De Doorbraak 11-11-2017.

De Doorbraak 11-11-2017.
 
De witte kracht in de aura van vele zielen op aarde wordt sterker en sterker.
De drie heilige centra: Pijnappelklier, Thymus en Perineum produceren een steeds helderder, zeer wijd uitschijnend wit licht. Als deze centra op gelijkwaardig niveau licht aanmaken dan vindt er een totale verandering plaats in de aura van de desbetreffende ziel.
De chakra’s schuiven op, de kernpunten in de chakra’s worden toegankelijk voor wit licht, en daardoor vindt er een uitlijning plaats die ongekend is op aarde.
Dat is een zeer heftig en indringend proces. Bij veel witte zielen ( lees nog eens de artikelen witte zielen-zwarte zielen door) vindt er een verschuiving plaats binnenin alle velden. Er komen chakra’s bij, sommigen verbinden zich op een nieuwe wijze met elkaar  en overal is beweging waarneembaar.
Rondom de 11e van de 11e november 2017,  vindt er een verschuiving vanuit het Hoger Zelf van  de hogere chakra’s naar beneden toe plaats.  
 
Dit is vooral voor de zonnevlecht een uitdaging. Doordat er  van boven af, maar ook van onderaf zoals je straks zult zien een enorm lichtveld indaalt en opstijgt dat samen mag smelten met het goudgele licht van de Bronzonkern in dit chakra.. 
Het witte licht is de drager van de nieuwe energie.
En als dit witte licht zijn plaats inneemt, vindt er een andere verdeling van energie plaats.
Van boven naar beneden vindt er een uitlijning  plaats langs alle energiemeridianen die via ons bekken, heupen, knieën, voeten, de aardester bereiken.
In de aardesterprogrammering is voor “ de witte zielen” het hoofdstuk karma uitzuiveren op persoonlijk vlak en voor de wereld weggehaald.
In kleurtinten zou je kunnen zeggen dat het oude zwart, bruin en grijs van binnenuit doorstraald is met licht en dat hierin het nieuwe  glanzende zwart tevoorschijn komt samen  met het nieuwe bruin, meestal in prachtige mahonietinten.
De taak van zwart licht is datgene te aarden waar deze straal het meest van aangeboden krijgt.
Als het nieuwe zwart  positiviteit in allerlei vormen aangeboden krijgt gaat het dit ankeren en er meer van aanmaken., We hebben het zwart nodig om te groeien in het wit. Zij houden elkaar in balans.
 Zodra het witte licht indaalt in de Aardester komt er een prachtige zwart glanzende energiestraal  vrij die omhoog gaat  stijgen, Deze draagt het mahoniebruin, het mosgroen, het okergeel, en warm oranjerood in zich mee. Denk aan de meest warme herfstkleuren in het kwadraat.
De stroom gaat als eerste het Perineumcentrum binnen. De   energetische lichtdeeltjes in dit centrum maken er hoogwaardige stofjes van die zich via onze energiestroom naar ons Thymuschakra begeven. In dit chakra is de aanmaak van wit licht, prachtig roze, lila en hemelsblauw volop gaande. Als de twee stromen elkaar ontmoeten wervelen zij om elkaar heen als in een aardehemelhartedans van schitterende krachtstralen.
Als de vermenging een feit is en de krachtstralen in elkaar versmolten zijn geraakt dalen zij af naar de zonnevlecht. Hier maken zij een nieuwe YIN/Yangverbinding.
Niet gebaseerd op oude pijnen en leed, maar gebaseerd op bronlicht en liefde.
De zonnevlecht krijgt op dat moment een ongelooflijke hoeveelheid energie te verwerken.
Deze krachtsinspanning is voor het gehele lichaam een uiterst moeilijk omzetting.
.
Kijk dus niet vreemd op als de maag hierop reageert en je helpt met  ruimte  maken voor deze nieuwe verbinding.
De nieuwe chakra’s zijn zich aan het vormen. Dat is een scheppingsproces. De schitterende aardechakra’s die van nature bij enkels, knieën en heupen hoorden gaan zich herstellen. We pompen nu als het ware weer originele, schone aarde-energie omhoog in ons wezen.
 Dat geeft een eenheidsgevoel met de aarde en  de natuur. 
Het kost tijd voor alle energievelden om hierin hun plaats te zoeken.
Sommige chakra’s overlappen elkaar tijdelijk om vervolgens weer uit elkaar te draaien en hun eigen plaats in te nemen. 
Laat dus in een periode als deze je chakra’s niet  bekijken door iemand met een te lage trilling. Deze mens zal er niets van snappen wat er in jou gebeurt en er wellicht zelfs een negatieve draai aan willen geven.
Ik heb in mijn vorige artikel al aangekondigd dat het zeker tot en met 2 2-2018 gaat duren voordat de nieuwe Yin/Yang formule geïntegreerd zal zijn en geïnitieerd.
Je kunt dit niet versnellen noch met je eigen wilskracht aansturen.
Dit is een proces van het universum. 
Gebaseerd op frequenties en resonanties die elkaar vinden omdat de  uitlijningen kloppen.
Daar kun je als mens niet op ingrijpen.
Behalve dan dat je er voor zorgen kan dat je ver weg blijft van illusie en drama. Dat  je jezelf rust gunt.
Het is gevaarlijk om in deze tijd het lichaam te forceren omdat deze in opperste staat van ompoling is gebracht,  dat is een serieuze zaak.
Ook de geest mag je niet onnodig belasten met zaken die jou niet betreffen.
Laat los wat niet nodig is om te voelen/ervaren.
Leg jezelf elke weer uit dat alles goed is en dat je vertrouwen hebt.
Bevrijd je van parasieten en aanverwante wezens van onlicht.
Focus jezelf op de Totaliteit van de Transfiguratie waar je momenteel door heen gaat.
DNA-overschrijving, blauwdrukoverschrijving, verschuiving en beweging in alle chakra’s en energievelden
Je bent niet voor niets nu vaak alleen.
Je leeft in je lichthuls, je eiwitrijke ruimte waarin je jezelf aan het herscheppen bent, zonder inmenging van buitenaf die te zwaar kan zijn voor dit proces.
Je engel-sterrenwezen heeft niets meer met de waardes van de oude tijd. 
Daarom is het ook belangrijk dat je mensen die deze waardes nog wel als norm verheffen, niet toelaat in je energetische ruimtes.
Hoe mooi ze zich zelf ook soms verpakken, je voelt het als de resonanties niet meer kloppen en dan moet je wel handelen, om jezelf te beschermen.
11-11-2017. 
Een immens Portaal  in tijd en ruimte.
Een  Universeel Kansenraam.
Ongelooflijk wat we als mensheid presteren.
 
Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email