dat kan binnen elke sociale, familiale of collegiale sfeer gebeuren.

De hoogste bescherming ligt momenteel bij de zielen in de hoogste trillingsvelden. Omdat zij degenen zijn die zo min mogelijk afgeleid mogen worden, binnenin dit groeiproces.

Als zij de nieuwe trillingen weten te waarborgen en stabiliseren, dan kunnen deze trillingen na 21 december beter doorgegeven worden aan de lagere velden.

Schrik dus niet van eenzaamheid en isolatie.

Dit is soms nodig om je te beschermen tegen de aandacht opeisende kracht van lager afgestemde zielen om je heen.

De drie velden van licht zullen geschakeld worden aan enorme energieportalen. Deze staan op vele plaatsen in het aardebewustzijn en de kosmos klaar om gekoppeld te worden.

Als deze koppeling een feit is, zullen de energiestromen sterker worden, waarbij het licht uit de hoogst afgestemde velden ongelooflijk krachtig naar de lagere velden zal afdalen.

In dit heldere, kristallijnen licht bevindt zich een trilling, die met name met de vier basiselementen van de planeet zal werken.

Aarde, water, lucht en vuur.

Het kosmisch vuur zal via de ether diep indalen in de water – en grondlagen van de aarde.

Vooral het water zal ontvankelijk zijn voor dit vuurlicht.

De Yang -kracht daalt zeer diep in de Yin-kracht en de watermoleculen zullen zwanger worden van nieuwe, scheppingspatronen.

Moeder Aarde zal klaar staan om deze wedergeboorte van atomen, moleculen, energiestromen diep in zichzelf op te nemen.

En de geboorte op gang helpen brengen die nodig is om tot evolutie te komen.

Het is een heftige tijd, grote krachten werken in en om ons heen.

Het zenuwgestel staat vaak onder grote druk.

De drie heilige centra in ons bewustzijn werken steeds beter samen. Pijnappel, thymus en perineumcentra produceren lichtatomen die zich zullen verbinden met de aarde- atomen.

Er is geen weg meer terug.

We zitten er midden in.

Blijf dicht bij jezelf.

Geloof in de kracht van wie jij bent.

Verbind jezelf met je hart en sta niet toe dat grove zaken je harte-poort binnenkomen en daar schade aanbrengen.

Op 11-11-2016, zal er een heel scala van bovenbeschreven poorten op elkaar aangesloten worden.

Waardoor er op 12-12-2016 ongelooflijk veel licht binnen zal stralen in het bewustzijn van onze planeet.

En dit licht zal bekrachtigd worden op 21 december 2016.

Als er voor de aarde werkelijk een nieuw Lichtjaar aanbreekt.

Geef niet op, je bent er bij!!!

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email