Het Liefdesvuur.

Het Liefdesvuur.
 
Op dit moment vinden er in ons bewustzijn veel processen tegelijkertijd plaats, in verschillende lagen van ons bewustzijn.
Na de energieverhoging van 21 december 2017, zijn er nieuwe lichtverbindingen tot stand gekomen. Deze verbindingen zijn op zieleniveau sterk en aanwezig, op etherisch niveau groeit dit nog elke dag en vindt er een enorme werking plaats, op fysiek niveau is er nog heel wat werk aan de winkel.
De kracht van eigen waarde ( 8), en de helende inzet van eigenliefde hebben we nodig om deze energie vanuit het etherische om te zetten naar het fysieke.
Het fysieke lichaam en alle cellen die daarbij horen zijn ernstig ondervoed geweest. Veel cellen hebben zich afgesloten en de kern ervan zit diep binnenin te wachten tot deze weer kan openstralen.
Sinds 2-2-2 hebben we de drievoudige Godinnenvlam tot onze beschikking. Deze bestaat uit drie vlammen die met elkaar samenwerken en elkaar helpen en versterken.
De roze-gouden vlam resoneert op de trilling van eigenwaarde en zelfliefde.  Deze is het gemakkelijkst te beïnvloeden  ofwel omlaag te halen of omhoog te trekken.
De hemelsblauwe vlam werkt via de etherische laag en deze is eigenlijk nu al veel sterker dan de roze-gouden.
Dit jaar is daar een derde vlam bijgekomen.
De lila vlam.
Deze resoneert op onze zieletrilling en komt tevoorschijn nu we de hogere gebieden weer betreden.
Als je het plaatje als een medaillonnetje voor je wilt zien, focus jezelf dan in de kern en zie de kracht van de rozegouden vlam door je heen stralen  naar buiten toe vanuit je hart, je organen, je bloed, je fysieke chakra’s. Deze vlam zit nog dicht op het lichaam en is bezig uitstralingswaardes naar buiten toe uit te bouwen.
Dwars daar door heen straalt de hemelsblauwe vlam naar buiten toe als tweede vlamlaag. Deze staat geschakeld op de etherische waardes van je hoger bewustzijn en je verworvenheden. Een liefdevolle intermediair.
De derde laag die daar weer van binnenuit doorheen straalt is de lila-paarse vlam. Sinds er bepaalde conjuncties hebben plaatsgevonden in de kosmos is deze vlam, die geschakeld staat aan ons zieleleven, door de andere lagen heen geschoten. 
De lila vlam heeft geen bemoeienis met ons aardse emotieveld, deze put energie uit je zielsveld en straalt als nooit tevoren.
De blauwe vlam put energie uit de Godinmoedervelden wereldwijd, en verbindt deze met je hoger bewustzijn. Er kan wel enigszins invloed op uitgeoefend worden, maar gelukkig niet al te veel.  Zij is het sterkst verbonden met de nieuwe Yin-frequentie. Voedend, verzorgend en bemoedigend aanwezig om ons te versterken.
De roze-gouden vlamlaag, is wel nog te beïnvloeden. Dit komt omdat we nog maar net naar een hoger resonantieveld verhuisd zijn en we alle zeilen bij moeten zetten om onze oude wonden en echo’s van wonden te helen en te verzorgen. We zijn nog gevoelig voor kritiek op ons nieuwe zelf, omdat het oude zelf deze herinneringen heeft doorgegeven aan het  celbewustzijn van het NU.
Daarom moeten we aan kwaliteitsbewaking doen en steeds weer de juiste olie op het vuur gooien als de vlammen dreigen uit te doven.
De kunst bestaat er uit, zo min mogelijk te reageren op oude impulsen.
Mensen en situaties  die storend werken op de aanmaak van je liefdescellen, laten we  los en zetten we op een zijspoor.
Sommige situaties worden doelgericht op ons  pad gezet om ons bewust te maken dat we hierin geen rol meer willen spelen, waardoor we  de begrenzing beter aan geven.
Denk er niet over na of dit door de lichtwereld of de schaduwwereld aangestuurd wordt, maar reageer puur op de behoefte die in jezelf ligt.
Dan is de keuze die je hieromtrent maakt een goede keuze. Je voelt meestal een soort van opluchting, soms zelfs bevrijding. En je hartsvuur laait hoog op.
Daardoor  kan de energie van  de emoties die hieromheen een rol spelen tot kalmte worden gebracht, oftewel verbrandt worden. Denk hierbij aan angsten, dienstbaarheden, vanzelfsprekendheden, reakties die niet meer relevant zijn voor je eigen groei.
Zo kunnen we  aktief de intenties richten op de aanmaak van de roze gouden vlam.
Stel je hierbij voor dat er vanuit het hartchakra een rose-koperen stekker loopt naar je Perineumcentrum.
Daar zit het stopcontact waar je de stekker in steekt.
Een simpele handeling om het hartekoper te verbinden met het bekkenkoper, waardoor de aanmaak van liefdeslichtdeeltjes van hieruit zuiver opgestart kan worden. Het is heel belangrijk dat je die verbinding controleert en steeds weer terug zet als deze losgeschoten is.
Pas dan gaat je bewustzijn er aan wennen dat dit de natuurlijke gang van zaken wordt.
Jouw wilskracht is nodig om de liefde in te pluggen .
En komt er een lichtstroom op gang die als nectar door de meridianen gaat stromen, de chakra’s bevoorraad en je liefdeslicht groeikans geeft.
We gaan een heftige tijd tegemoet.
We bouwen een bandbreedte van liefde die bestaat uit drie lagen.
Waardoor de liefdesatomen vanuit  -welke dimensie dan ook- via de kracht van ons hart verbonden kunnen worden tot een voedend, uitzuiverende stroom.
We zitten nu in de fase waarbij het liefdesvuur, liefdeloosheid op wil ruimen. Dit vuur brandt door al je lagen en cellen heen van welke aard dan ook. Het maakt ruimte voor de nieuwe JIJ.
Hierbij kunnen nog steeds emoties opspelen, fysieke klachten ontstaan en een gevoel van onbalans optreden. Trek je er niets van aan. Geef het heilig vuur van de drievoudige Godinnenmoedervlam de tijd en de gelegenheid om jouw hartsbedrading uit te zuiveren van ongewenste aanklevingen tot in de diepste lagen.
Rust veel, wandel, fiets, lees mooie boeken, luister naar fijne muziek en omring je met mensen die puur en oprecht zijn.
Het Venusvuur blijft sterk branden tot eind mei.
Dus we hebben weer even te gaan.
Het kan af en toe je innerlijke warmtethermometer hoog op doen spelen.
Soms zelfs gepaard gaande met hoge, fysieke koortsen.
We ruimen op.
Geef je over.
En vertrouw.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet. 
 
 
Print Friendly, PDF & Email