De Sterrensmidse

De Sterrensmidse
 
 
In ons bewustzijn vindt momenteel een grote verandering plaats. 
We zijn daadwerkelijk in een hoger trillingsveld aangekomen.
We resoneren in een lichtere werkelijkheid.
Belangrijk onderdeel van deze verandering is dat er in onze cellen, in onze energievelden andere kwaliteiten vrijgemaakt worden.
Doordat de kracht van Venus diep op ons inwerkt, worden er bijv. meer hoger  afgestemde koperdeeltjes vrijgemaakt. Ons energetisch hart pompt en geleidt meer en meer koperdeeltjes. De deeltjes verspreiden zich door de meridianen en voeden alle cellen die hiervoor openstaan.
De kracht van koper is dat deze in verbinding met Venus een nieuwe geleidingskracht kan aanmaken t.a.v. van de harte-liefdesfrequentie.
Vanuit de buik, en met name het Perineumcentrum kan dit koper dan omgezet worden tot glanzende, koperen lichtstromen . Deze stromen verbinden zich met de kern van onze chakra’s en gaan zich vermeerderen. 
Het is heel belangrijk dat “ De Smidse” in ons Perineumcentrum weer werkt. Hierdoor kunnen we in een nieuwe verbinding met de aardekracht, de sterrenkracht en onszelf lichtdeeltjes aanmaken. Goud en koper zijn nodig om de oude deeltjes van lood en ijzer om te smelten tot een bruikbare kracht.
Het teveel aan ijzer dat onder invloed van Mars steeds onze strijdkracht triggert, mag verminderen.
Het lood, in verbinding met Saturnus dat bekend staat om alles in een vormvaste, begrenzende omgeving te brengen mag zijn kracht verliezen.
Zo worden alle energetische metaaldeeltjes in ons energieveld aangeraakt en aangezet tot verandering.
Dat is een enorm proces.
Ook voor onze fysieke gesteldheid is dat zwaar.
Het teveel aan lood en ijzer, wordt afgebroken en omgevormd tot goud en koper.
Het teveel aan zilver wordt omgepoold naar goud.
Elk mens dat in de oude tijd geboren is had/heeft een teveel aan zilver, lood, ijzer en tin in zijn energetisch systeem.
Dat kan vernietigend en zelfs vergiftigend werken.
Hoog afgestemde zielen zijn daardoor al hun hele leven ziekelijk.
Voor hen is deze kentering dus uitermate belangrijk.
Als onze chakrakernen, goud en koper aan gaan maken dan verliezen zij hun magnetische aantrekkingskracht naar het ijzer en het lood.
De kern van elk chakra poolt zich om naar een geelgoud-roodkoper-glanzend  veld.
Dat betekent dat zij via het hart sterk in verbinding komen te staan met een hogere vorm van leven. Het goud van de zon genereert wijsheid en inzicht, het koper van Venus inzichtelijkheid in liefdeszaken.
Het samenvoegen van deze twee elementen is uitermate heilzaam voor ons.
Maar het lichaam heeft er een harde dobber aan om deze ompoling goed te volgen.
Mensen die teveel brons-deeltjes hebben aangemaakt, wat op zich een bepaald legering is van koper en tin kunnen oververhit raken, waardoor er een kortsluiting in hun systeem plaats vindt
 
Tin kan bijv. de vormvastheid van het lood versterken, wat dogmatisme in de hand kan werken.
Angst om los te laten versterkt het tin en lood en daardoor zet men zichzelf meer en meer vast. Vergiftigt men zichzelf. Dat kan o.a. problemen geven in het keelchakra. Men mag weer leren zijn eigen mening te geven en de onderdrukte gevoelens daaromheen verliezen.
Tin zorgt er voor dat er een bepaald evenwicht aanwezig blijft. Als tin ( in relatie tot Jupiter) oververhit raakt verliest het zijn kracht en veroorzaakt kortsluiting in de hersenen of energiebanen.
Koelt het tin teveel af, dan verliest het zijn vormvastheid en wordt het kneedbaar, makkelijk te veranderen. Het zorgt er voor dat we ons teveel aan anderen conformeren of onderwerpen.
Tin is de intermediair tussen het fysieke en het astrale leven. Als door kortsluiting het contact met het astrale leven verzwakt, komt men meer en meer in de kooirasters van het lood terecht. Dit is met name gevaarlijk voor de milt/leverwerking. 
Zo kan men invoelen dat de ompoling die nu plaats vindt, er één is  van het hoogste belang.
Onze dramavelden die hun energie uit de oude ertsdeeltjes putten, zwakken af en lossen op.
Onze vreugdevelden hebben edelmetalen nodig die hen kunnen ankeren en aaneensmeden tot een nieuw bewustzijnsveld.
Het is heel belangrijk dat we leren onszelf af te stemmen op het nieuwe licht.
Door de trillings-verhoging van de laatste maanden kunnen we dat ook daadwerkelijk doen.
Bepaalde processen, in de diepte van ons wezen voltrekken zich vanzelf.
Andere processen hebben we zelf in de hand, door bewuste keuzes te maken kunnen we al veel bereiken.
Sommige processen daarentegen bevinden  zich nog in de uitloopfase van de “Lood om oud IJzertijd”.
Deze verliezen binnen nu en twee/drie jaar hun kracht.  Dit jaar al, lopen veel van deze processen tegen hun uiterste deadlines aan en zullen tot oplossing komen.
Ik hoop dat jullie begrijpen dat er best veel van deze ompoling af hangt.
Dat het verregaande en diepe veranderingen gaat teweeg brengen.
En dat er een beroep op jullie geduld en inzicht wordt gedaan om dit te doorgronden en vooral NIET te forceren.
Ons bewustzijn is logisch afgestemd op de kosmische planning.
Dor ons hart als wegwijzer te gebruiken, volgen we vanzelf de uitgestippelde route.
De ompoling op zich is heel boeiend en moeilijk te begrijpen met ons hoofd.
Dat hangt van zoveel factoren af.
Leuk om te weten is, dat we nu tenminste weer uit kunnen reiken naar onze stralende kosmische deeltjes, die via de ons omringende sterren en planeten naar ons toegebracht worden.
Ook is het een feit dat we uit de aardekern de hoger afgestemde deeltjes weer kunnen oppompen naar ons Perineumcentrum.
Hierin vormt zich nu een nieuw verbond: De Heilige Drie-eenheid, IK-BENlicht, Aardelicht en Sterrenlicht.
Drie factoren die ons terugzetten in de matrix van het scheppende wezen van de Vadergod/Moedergodin.
Houd vol, geef niet op.
Je groei heiligt een wezenlijk doel.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email