De Gouden Michaël.

De Gouden Michaël.

 

 

Ieder mens op aarde wordt geboren met een potentie aan genetisch materiaal. Er is als het ware een keuzebank aangelegd, waardoor we binnen het leven dat we leven uit die databank datgene ophalen en activeren wat ons handig lijkt om te gebruiken.

Het meeste DNA materiaal stamt af van onze voorouders. Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen fysiek DNA en energetisch DNA. Het potentieveld aan energetisch DNA is nl. nog veel groter dan het fysieke gedeelte. Veel van dit genetisch materiaal blijft sluimerend aanwezig. Maar als de mens onder leiding van zijn ziel een bepaald pad op gaat, dan wordt datgene in het DNA geactiveerd waar hij aan moet werken in dit leven of waar hij voor staat. We moeten niet vergeten dat er momenteel veel karmavrije zielen op aarde leven die uit de databank van de voorouders de misvormingen omhoog getrokken hebben in hun bewustzijnsveld om die te kunnen transformeren. Waardoor het DNA potentieel dat zij in aanleg bij zich hebben vele malen groter is dan dat van de gemiddelde mens op aarde die zelf nog eventueel karma uit te werken heeft.  Dat is nodig om binnen het collectief op grote schaal vele thema’s tegelijk aan te kunnen pakken. Dat verklaart ook waarom de mens door bepaalde thema’s heen gaat  ( zowel fysiek als emotioneel) om de DNA-velden die hierop resoneren uit te kunnen zuiveren. Een zware klus. Binnen de energetische DNA-bank zijn vele aansluitingen te vinden die op andersoortig DNA resoneren. Dat kan etherisch DNA zijn uit de lagere en hogere astrale werelden.  Het kan Galactisch DNA zijn, het kan een etherisch deeltje engel-DNA bevatten. Ook kan er een Christus-Gen in verwerkt zijn. Hoe ouder de zielsgesteldheid is hoe meer poorten en aansluitingen er energetisch ingebouwd zijn en hoe groter de reikwijdte is van dit DNA.

Het engel-DNA is verbonden via ons hoger hartchakra met ons hoger weten.

Als een ziel op aarde geboren wordt met een missie, dan zal dit DNA altijd verbonden zijn met de taak. Dat wil zeggen dat er via dit DNA een resonantie bestaat naar de engelwerelden. De engelen zullen door dit DNAdeeltje heen werken met de bedoeling ons te beschermen en te begeleiden door onze taken heen. In deze tijd is dat de gouden Michaëls-frequentie.  Zijn energie bouwt zich heel sterk op in ons bewustzijn.  Deze is verbonden met het gouden Christus-Gen en ons gouden etherisch lichaam. En staat direct in verbinding met de Grote Centrale Zon. Veel mensen in deze tijd zijn vanuit de oude Michaëls-trilling doorgeschakeld naar de gouden versie van deze energie. Waar de oude Michaëls-trilling het energetisch zwaard gebruikte om koorden en patronen door te hakken, werkt de gouden Michaël met rondcirkelende zonneschijven.

Deze draaiende schijven schieten uit ons bewustzijn los. Door de chakra’s heen worden zij geboren en zij slingeren van ons af tot diep in de etherische werelden. September is Michaëls-maand. Deze maand worden de gouden zonneschijven non-stop uitgezonden. Dit betekent dat ons bewustzijn heel veel goud aan moet maken, in lijn moet zijn met de nieuwe velden en kanalen om optimaal te kunnen werken. Er moeten heel wat draken verslagen worden.

Via het gedeelte in onze onderrug dat verbonden is met het heiligbeen bestaan etherische poorten die verbonden zijn met laag astraal of laag galactische leven.  ( Astraal DNA).

Als er familieleden om ons heen zijn, die vanuit deze lage Gen-banken werken ( velen van hen doen dit overigens niet bewust)  omdat zij zich hierop ge-ent hebben, worden we op constante basis aangetrild op de energie die vanuit deze velden op ons in wil werken. De energie wil ons omlaag brengen. Ten val brengen eigenlijk.  Velen van hen zijn opzettelijk in de familielijnen van zielenwerkers gebracht om de trilling moedwillig laag te kunnen houden. Het waren en zijn enorme stoorzenders.  Vooral als zij resoneren op de energie van slachtofferschap en eventueel ook vaak drugs-of alcoholverslaafd  of aandachtsverslaafd zijn.  Herken degene die dit al van jongs af aan in zich meedraagt en op jou ingewerkt heeft.

Weet ook dat er juist binnen jouw familielijn veel karma aanwezig kan zijn, terwijl jijzelf dit niet in je mee draagt. Hoe groter de karmische belasting is binnen een familielijn, hoe zwaarder de taak voor een zielenwerker is. Besef nu dat het niet je eigen karma was, maar een collectief patroon dat omgezet mocht worden door jou heen. Als dit voor jou geldt, voel je nu onmiddellijk een diepe opluchting en bevrijding.  Weet  dat op karma-DNA laag leven ingeplant kan worden. Waardoor deze energie de hele tijdslijn infecteren kan.

Door alle velden heen lopen verbindingen, koorden die dus ook op laag galactisch leven zijn ge-ent. Daarom is het erg belangrijk dat het energetisch gebied van het Perineumcentrum en het heiligbeen gouden zonneschijven leert aanmaken. We werken met elkaar een scala van DNA-patronen uit. Ook deze. Door met zonneschijven te roteren verbreken we alle banden met die lagen. Ze werken als cirkelzagen door de tijd. Als je hen van je af ziet cirkelen, dan kun je jezelf voorstellen dat je eeuwenoude, in elkaar verward geraakte systemen ziet ontmantelen en wegvallen. Hoe meer mensen op aarde dit gaan doen, hoe meer poorten we sluiten naar alle richtingen die met dit lage leven te maken hebben gehad of nog steeds aktief proberen te zijn.

Een zielenwerker heeft veel van deze aansluitingen in zich klaar liggen. Vele latent, maar ook vele aktief. Dat is niet het geval voor  iedere op aarde levende mens. Maar wij hebben  dat wel in ons. Omdat er een verandering op gang gebracht moest worden in het aardeveld, dragen wij speciale aansluitingen in ons mee.

Ons energetisch DNA staat direct gekoppeld aan ons fysiek DNA en dat betekent  een dubbele belasting.  Omdat je via deze wijze op alle lagen tegelijk kunt werken en inzetbaar bent.

Het is tegelijkertijd ook een zegen, want daardoor kunnen de hogere galactische machten en wezens zich diep met ons verbinden en door ons heen werken om verschuivingen en veranderingen in gang te zetten.

Probeer jezelf zo veel mogelijk af te stemmen op de lichtkrachten. Zij werken op volle sterkte door ons heen om de duistere poorten en verbindingen af te koppelen en te laten verdwijnen. Vraag jezelf niet af waarom en hoe, maar stel je beschikbaar voor het licht, zodat de gouden Michaëls energie door je heen kan werken en de draaiende zonneschijven als gouden, vliegende schotels naar alle windrichtingen van je af kunnen bewegen.

Blijf het gouden Gen activeren dat het gouden lichtlichaam helpt te ontvouwen. De aarde is deze maand in een machtig gebeuren verwikkeld. Door alle lagen en tijden heen vliegen de zonneschijven door tijd en ruimte.  Begeleid door duizenden gouden draken. De Aarde gaat oeroude inprentingen wissen, blauwdrukken loslaten. Heel heftig, en op zeer grote schaal.

Na een toch al bewogen zomer, krijgen we dus ook een heftig najaar.

De opmaat naar 21 december is ingezet.

Blijf dicht bij jezelf. De aarde is in een roetsjbaan van de tijd geschoten. Laat los wat los gelaten mag worden, schuif door waar je verschuiven kan. Kijk niet achter om naar wat was.  Gisteren is voorbij en morgen bestaat nog niet. Er is alleen maar NU. Besef tegelijkertijd dat ieder mens op aarde die een blauwdruk kan oplossen in zijn systeem meewerkt, bewust of onbewust. Weet dat we met elkaar zeer veel gelaagdheden uit het aards bewustzijnsveld aan het uitzuiveren en opruimen zijn. Blijf stralen met je gouden licht. Breng licht in duisternis. Het stromende zonnegoud word ook gebruikt om de blauwdrukvelden op te vullen waar ruimtes ontstaan.  Zodat het licht er in kan stromen.

Lieve mensen, het zijn wederom heftige tijden. Ik wens jullie al het  zonnegoud ( goed) toe dat er maar door je systeem opgenomen kan worden. De grote Mutatiestromen zetten zich in. Er is geen weg meer terug.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Beweging heet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email