De deur is dicht

De deur is dicht

Voor veel mensen zal de tijd tussen Pasen en Pinksteren in 2016 een tijd van bezinning zijn.

2000 jaar van hard werken binnen de Christusmatrix heeft er toe geleid, dat er definitief deuren dicht gaan.

Alles is nl. gebaseerd op gelijke frequenties.

Een echte zielewerker heeft zich in de afdaling naar zijn of haar incarnatie al heel klein moeten maken.

Stel je voor dat er een aantal poorten zijn waarlangs je energetisch lichaam afdaalt naar  het leven.

Stel je voor dat de eerste gestalte, een stralende, witte verschijning achterblijft bij de hoogste poort. En zo volg je de poorten naar beneden.

Elke keer laat je een stukje van de blauwdruk achter om inpasbaar te worden voor de samensmelting met de tijdsgeest.

Bij het allerlaatste poortje, was je blauwdruk zo sterk gekrompen en had je nog maar zo weinig wit licht over, dat je letterlijk in de kou kwam te staan.

In die toestand ging je  de overgave naar  het leven aan.

Je huilde tranen met tuiten om het verdriet hierover verwerkt te krijgen en de heimwee naar jouw grotere zelf is nooit helemaal weg gegaan.

Naarmate je ouder werd, groeiden je magnetische waardes van pijn en verdriet verder uit.

De wereld om je heen ervoer je als verwarrend en liefdeloos.

Veel zielewerkers hebben de innerlijke opdracht mee gekregen om in dit leven de ultieme uitzuivering aan te gaan.

Als je dan de matrix van het Christusbewustzijn voor je ziet, waar ieder op zijn of haar plek staat, kun je jezelf voorstellen dat er naar die matrix  een enorme hoeveelheid laag magnetisch geladen deeltjes getrokken werd.

Wij moesten aantrekken, wat me op moesten ruimen. Maar ook moesten we naar de punten toe gaan en met de mensen werken die vanuit de oude principes veel verdriet en foute macht naar de aarde toe hebben getrokken. We moesten ons omringen met dat waar we het meest onder geleden hebben, omdat in de samenstelling van de matrix de onderlinge bescherming heel groot was, ook al wisten we dit niet.  Hierdoor konden we in saamhorigheid deze magnetische waardes in de witte kern van de Zieletempels trekken en het vuil er uit wassen.

Dat is een immens proces geweest.

Heel moeilijk om uit te leggen.

Maar ieder heeft hierin zijn of haar deel voor rekening genomen en heeft geprobeerd er het beste van te maken.

Eerst trokken we het zwart in de witte kern.

De witte magneet in ons Heilig Hartsysteem, kon heel veel zwarte deeltjes aantrekken en omzetten.

De zwarte kern in ons energetisch systeem van dit leven, trok het zwarte aan en wij deden naar eer en vermogen ons best om dit zo snel mogelijk op te ruimen.

Dat is voor iedere zielewerker naar eigen wijze een helletijd geweest. Het diepste zwart omhoog trekken om er wit van te maken is geen dankbare taak.

Nu is die fase voorbij.

We gaan het omkeren.

De witte kern in de matrix zal deze voeden en ons die hierin staan.

We gaan er aan werken om een immens witte golf door de wereld heen te sturen.

Met Pinksteren zal die golf sterk genoeg zijn om uitgezonden te worden.

Op een ander niveau bouwen we alvast de matrix van het Heilig hart terug op en verbinden deze met de oude hartetempels van de planeet.

Tegelijkertijd daalt het goudgele licht in tot in onze diepste bronwortels.

Vader Zon daalt af uit de hemel en komt in zijn kinderen wonen om hen stralingsbereik te geven.

Moederlicht komt in ons wonen om al deze kracht zorgvuldig te begeleiden.

In deze samensmelting wordt het licht  van de heilige Geest wakker. De witte matrix in ons wezen ontwaakt.

En dat allemaal op zes weken tijd.

Schrik dus niet als je af en toe staat te schudden op je grondvesten. Als je duizelig bent of als je lichaam even in een antireactie schiet.

Het valt niet mee om dit alles op zo korte tijd te integreren.

Maat het is nodig.

Deze trillingen zorgen er voor dat jouw nieuwe blauwdruk opstart.

En dat de eerste witte versie die je achterliet bij de geboortepoort weer terug aan kan sluiten en in kan dalen.

De omgekeerde weg.

Niet pas na onze dood.

Maar NU.

Daarom is het belangrijk dat je dramatonelen en te ver gaande dienstbaarheid vermijdt.

Anders krimp je weer en verdwijn je  verfrommeld door een klein poortje waar je in de dramamoleculen een samensmelting aan moet gaan waar je net aan voorbij bent.

Niet doen. Blijf aan deze kant van de deur.

Er voltrekt zich een wonder binnen in jou.

Dat mag niet door dramabommen beschadigd worden.

Jouw tijd in de nieuwe blauwdruk is begonnen.

Je bent veilig als je daar blijft.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email